Standardizace české verze testu Londýnské věže –  administrace, skórování, validita


Autoři: J. Michalec 1;  O. Bezdicek 2;  T. Nikolai 2;  P. Harsa 1;  H. Zaloudkova 3;  E. Ruzicka 2;  T. Shallice 4
Působiště autorů: Department of Psychiatry 1;  st Faculty of Medicine, Charles University, and General University Hospital in Prague: 1;  Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience 2;  Department of Psychology, Arts Faculty, Masaryk University, Brno 3;  Institute of Cognitive Neuroscience, University College London 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 596-601
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2014596

Souhrn

Cíl:
Cílem je standardizace české verze Londýnské věže (TOL). Popsat pomůcky, administraci a skórování. Dále ověřit rozlišovací schopnost testu srovnáním kontrolních osob s pacienty s mírnou kognitivní poruchou u Parkinsonovy nemoci (PD‑ MCI) a poskytnout základní srovnávací údaje.

Úvod:
TOL je mírou schopnosti plánování a řešení problémů, která se řadí mezi exekutivní funkce. V zahraničí existuje několik standardizovaných verzí TOL. Původní je verze vytvořená v roce 1982 Timem Shallicem, jejíž standardizace v české verzi dosud chybí.

Metodika:
Soubor 76 pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PD) podstoupil neuropsychologické vyšetření dle dia­gnostického postupu pro PD‑ MCI. Třicet pět pacientů ze souboru splnilo kritéria pro PD‑ MCI a k nim byl přiřazen dle věku a vzdělání soubor 70 kontrolních osob (CS).

Výsledky:
Mezi skupinami PD‑ MCI a CS byl zjištěn signifikantní rozdíl ve schopnosti plánování. Rozdíl byl nalezen v obou TOL skórech (S1 a S2) popsaných Shallicem: ve skóru S1 (p = 0,004) a S2 (p < 0,001). Oblast pod ROC křivkou byla 0,64 pro S1 a 0,73 pro S2. Jedině skór S1 signifikantně koreluje se vzděláním (p = 0,02), jinak je výkon v TOL na vzdělání a věku nezávislý.

Závěr:
Naše studie zprovozňuje pro českou psychodia­gnostiku klasický nástroj k měření schopnosti plánování. TOL spolehlivě rozlišuje kontrolní osoby od osob s PD‑ MCI, která představuje model poškození exekutivních funkcí. Uvádíme také základní srovnávací u zdravých osob vyššího věku pro odhad míry a profilu deficitu v plánování.

Klíčová slova:
Londýnská věž – mírná kognitivní porucha – Parkinsonova nemoc – plánování – validita

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Miller L, Cummings JL. Conceptual and Clinical Aspects of the Frontal Lobes. In: Miller L, Cummings JL (eds). The human frontal lobes: functions and disorders. 2nd ed. New York: Guilford Press 2006: 12– 21.

2. Fuster J. The Prefrontal Cortex. 4th ed. London: Academic Press 2008.

3. Krch D. Tower of London. In: Kreutzer J, DeLuca J,Caplan B (eds). Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. New York: Springer 2011: 2530– 2532.

4. Zillmer EA, Spiers MV, Culbertson W. Principles of Neuropsychology. Belmont California: Cengage Learning 2007.

5. Shallice T. Specific impairments of planning. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1982; 298(1089): 199– 209.

6. Hinz AM, Kostov A, Kneißl F, Sürer F, Danek A. A mathematical model and a computer tool for the Tower of Hanoi and Tower of London puzzles. Inform Sci 2009; 179: 2934– 2947.

7. Schnirman GM, Welsh MC, Retzlaff PD. Development of the Tower of London‑ Revised. Assessment 1998; 5(4): 355– 360.

8. Kafer KL, Hunter M. On testing the validity of planning/ problem‑ solving tasks in a normal population. J Int Neuropsychol Soc 1997; 3(2): 108– 119.

9. Culbertson WC, Zillmer EA. Tower of London‑ Drexel (TOL‑ DX), Technical Manual. 2nd ed. Chicago, IL: Multi‑Health Systems 2005.

10. Robbins TW, James M, Owen AM, Shakian BJ, McInnes L, Rabbitt PM. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB): a factor analytic study of large sample of normal elderly volunteers. Dementia 1994; 5(5): 266– 281.

11. Kulišťák P. Metodický materiál pro stáže v neuropsychologii. Interní tisk. Praha: Katedra neurologie IPVZ 1997.

12. Kulišťák P. Struktura kognitivního deficitu u amyotrofické laterální sklerózy. Brno: Masarykova univerzita 2007.

13. Anderson P, Anderson V, Lajoie G. The Tower of London Test: validation and standardization for pediatric populations. Clin Neuropsychol 1996; 10: 54– 65.

14. Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical dia­gnosis of idiopathic Parkinson’s disease: a clinico‑ pathological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992; 55(3): 181– 184.

15. Tomlinson CL, Stowe R, Patel S, Rick C, Gray R, Clarke CE. Systematic review of levodopa dose equivalency reporting in Parkinson’s disease. Mov Disord 2010; 25(15): 2649– 2653. doi: 10.1002/ mds.23429.

16. Litvan I, Goldman JG, Tröster AI, Schmand BA, Weintraub D, Petersen RC et al. Dia­gnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. Mov Disord 2012; 27(3): 349– 356. doi: 10.1002/ mds.24893.

17. Dubois B, Burn D, Goetz C, Aarsland D, Brown RG,Broe GA et al. Dia­gnostic procedures for Parkinson’s disease dementia: recommendations from the movement disorder society task force. Mov Disord 2007; 22(16): 2314– 2324.

18. Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon B. The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside. Neurology 2000; 55(11): 1621– 1626.

19. Bezdicek O, Motak L, Axelrod B N, Preiss M, Nikolai T, Vyhnalek M et al. Czech Version of the Trail Making Test: normative data and clinical utility. Arch Clin Neuropsych 2012; 27(8): 906– 914. doi:10.1093/ arclin/ acs084

20. Tombaugh T, Kozak J, Rees. Normative data stratified by age and education for two measures of verbal fluency: FAS and Animal Naming. Arch Clin Neuropsych 1999; 14(2): 167– 177.

21. Troyer AK, Leach L, Strauss E. Aging and response inhibition: Normative data for the Victoria Stroop Test. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn 2006; 13(1): 20– 35.

22. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck Depression Inventory‑ II. San Antonio, TX: Pearson 1996.

23. Bezdíček O, Lukavský J, Preiss M. Functional Activities Questionnaire, Czech Version –  a validation study. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(1): 36– 42.

24. Owen AM, James M, Leigh PN, Summers BA, Marsden CD, Quinn NP et al. Frontostriatal cognitive deficits at different stages of Parkinson’s disease. Brain 1992; 115(6): 1727– 1751.

25. Owen AM. Cognitive planning in humans: neuropsychological, neuroanatomical and neuropharmacological perspectives. Prog Neurobi 1997; 53(4): 431– 450.

26. Mitrushina M, Boone KB, Razani J, D’Elia LF. Handbook of normative data for neuropsychological assessment. 2nd ed. New York: Oxford University Press 2005.

27. Krikorian R, Bartok J, Gay N. Tower of London: a standard method and developmental data, J Clin Exp Neuropsychol 1994; 16(6): 840– 850.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2014 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se