Výsledky chirurgické terapie meralgia paresthetica 15 pacientů


Autoři: J. Lodin 1,2;  Š. Brušáková 3;  D. Kachlík 4;  M. Sameš 1;  I. Humhej 1,4
Působiště autorů: Department of Neurosurgery, J. E. Purkyne University, Masaryk Hospital, Krajská Zdravotní a. s., Ústí nad, Labem, Czech Republic 1;  Faculty of Medicine in Plzeň, Charles, University, Plzeň, Czech Republic 2;  Department of Neurology, J. E. Purkyne University, Masaryk, Hospital, Krajská Zdravotní a. s., Ústí nad Labem, Czech Republic 3;  Department of Anatomy, Second, Faculty of Medicine in Prague, Charles, University, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(1): 38-43
Kategorie: Původní práce
doi: 10.48095/cccsnn202238

Souhrn

Cíl: Cílem této studie byla prezentace výsledků terapie syndromu meralgia paresthetica (MP) na našem pracovišti a souhrn současných chirurgických strategií v léčbě. Metodika: Diagnóza MP byla stanovena na základě kombinace typických klinických příznaků, negativního nálezu na MR bederní páteře, elektrofyziologických a ultrasonografických vyšetření nervus cutaneus femoris lateralis (lateral femoral cutaneous nerve; LFCN) a diagnostického nervového bloku. V případech selhání konzervativní terapie byla provedena chirurgická neurolýza LFCN. V případě přetrvávajících obtíží, byla pacientům nabídnuta chirurgická neurotomie. Výsledky: Patnáct pacientů (13 mužů, 2 ženy) bylo chirurgicky léčeno pro MP v letech 2006 -2020. Jedenáct případů mělo klasifikovanou idiopatickou a čtyři iatrogenní příčinu. Kromě typických bolestí, parestezií a dysestezie anterolaterální části stehna, mělo 13 pacientů také hypestezii v této oblasti. Průměrná předoperační hodnota bolesti hodnocená dle Visuální analogové škály (VAS) byla 8,4, která rok po chirurgické dekompresi klesla na průměr 2,2. Tři pacienti byli nespokojeni s výsledkem chirurgické neurolýzy (VAS nad 7), všichni měli iatrogenní příčinu MP. Z těchto tří pacientů jeden zvolil chirurgickou neurotomii LFCN. Závěr: Chirurgická neurolýza LFCN je efektivní terapie MP v případech, kdy konzervativní terapie selže. Neurotomie, i když jasně účinná, byla vyhrazena pro případy neúspěšné neurolýzy, protože je doprovázena trvalou hypestézií anterolaterálního stehna.

Klíčová slova:

neuropatie – meralgia paresthetica – neurolýza – neurotomie – dekomprese


Zdroje

1. Ivins GK. Meralgia paresthetica, the elusive diagnosis: clinical experience with 14 adult patients. Ann Surg 2000; 232(2): 281–286. doi: 10.1097/ 00000658- 200008000-00019.

2. Seror P, Seror R. Meralgia paresthetica: clinical and electrophysiological diagnosis in 120 cases. Muscle Nerve 2006; 33(5): 650–654. doi: 10.1002/ mus.20507.

3. Sanjaya A. Meralgia paresthetica: finding an eff ective cure. Postgrad Med 2020; 132(1): 1–6. doi: 10.1080/ 00325481.2019.1673582.

4. Grossman MG, Ducey SA, Nadler SS et al. Meralgia paresthetica: diagnosis and treatment. J Am Acad Orthop Surg 2001; 9(5): 336–344. doi: 10.5435/ 00124635- 200109000-00007.

5. Cheatham SW, Kolber MJ, Salamh PA. Meralgia paresthetica: a review of the literature. Int J Sports Phys Ther 2013; 8(6): 883–893.

6. Khalil N, Nicotra A, Rakowicz W. Treatment for meralgia paraesthetica. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12(12): CD004159. doi: 10.1002/ 14651858.CD004 159.pub3.

7. Hirabayashi H, Takahashi J, Hashidate H et al. Characteristics of L3 nerve root radiculopathy. Surg Neurol 2009; 72(1): 36–40. doi: 10.1016/ j.surneu.2008.08.073.

8. Tagliafico AS, Torri L, Signori A. Treatment of meralgia paresthetica (Lateral Femoral Cutaneous Neuropathy): a meta-analysis of ultrasound-guided injection versus surgery. Eur J Radiol 2021; 139: 109736. doi: 10.1016/ j. ejrad.2021.109736.

9. Tagliafico A, Serafini G, Lacelli F et al. Ultrasoundguided treatment of meralgia paresthetica (lateral femoral cutaneous neuropathy): technical description and results of treatment in 20 consecutive patients. J Ultrasound Med 2011; 30(10): 1341–1346. doi: 10.7863/ jum.2011.30.10.1341.

10. Palamar D, Misirlioglu TO, Arslan H et al. Adding an ultrasound scan before the injection reveals a rare cause of meralgia paresthetica: inguinal lymphadenomegaly. Am J Phys Med Rehabil 2020; 99(8): e93. doi: 10.1097/ PHM.0000000000001279.

11. Oh SJ. Clinical electromyography: nerve conduction studies. Philadelphia: Williams & Wilkins 2003.

12. Russo MJ, Firestone LB, Mandler RN et al. Nerve conduction studies of the lateral femoral cutaneous nerve. Implications in the diagnosis of meralgia paresthetica. Am J Electroneurodia gnostic Technol 2005; 45(3): 180– 185.

13. Lu VM, Burks SS, Heath RN et al. Meralgia paresthetica treated by injection, decompression, and neurectomy: a systematic review and meta-analysis of pain and operative outcomes. J Neurosurg 2021; 1–11. doi: 10.3171/ 2020.7.JNS202191.

14. Aszmann OC, Dellon ES, Dellon AL. Anatomical course of the lateral femoral cutaneous nerve and its susceptibility to compression and injury. Plast Reconstr Surg 1997; 100(3): 600–604. doi: 10.1097/ 00006534- 199709000-00008.

15. de Ruiter GC, Wurzer JA, Kloet A. Decision making in the surgical treatment of meralgia paresthetica: neurolysis versus neurectomy. Acta Neurochir (Wien) 2012; 154(10): 1765–1772. doi: 10.1007/ s00701-012-1431-0.

16. Payne R, Seaman S, Sieg E et al. Evaluating the evidence: is neurolysis or neurectomy a better treatment for meralgia paresthetica? Acta Neurochir (Wien) 2017; 159(5): 931–936. doi: 10.1007/ s00701-017-3136-x.

17. de Ruiter GC, Kloet A. Comparison of eff ectiveness of diff erent surgical treatments for meralgia paresthetica: results of a prospective observational study and protocol for a randomized controlled trial. Clin Neurol Neurosurg 2015; 134: 7–11. doi: 10.1016/ j.clineuro.2015.04. 007.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2022 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se