Sonografické hodnocení nervus ischiadicus u jedinců s radikulární symptomatikou S1


Autoři: S. Kurková 1;  K. Mezian 2;  M. Kynčl 3;  S. Machač 1
Působiště autorů: Department of Rehabilitation and, Sports Medicine, Second Faculty, of Medicine, Charles University and, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic 1;  Department of Rehabilitation, Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General, University Hospital in Prague, Czech Republic 2;  Department of Radiology, Second, Faculty of Medicine, Charles, University and University Hospital, Motol, Prague, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(5): 526-530
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amcsnn2020526

Souhrn

Cíl: Cílem této studie bylo vyhodnotit morfologické změny nervus ischiadicus u pacientů s unilaterálními radikulárními příznaky S1 pomocí ultrazvukového měření jeho průřezové plochy (cross-section area; CSA) v oblasti dorzálního stehna.

Metodika: Observační studie byla provedena u 15 probandů (12 žen; průměrný věk 46,9 ± 9,9 let; průměrný index tělesné hmotnosti 26,5 ± 4,7 kg/m2) s diagnostikovanou unilaterální radikulopatií S1. CSA nervus ischiadicus byla měřena a hodnocena sonograficky bilaterálně ve třech úrovních dorzálního stehna; v úrovni subgluteální rýhy, v proximální čtvrtině stehna (proximal quarter-thigh) a uprostřed stehna (mid-thigh). Byly porovnány hodnoty CSA nervu symptomatické a asymptomatické dolní končetiny každého pacienta.

Výsledky: Na základě získaných dat byly stanoveny průměrné hodnoty CSA nervus ischiadicus v úrovni GF na symptomatické (39,6 ± 15,6 mm²) a asymptomatické (32,9 ± 11,2 mm²) straně. Bylo pozorováno statisticky významné zvětšení CSA nervus ischiadicus na symptomatické straně pacienta (p = 0,02; Cohenovo d = 0,49, tj. střední velikost účinku). Na úrovních proximal quarter-thigh a mid-thigh nedosahoval vzájemný stranový rozdíl úrovně významnosti.

Závěr: Na symptomatické straně bylo pozorováno zvětšení CSA nervus ischiadicus, a to v úrovni subgluteální rýhy, přičemž tyto změny byly typicky přítomny po dobu trvání subjektivních obtíží pacienta. UZ zobrazování tedy může být užitečným a dostupným nástrojem k hodnocení morfologických změn nervus ischiadicus u pacientů s unilaterální radikulární symptomatikou S1.

Klíčová slova:

ultrasonografie – nervus ischiadicus – radikulopatie – ischias – průřezová plocha


Zdroje

1. Koes B, Van Tulder M, Peul W. Dia­gnosis and treatment of sciatica. BMJ 2007; 334 (7607): 1313–1317. doi: 10.1136/bmj.39223.428495.BE.

2. Maus T. Imaging the back pain patient. Phys Med Rehabil Clin N Am 2010; 21 (4): 725–766. doi: 10.1016/j.pmr. 2010.07.004.

3. Kuijper B, Tans JTJ, van der Kallen BF et al. Root compression on MRI compared with clinical findings in patients with recent onset cervical radiculopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011; 82 (5): 561–563. doi: 10.1136/jnnp.2010.217182.

4. Wassenaar M, Van Rijn RM, Van Tulder MW et al. Magnetic resonance imaging for dia­gnosing lumbar spinal pathology in adult patients with low back pain or sciatica: a dia­gnostic systematic review. Eur Spine J 2012; 21 (2): 220–227. doi: 10.1007/s00586-011-2019-8.

5. Kulcu DG, Naderi S. Differential dia­gnosis of intraspinal and extraspinal non-discogenic sciatica. J Clin Neurosci 2008; 15 (11): 1246–1252. doi: 10.1016/j.jocn.2008.01.017.

6. Zhang Z, Song L, Meng Q et al. Morphological analysis in patients with sciatica. Spine 2009; 34 (7): 245–250. doi: 10.1097/BRS.0b013e318197162e.

7. Noguerol MT, Barousse R, Socolovsky M et al. Quantitative magnetic resonance (MR) neurography for evaluation of peripheral nerves and plexus injuries. Quant Imaging Med Surg 2017; 7 (4): 398–421. doi: 10.21037/qims.2017.08.01.

8. Juliano AF, Policeni B, Agarwal V et al. ACR Appropriateness Criteria ® Ataxia. J Am Coll Radiol 2019; 16 (5S): S44–S56. doi: 10.1016/j.jacr.2019.02.021.

9. Kara M, Özçakar L, Tiftik T et al. Sonographic evaluation of sciatic nerves in patients with unilateral sciatica. Arch Phys Med Rehabil 2012; 93 (9): 1598–1602. doi: 10.1016/j.apmr.2012.03.013.

10. Filler A, Haynes J, Jordan S et al. Sciatica of nondisc origin and piriformis syndrome: dia­gnosis by magnetic resonance neurography and interventional magnetic resonance imaging with outcome study of resulting treatment. J Neurosurg Spine 2005; 2 (2): 99–115. doi: 10.3171/spi.2005.2.2.0099.

11. Frost LR, Brown SHM. Neuromuscular ultrasound imaging in low back pain patients with radiculopathy. Man Ther 2016; 21: 83–88. doi: 10.1016/j.math.2015.05.003.

12. Sarafraz H, Hadian MR, Ayoobi YN et al. Neuromuscular morphometric characteristics in low back pain with unilateral radiculopathy caused by disc herniation: an ultrasound imaging evaluation. Musculoskelet Sci Pract 2019; 40: 80–86. doi: 10.1016/j.msksp.2019.01.016.

13. Shen Su-hong, LÜ Hai-xia, Zhan-sen E et al. High-frequency ultrasound research on the normal adult sciatic nerve. Zhongguo Gu Shang 2013; 26 (2): 107–110.

14. Chen J, Liu J, Zeng J et al. Ultrasonographic reference values for assessing normal sciatic nerve ultrasonography in the normal population. J Med Ultrasound 2018; 26 (2); 85–89. doi: 10.4103/JMU.JMU_6_17.

15. Klauser AS, Tagliafico A, Allen GM et al. Clinical indications for musculoskeletal ultrasound: a Delphi-based consensus paper of the European Society of Musculoskeletal Radiology. Eur Radiol 2012; 22 (5): 1140–1148. doi: 10.1007/s00330-011-2356-3.

16. Sorkin LS, Eddinger KA, Woller SA et al. Origin of antidromic activity in sensory afferent fibers and neurogenic inflammation. Semin Immunopathol 2018; 40 (3): 237–247. doi: 10.1007/s00281-017-0669-2.

17. Olsson Y. Studies on vascular permeability in peripheral nerves. Acta Neuropathol 1966; 7 (1): 1–15. doi: 10.1007/BF00686605.

18. Takeuchi M, Wakao N, Hirasawa A et al. Ultrasonography has a dia­gnostic value in the assessment of cervical radiculopathy: A prospective pilot study. Eur Radiol 2017; 27 (8): 3467–3473. doi: 10.1007/s00330-016-4704-9.

19. Kim E, Yoon JS, Kang HJ. Ultrasonographic cross-sectional area of spinal nerve roots in cervical radiculopathy. Am J Phys Med Rehabil 2015; 94 (2); 159–164. doi: 10.1097/PHM.0000000000000212.

20. Ahlawat S, Belzberg AJ, Fayad LM. Utility of magnetic resonance imaging for predicting severity of sciatic nerve injury. J Comput Assist Tomogr 2018; 42 (4); 580–587. doi: 10.1097/RCT.0000000000000730.

21. Chhabra A, Chalian M, Soldatos T et al. 3-T High-resolution MR neurography of sciatic neuropathy. Am J Roentgenol 2012; 198 (4); 357–364. doi: 10.2214/AJR.11.6981.

22. Garwood ER, Duarte A, Bencardino JT. MR imaging of entrapment neuropathies of the lower extremity. Radiol Clin North Am 2018; 56 (6); 997–1012. doi: 10.1016/j.rcl.2018.06.012.

23. Ökmen M, Ökmen K, Lale A. Investigation of the effect of cervical radiculopathy on peripheral nerves of the upper extremity with high-resolution ultrasonography. Spine 2018; 43 (14): E798–E803. doi: 10.1097/BRS.0000000000002539.

24. Bruhn J, Van Geffen GJ, Gielen MJ et al. Visualization of the course of the sciatic nerve in adult volunteers by ultrasonography. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52 (9): 1298–1302. doi: 10.1111/j.1399-6576.2008.01695.x.

25. Wu WT, Chang KV, Mezian K et al. Basis of shoulder nerve entrapment syndrome: an ultrasonographic study exploring factors influencing cross-sectional area of the suprascapular nerve. Front Neurol 2018; 9: 902. doi: 10.3389/fneur.2018.00902.

26. Neufeld EA, Shen PY, Nidecker AE et al. MR imaging of the lumbosacral plexus: a review of techniques and pathologies. J Neuroimaging 2015; 25 (5): 691–703. doi: 10.1111/jon.12253.

27. Flug JA, Burge A, Melisaratos D et al. Post-operative extraspinal etiologies of sciatic nerve impingement. Skeletal Radiol 2018; 47 (7): 913–921. doi: 10.1007/s00256-018-2879-7.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se