Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v úvodu mi dovolte, abych Vám popřál vše nejlepší v novém roce 2020.

V právě uplynulém roce 2019 bylo v našem časopise otištěno celkem 111 článků, a to jmenovitě 5 minimonografií, kontroverze na 4 témata (po 2 z oblasti extrapyramidových a cerebrovaskulárních onemocnění), 22 přehledných referátů, 47 původních prací, 5 krátkých sdělení a 20 kazuistik (publikovaných ve formátu Dopisu redakci). Oproti roku 2018 jsme zaznamenali 20% nárůst v kategorii původních prací, v ostatních kategoriích článků se zastoupení významněji nezměnilo. Celkem 26 článků bylo publikováno v angličtině, což představuje 30% nárůst oproti roku 2018 – konkrétně se jednalo o 2 přehledné referáty, 16 původních prací, 3 krátká sdělení a 5 dopisů redakci. Celkem 9 článků (8 původních prací a 1 krátké sdělení) bylo publikováno autory ze zemí mimo ČR a SR. Toto představovalo 31% pokles oproti roku 2018, a to v souvislosti s nižší kvalitou článků nabízených ze zahraničí, jak je zmíněno níže. Pokračovalo také Okénko statistika a Neuropatologické okénko.

Pokud se týká hodnoty impakt faktoru (IF) zveřejňovaného společností Clarivate Analytics, tato činila za rok 2018 0,355. Jednalo se sice o pokles oproti historicky nejvyšší úrovni dosažené v roce 2017 (0,508), přesto se jedná hodnotu nadprůměrnou ve srovnání s průměrnou hodnotou (mediánem) IF oproti obdobím 1998 až 2017 i 2013 až 2017, kdy tyto hodnoty činily 0,175 (0,115), resp. 0,281 (0,209). Hodnotu IF za rok 2019 pak předběžně očekáváme na stabilní až lehce vyšší úrovni oproti hodnotě stávající.

Redakční práce probíhala v roce 2019 nadále na elektronické platformě Open Journal System (OJS), přičemž se nám podařilo uskutečnit přechod na její novou verzi, která je podle dosavadních zkušeností uživatelsky vstřícnější pro autory, recenzenty i redakci. Celkem bylo odmítnuto 47 článků, a to 41 z důvodu jejich nedostatečné kvality, 3 pro neaktivitu autorů a 3 byly autory staženy. Podíl odmítnutých článků představuje 29,7 % z celkového počtu a byl prakticky stejný jako v roce 2018 (28,6% %). Z článků nabízených jako nevyžádané pak představují odmítnuté články podíl 33,3 %, a to 21,3 % v případě článků autorů z ČR a SR a 72,7 % v případě autorů z jiných zemí. V případě autorů ze zahraničí se tedy jedná o velmi vysokou hodnotu, která ještě narostla oproti hodnotě 60,6 % z roku 2018. Průměrně kolem 30 článků je v současné době stále v recenzním řízení, do kterého se v roce 2019 opět zapojilo i několik recenzentů ze zemí mimo ČR a SR.

V případě webových stránek našeho časopisu pokračoval i v loňském roce nárůst jejich návštěvnosti –  počet uživatelů se zvýšil oproti roku 2018 o 6 % (obr. 1). V pořadí návštěvnosti podle zemí jsou dlouhodobě na prvních pěti místech ČR, SR, USA, Německo a Velká Británie. Na ČR a SR přitom opět připadla drtivá většina návštěv (95,4 %). Z dalších zemí pak mírný posun o 2 pozice zaznamenalo Rakousko, které se vyhouplo v pořadí počtu uživatelů na 6. místo. K nejvýznamnějším meziročním posunům v pořadí došlo u Turecka, které si polepšilo o 4 příčky na 10. pozici, a zejména u Číny, která se posunula o 8 míst a v pořadí zemí nyní figuruje na 13. místě.

Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2017 až 2019.
Obr. 1. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2017 až 2019.

V loňském roce jsme se však potýkali také s ně­kte­rými problémy. Jedním z nich byl např. nedostatek kvalitních a ochotných recenzentů v ně­kte­rých oblastech. Tento problém se nám podařilo vyřešit po jednání s příslušnou odbornou sekcí. Další problém představuje dlouhodobě nízká, resp. nulová aktivita ně­kte­rých členů redakční rady. V této souvislosti byli kontaktováni předsedové výborů příslušných odborných společností, které tyto členy nominovaly; v ně­kte­rých případech bylo přislíbeno zvýšení aktivity, v jiných je pak plánována částečná obměna redakční rady.

Na konci roku 2019 došlo k aktualizaci Pokynů pro autory v oblasti upřesnění deklarace naplnění etických principů, finanční podpory a konfliktu zájmů, jak je tomu v současné době již u drtivé většiny odborných časopisů. Začátkem letošního roku uskutečníme elektronickou anketu, ve které se budeme našich čtenářek a čtenářů ptát, jestli jim v našem časopise nechybí ně­kte­ré rubriky.

Celkově si tedy lze přát, aby nadcházející rok 2020 byl pro náš časopis alespoň tak úspěšný jako rok předchozí. Závěrem děkuji všem čtenářům, přispěvatelům i recenzentům za jejich podporu našeho časopisu.

Váš Roman Herzig

jménem redakční rady


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se