Asymetrie trojklaného nervu u klasické neuralgie trigeminu –  zhodnocení pomocí magnetické rezonance


Autoři: D. Urgosik 1;  A. M. Rulseh 2 ;  J. Keller 2,3;  V. Svehlik 4;  J. M. V. N. Pingle 2;  D. Horinek 4,5
Působiště autorů: Department of Stereotactic and Radiation Neurosurgery, Na Homolce Hospital, Prague 1;  Department of Radiology, Na Homolce Hospital, Prague 2;  Department of Neurology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague 3;  International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital in Brno 4;  Department of Neurosurgery, Masaryk Hospital, J. E. Purkyne University, Usti nad Labem 5
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 582-585
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2014582

This work was supported by Grant IGA NT11328-4/2010; MH CZ – DRO (Nemocnice Na Homolce – NNH, 00023884), Research Project Charles University in Prague PRVOUK P34 and Project FNUSA-ICRC (No.CZ.1.05/1.1.00/02.0123).

Souhrn

Cil:
Klasická neuralgie trigeminu (CTN) je charakterizována epizodickou ostrou neuropatickou obličejovou bolestí a s výjimkou přítomnosti neurovaskulárního konfliktu (NVC) nebyla v našem souboru podmíněna jinou známou abnormitou či patologií. V poslední době je diskutovaná atrofie trigeminu na straně bolesti. Našim cílem bylo ověřit tyto nálezy a vztáhnout je k dalším klinickým datům.

Soubor a metodika:
Pomocí magnetické rezonance (MR) jsme změřili objemy trojklaného nervu na bolestí postižené a nepostižené straně a vyhodnotili výskyt a typ NVC u 45 nemocných s CTN. Následně jsme provedli korelace mezi objemy postiženého nervu, NVC, klinickými a demografickými daty (trvání nemoci, věk nemocného).

Výsledky:
NVC jsme zjistili u 69 % postižených nervů, 51 % nepostižených nervů a u 42 % nemocných oboustranně. Signifikantně snížený objem trojklaného nervu byl zjištěn na bolestí postižené straně (p < 0,001). Žádné korelace jsme nezaznamenali mezi objemem postiženého nervu, přítomností a typem NVC ani mezi klinickými a demografickými daty.

Závěr:
Naše výsledky naznačují, že NVC může být sice spoušťovým mechanizmem CTN u vnímavých subjektů, ale není spolehlivým ukazatelem nemoci. Snížený objem trojklaného nervu se objevuje nezávisle na NVC a odráží spíše predisponující asymetrii trigeminu než vzniklou atrofii.

Klíčová slova:
classic trigeminal neuralgia – neuralgia – neuropathic pain – magnetic resonance imaging – volumetry

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Erbay S, Bhadelia R, O’Callaghan M, Gupta P, Riesenburger R, Krackov W et al. Nerve atrophy in severe trigeminal neuralgia: noninvasive confirmation at MR imaging –  initial experience. Radiology 2006; 238(2): 689– 692.

2. Kress B, Schindler M, Rasche D, Hähnel S, Tronnier V,Sartor K. Trigeminal neuralgia: how often are trigeminal nerve‑ vessel contacts found by MRI in normal volunteers. Rofo 2006; 178(3): 313– 315.

3. Ha SM, Kim SH, Yoo EH, Han IB, Shin DA, Cho KG et al. Patients with idiopathic trigeminal neuralgia have a sharper‑ than‑ normal trigeminal‑ pontine angle and trigeminal nerve atrophy. Acta Neurochir (Wien) 2012; 154(9): 1627– 1633. doi: 10.1007/ s00701‑ 012‑ 1327‑ z.

4. Adamczyk M, Bulski T, Sowiska J, Furmanek A, Bekiesiska‑ Figatowska M. Trigeminal nerve‑ artery contact in people without trigeminal neuralgia –  MR study. Med Sci Monit 2007; 13 (Suppl 1): 38– 43.

5. R Development Core Team. A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing 2008.

6. Haines SJ, Jannetta PJ, Zorub DS. Microvascular relations of the trigeminal nerve. An anatomical study with clinical correlation. J Neurosurg 1980; 52(3): 381– 386.

7. Magnaldi S, Cecconi P, Skrap M, Ricci C, Cova MA, Pozzi‑ Mucelli RS. Magnetic resonance in trigeminal neuralgia. Radiol Med 1992; 83(6):700– 705.

8. Peker S, Diner A, Necmettin Pamir M. Vascular compression of the trigeminal nerve is a frequent finding in asymptomatic individuals: 3– T MR imaging of 200 trigeminal nerves using 3D CISS sequences. Acta Neurochir (Wien) 2009; 151(9): 1081– 1088. doi: 10.1007/ s00701‑ 009‑ 0329‑ y.

9. Kunc Z, Fuchsová M, Novák M. Excision of the spinal trigeminal tract. Electron microscopy. Acta Neurochir (Wien) 1978; 41(1– 3): 233– 241.

10. Love S, Hilton DA, Coakham HB. Central demyelination of the Vth nerve root in trigeminal neuralgia associated with vascular compression. Brain Pathology 1998; 8(1): 1– 11.

11. Marinković S, Gibo H, Todorović V, Antić B, Kovacević D, Milisavljević M et al. Ultrastructure and immunohistochemistry of the trigeminal peripheral myelinated axons in patients with neuralgia. Clin Neurol Neurosurg 2009; 111(10): 795– 800. doi: 10.1016/ j.clineuro.2009.07.020.

12. Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. Brain 2001; 124(12): 2347– 2360.

13. Sindou M, Leston J, Decullier E, Chapuis F. Microvascular decompression for primary trigeminal neuralgia: long‑term effectiveness and prognostic factors in a series of 362 consecutive patients with clear‑ cut neurovascular conflicts who underwent pure decompression. J Neurosurg 2007; 107(6): 1144– 1153.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2014 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se