Recenze monografie


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83(1): 117
Kategorie: Recenze

V. Matejčík, Z. Haviarová, R. Kuruc et al. Intraspinal variations of nerve roots. Cham: Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-01685-2, eISBN 978-3-030-01686-9.

Monografia „Intraspinal variations of nerve roots“ publikovaná vydavateľstvom Springer Nature Switzerland AG v roku 2019 v anglickom jazyku je odbornej verejnosti k dispozícii v klasickej knižnej aj v elektronickej podobe. Spis tvorí 17 kapitol s podkapitolami, doplnených predhovorom („Preface“), obsahom („Contents“), zoznamom použitých skratiek („Abbreviations“) a závermi („Conclusion“). Každú z podkapitol autori končia bibliografickými údajmi vhodne využitých literárnych prameňov („References“), pričom najstaršia zo spomínaných publikácií pochádza z roku 1901 a najnovšia z roku 2017. Celý text je doplnený 3 tabuľkami, 37 farebnými a 63 čierno-bielymi schémami, 3 farebnými mikrofotografiami informujúcimi čitateľa o histologickom obraze stavby periférneho nervu, 3 farebnými zábermi operačných situácií typických pre nervovú rekonštrukciu, 28 farebnými fotografiami anatomických preparátov miechy, miechových koreňov a spinálnych nervov, názorne demonštrujúcimi popisované anomálie. Ide o pozoruhodnú vedeckú prácu opierajúcu sa o viac ako desaťročné osobné skúsenosti získané disekciami 43 čerstvých kadáverov a konfrontované so zásadnými poznatkami významných domácich aj zahraničných autorov. Dielo je prehľadné, napísané moderným, pútavým spôsobom, text je usporiadaný logicky, doplnený kvalitnou obrazovou dokumentáciou. Tlač na kriedovom papieri a pevná väzba zabezpečili u knižného vydania ďalšiu pridanú hodnotu. Predložená monografia je určená hlavne neurológom, neurochirurgom a traumatológom, prináša však cenné informácie a inšpiráciu aj pre ďalší rozvoj neuroanatómie a neurovied.

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se