Komentář redakce


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 152
Kategorie: Korespondence

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

někteří z Vás zřejmě marně hledali minimonografii v prvním letošním čísle našeho časopisu. Další pak budou překvapeni, že v současném čísle opět publikujeme minimonografii Ataxie autorek J. Paulasové Schwabové a M. Dankové, která byla pod stejným názvem otištěna již v čísle 4/ 2017. Dovolte mi tedy, abych Vám stručně osvětlil, co vedlo redakci k uvedenému postupu.

Brzy po otištění zmíněné minimonografie obdržela redakce dva výše otištěné dopisy redakci, upozorňující na její nízkou kvalitu. První byl psán čtenářem našeho časopisu (prof. Barešem) a druhý pak přímo jedním z recenzentů této minimonografie (prof. Růžičkou). Jak se ukázalo, tak při postupném předávání redakční agendy mezi vedoucími redaktory došlo k situaci, kdy v časové tísni byla inkriminovaná minimonografie přijata do tisku na základě zapracování připomínek pouze dvou recenzentů. Ani třetí, výše zmíněný recenzent ale není v tomto případě zcela „bez viny“, neboť svoji (i když kvalitně zpracovanou) recenzi dodal s časovým zpožděním, a to v době, kdy již byla práce v tisku.

Po obdržení obou dopisů redakci jsme začali tuto nepříjemnou situaci řešit a přitom jsme se neztotožnili s názorem prof. Bareše, že „už nelze chyby práce napravit“. Nakonec jsme řešení, i když nikoli zcela jednoduché, spolu s autorkami nalezli. Minimonografie byla, a to opakovaně, přepracována jak na základě připomínek prof. Růžičky (jako recenzenta), tak i prof. Bareše (jako čtenáře). Tento proces byl časově dosti náročný, ale v tomto případě jsme jednoznačně upřednostnili kvalitu před rychlým otištěním revidované verze. A to je také důvod, proč je minimonografie opětovně otištěna až v tomto čísle. Abychom se vyvarovali duplicitní publikace, tak současně s publikací nové verze stahujeme verzi předchozí z čísla 4/ 2017, o čemž informujeme nejen Vás, jako čtenáře, ale také příslušné citační databáze. Závěrem pak spolu s autorkami práce také „doufáme, že revidovaný text bude pro čtenáře přínosem“.

Čtenáře bych chtěl dále ubezpečit, že redakce ihned přijala technická opatření, aby se podobná situace v budoucnosti pokud možno neopakovala. S cílem udržet vysokou kvalitu publikovaných článků je standardem, že každá minimonografie je recenzována třemi recenzenty. A přestože již máme v současné době v recenzním řízení minimonografii do následujícího čísla, do budoucna zcela nevylučujeme eventuální vynechání minimonografie v některém z budoucích čísel. Zároveň však věříme, že vhodných témat pro minimonografie na následující období budeme mít dostatek. Proto jsme také oslovili předsedy jednotlivých odborných sekcí České neurologické společnosti a někteří z nich nám již některá vhodná témata navrhli, za což jim děkujeme.

A Vám, našim čtenářkám a čtenářům, děkujeme za přízeň, kterou našemu časopisu nadále zachováváte.

prof. MUDr. Roman Herzig , Ph.D., FESO, FEAN

vedoucí redaktor


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial
Článek Ataxie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se