Komentář k práci Mařák R et al. Sexuální dysfunkce a jejich výskyt u pacientů s epilepsií


Autoři: R. Kuba
Působiště autorů: I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 284
Kategorie: Komentář

Autoři se zabývají tématem, které je v posledních 15 letech v epileptologii velmi aktuální. Pacienti s epilepsií mimo vlastní epileptické záchvaty trpí celou řadou komorbidit. Nejvýznamnější skupinou jsou psychiatrické komorbidity (zejména deprese, úzkost a psychózy). Identifikace a následná terapie sexuálních dysfunkcí (SD) u pacientů s epilepsií tak patří k významné součásti komplexní péče o tyto pacienty.

K diagnostice možné existence SD u pacientů s epilepsií se dá použít několik typů dotazníků. V našich podmínkách používáme nejčastěji Mezinárodní dotazník pro hodnocení erektilní funkce (IIEF) pro muže a pro ženy Index sexuálních funkcí ženy (FSFI). FSFI i IIEF sexuální dysfunkce nejen kvantifikují, ale zejména dělí SD na různé subtypy. Např. IIEF I je zaměřen na erektilní dysfunkci, IIEF II na orgasmickou dysfunkci a IIEF III na poruchu „sexual desire“ (sexuální touhy). Problémem výše uvedených dotazníků, které jsou u pacientů s epilepsií používány, je to, zda výsledek dotazníků a identifikace ně­kte­rého z typů SD je skutečně klinicky významný. Z našich posledních studií vyplývá, že tyto dotazníky ve skutečnosti potíže nadhodnocují. Řada pacientů, u kterých je zjištěna např. dle IIEF lehká SD ně­kte­rého typu, si při rozhovoru není tohoto problému vědoma. Dotazníky by tak v klinické praxi měly sloužit jako „skríning“ pro další diagnostiku a následnou terapii SD u pacientů s epilepsií.

Práce autorů Mařák et al se zabývá výskytem SD u pacientů s epilepsií a srovnáním s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků. Z metodologického hlediska není jasné, proč byly použity Dotazníky sexuálního zdraví. Do konečné analýzy se tak dostala „preselektovaná“ skupina pacientů a kontrolních osob, což mohlo ovlivnit výsledky. Z výsledků práce není zcela jasné, jakou SD mají autoři na mysli. FSFI i IIEF sexuální dysfunkce nejen kvantifikují, ale zejména dělí SD na různé subtypy. Autoři poukazují na velmi významný rozdíl mezi incidencí SD u žen s epilepsií (77,8 %) a u mužů (37,9 %). Světová literatura většinou udává častější výskyt SD u mužů s epilepsií. Poslední komentář se týká vyššího procenta výskytu SD u pacientů s kompenzovanou epilepsií ve srovnání s epilepsií částečně kompenzovanou nebo nekompenzovanou, kterou autoři zjistili. Literární data jsou v tomto ohledu velmi kontroverzní a existují práce, které vyšší výskyt SD u pacientů s epilepsií prokazují, a naopak existují práce, které je neprokazují.

Součástí publikace je tedy několik „překvapivých“ výsledků, na nichž se mohla negativně podepsat metodika výzkumu.

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
I. neurologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
e-mail: robert.kuba@fnusa.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se