Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(1): 3-5
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi pozdravit Vás v novém roce 2022 a stručně Vás informovat o stavu a aktivitách našeho časopisu v roce minulém.

V roce 2021 jsme publikovali 92 článků. Zastoupení jednotlivých kategorií článků včetně srovnání s předchozími lety je uvedeno na obr. 1. Oproti roku 2020 došlo k nejvýraznějšímu poklesu (o 39 %) v kategorii přehledných referátů a k nejvýraznějšímu nárůstu (o 50 %) v kategorii dopisů redakci (kazuistik). Žádný článek nebyl publikován v kategoriích kontroverzí (neurologický sjezd byl z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přeložen), okénko statistika (prof. Ladislav Dušek a jeho tým jsou nadále zaměstnáni statistikou v souvislosti s pandemií COVID-19) a neuropatologické okénko. V angličtině bylo publikováno 31 (33,7 %) článků, tedy o 12 více než v roce 2020, a to 1 přehledný referát, 13 původních prací, 1 krátké sdělení a 16 dopisů redakci (viz obr. 2). Pokud se týká teritoria, tak autoři ze zemí mimo ČR a SR publikovali 18 (19,6 %) prací, což představuje ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 8 článků (viz obr. 3).

Publikované články podle kategorií.
Obr. 1. Publikované články podle kategorií.

Publikované články podle jazyka.
Obr. 2. Publikované články podle jazyka.

Publikované články podle teritoria.
Obr. 3. Publikované články podle teritoria.

Celkem 72 článků bylo odmítnuto a celková míra odmítnutí dosáhla rekordní úrovně 44 % (viz obr. 4). V případě článků nabídnutých jako nevyžádané činila míra odmítnutí 45 % – 44 % u autorů z ČR a SR a 56 % u autorů z ostatních zemí. Ke zvyšování kvality článků přijímaných do tisku přispívá i zapojení recenzentů ze zemí mimo ČR a SR do recenzního řízení – poděkování jednotlivým recenzentům naleznete na jiném místě tohoto čísla.

Články podle akceptace.
Obr. 4. Články podle akceptace.

Zaměření časopisu do budoucna se nemění. Zůstává tedy odborným fórem pro neurology a neurochirurgy z ČR, SR, ale i ostatních zemí, a to s publikací jak výsledků vlastního výzkumu a kazuistik, tak i článků určených ke vzdělávání, doporučených postupů a samozřejmě i společenské rubriky věnované významným osobnostem z oblasti neurologie a neurochirurgie z našich zemí. Průběžně dochází k obměňování redakční rady podle nominací jednotlivých odborných společností podílejících se na vydávání časopisu.

Hodnota impakt faktoru dle hodnocení společností Clarivate Analytics se pohybuje dlouhodobě na stabilní úrovni – za rok 2020 dosáhla 0,35 a stabilní je také výhled do budoucna.

Pokud se týká návštěvnosti webových stránek, tak po poklesu z roku 2020 došlo v roce 2021 naopak k výraznému nárůstu, a to o 46 % (viz obr. 5). Naprostá většina návštěv webu připadá nadále na ČR a SR, ale k zajímavým změnám došlo na dalších místech. Zatímco do roku 2019 figurovaly mezi 5 zeměmi s nejvyšším počtem návštěv USA, Německo a Velká Británie, v roce 2020 se na čtvrtém místě objevilo Turecko a v roce 2021 na místě třetím Indonésie (viz tab. 1). Zvýšení počtu návštěv webu z Turecka je logické a nepochybně souvisí s počtem článků, publikovaných v našem časopise autory z Turecka. Naproti tomu důvod razantního zvýšení zájmu o náš časopis v Indonésii, spojený s nárůstem počtu návštěv webu ze 42 v roce 2020 na 1259 v roce 2021 a s posunem na žebříčku z 37. na 3. místo, nám zůstává neznámý. USA a Velká Británie figurovaly v roce 2021 na pátém, respektive šestém místě a na dalších místech pak v uvedeném roce byly Rakousko (7. i v roce 2020), Nizozemí (15. v roce 2020) a Čína (9. v roce 2020).

Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2020 a 2021.
Obr. 5. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2020 a 2021.

Tab. 1. Pořadí zemí dle návštěvnosti webových stránek www.csnn.eu v letech 2018–2021.
Pořadí zemí dle návštěvnosti webových stránek www.csnn.eu
v letech 2018–2021.

Vám všem, tedy čtenářům, autorům i recenzentům (všech pohlaví) opět děkuji za věrnost našemu časopisu a přeji Vám úspěšný a šťastný rok 2022, prožitý ve zdraví a pohodě!

Váš Roman Herzig


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2022 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se