Zemřela doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(1): 98
Kategorie: Personalia

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. se narodila 25. 3. 1943. Své studium na 1. LF UK ukončila v roce 1967 a po promoci nastoupila na neurologické oddělení nemocnice v Kladně, kde se setkala s prim. MUDr. Jiřím Dolanským, který ji získal pro obor dětské neurologie. V roce 1971 úspěšně složila atestaci I. stupně z neurologie a v roce 1974 nástavbovou atestaci z dětské neurologie. Od roku 1969 pracovala na dětském oddělení Hennerovy neurologické kliniky na 1. LF UK a VFN, v letech 1998–2006 i jako vedoucí lékařka tohoto oddělení. Od roku 2007 byla i vedoucí lékařkou Centra pro nervosvalová onemocnění na této klinice. V roce 1984 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Prognóza dětské epilepsie“ a v roce 1990 byla po obhajobě habilitační práce jmenována docentkou pro obor neurologie. Publikovala 85 původních prací ve vědeckých časopisech, řadu kapitol do kolektivních skript a učebnic a 2 monografie. Byla řešitelkou či spoluřešitelkou 6 výzkumných projektů zaměřených především na problematiku dětské neurologie a nervosvalových onemocnění.

Většinu svého profesního života prožila s postpoliomyelitickým syndromem a hrdinským přístupem ke svému handicapu dávala příklad i svým pacientům, kteří ji bezmezně milovali. Angažovala se především v péči o děti a dospívající s nervosvalovým postižením, v rámci mezinárodních vztahů se však intenzivně věnovala i problematice postpoliomyelitického syndromu u dospělých. Kromě aktivní vědecké práce spolupracovala jako konzultantka s mnoha pacientskými organizacemi zaměřenými zejména na svalovou dystrofii či spinální svalovou atrofii a dlouhodobě spolupracovala i se Svazem invalidů a dalšími občanskými sdruženími zabývajícími se sociálně-zdravotními službami tělesně handicapovaných občanů.


Jako aktivní členka České společnosti dětské neurologie obdržela v roce 2008 čestné členství této společnosti, za neúnavnou multidisciplinární péči o pacienty s nervosvalovým postižením získala v roce 2011 medaili ČLS JEP a za celoživotní vědeckou i společenskou aktivitu, kterou věnovala oboru dětské neurologie, v roce 2014 obdržela Stříbrnou medaili předsedy Senátu ČR.

I přes těžké postižení, které ji v posledních letech upoutalo na invalidní vozík a poté na lůžko, nepřestala sledovat rozvoj dětské neurologie a radovala se z nových možností a úspěchů léčby nervosvalových onemocnění. Svojí pracovitostí a houževnatosti byla vzorem mladším spolupracovníkům, kterým však dovedla předávat i svůj optimismus a pozitivní energii. Její příklad proto zůstane zapsaný nejen v srdcích neurologů, ale i dětských a dospělých pacientů. Zemřela po dlouhé nemoci dne 4. ledna 2022 ve věku 78 let.

Soňa Nevšímalová a Evžen Růžička

Hennerova neurologická klinika

1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2022 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se