Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. slaví 60 let


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 243
Kategorie: Personalia

Prof. P. Haninec, CSc. patří k našim současným nejlepším neurochirurgům. Programově se brání klamavé reklamě a medializaci své osoby. Narodil se 29. 3. 1958, promoval v r. 1983. Skvělou průpravu pro vědeckou práci a neurochirurgii získal na Anatomickém ústavu 1. LF UK, kde pracoval už jako student od r. 1979. Vedle jiných světových neurochirurgií rok stážoval na univerzitě v Montpellieru. Na Neurochirurgické klinice 1. LF UK v ÚVN působil v letech 1989– 1998 pod vedením prof. I. Fuska a prof. E. Zvěřiny. V naší neurochirurgii není nikdo, kdo by měl tak strmý odborný růst. V r. 1989 atestoval z chirurgie a získal titul CSc., v r. 1994 atestoval z neurochirurgie, v r. 1997 habilitoval a v r. 2002 se stal nejmladším profesorem v oboru. Vyhrál konkurz na přednostu neurochirurgie 1. LF UK a ÚVN, ale nestal se jím. V r. 1998 založil ve FN Královské Vinohrady neurochirurgické oddělení, které se v r. 2000 stalo klinikou 3. LF UK. V období 2003– 2010 byl proděkanem, je členem vědecké rady a dalších institucí, zaručujících vysokou úroveň neurochirurgie v ČR. P. Haninec naplňuje Kuncovo heslo, že žák není hoden svého učitele, když jej nepředčí. Naše neurochirurgie dosahuje světové úrovně úspěšným zaváděním jinde objevených poznatků a metod. P. Haninec patří mezi vzácné výjimky, že do oboru přinesl původní poznatky. Již v letech 1983 přispěl k základnímu výzkumu vývojové anatomie periferních nervů a obalů míchy. V r. 1993 stanovil postupy a časové limity embryonální regenerace. Přispěl tak k chápaní regenerační potence nervů obecně. V r. 1995 vytvořením experimentálního a klinického modelu rekonstrukčních operací pažní pleteně obohatil praktické operační možnosti a výsledky. Doplnil alternativní metody překlenování defektu poškozeného nervu novými poznatky. V r. 2001 prokázal význam přímé a kolaterální reinervace na výsledcích operací. Od r. 2004 jeho práce se spolupracovníky přispěly k celosvětově akceptovanému poznatku, že při end-to-side anastomóze nervů se musí udělat v perineuriu okno. Jinak je metoda neúspěšná. P. Haninec tak rozvinul naši školu chirurgie poranění nervů a brachiálního plexu na světovou úroveň. Jeho sestava operovaných brachiálních plexů a použité metody, zejména u novorozenců, patří mezi světové priority. Neurochirurgická klinika 3. LF UK se v této oblasti stala v ČR nezastupitelnou. Jeho práce o brachiálním plexu se dostala na obal nejprestižnějšího časopisu v oboru, Journal of Neurosurgery, což se nepodařilo žádnému našemu neurochirurgovi. Publikoval přes 230 prací, 65 s impakt faktorem, které byly více než 337× citovány, jeho H index 12. Je zván na nejprestižnější mezinárodní sjezdy, stal se členem redakčních rad a recenzentem prestižních časopisů. Svoje mezinárodní kontakty a výsledky nezištně poskytuje svým žákům, proto úspěšně obhajují vědecké hodnosti a spolupracují s vyspělou cizinou. Klinika pod jeho vedením rozvíjí všechny nejmodernější metody a celou neurochirurgii vč. navigace, monitorace funkcí, vaskulární, onkologické neurochirurgie, traumatologie a spondylochirurgie. Jako brilantní operatér se zaměřuje na nejsložitější operace v lební bazi a elokventních oblastech, jako jsou mozkový kmen a zadní lební jáma a cervikokraniální přechod. Sestava a výsledky operovaných kavernómů v mozkovém kmeni snesou nejpřísnější mezinárodní kritéria.


Hanincův otec je známý slovenský chirurg. Klinika přináší všem pacientům ráj, ale pro Slováky dokonce nebe. S manželkou, lékařkou, mají dvě již dospělé děti. Pavel je štíhlý, vysoký a neuvěřitelně rychlý. Než se my asistenti stačíme obléknout, Pavel už operuje. Asi to souvisí s tím, že P. Haninec je super úspěšný lovec a jeho vášní je africké safari, pilotování a fotografování. Všichni spolupracovníci a pacienti Ti přejí: „Ad multos annos!“

prof. MUDr. E. Zvěřina, DrSc., FCMA

prim. MUDr. F. Šámal, CSc a spolupracovníci

z Neurochirurgické kliniky 3. LF UK  a FN Královské Vinohrady


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial
Článek Ataxie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se