Potenciál projektivní Metody asociace barev odrážet fyziologické reakce na podněty s jiným emočním nábojem (studie PARC) – protokol studie


Autoři: D. Školoudík 1;  J. Balcar 2;  M. Penhaker 3;  D. Šalounová 4;  I. Wedlichová 5
Působiště autorů: Center for Health Research, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 1;  Department of Economics, Faculty of Economics, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic 2;  Department of Cybernetics and Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Mathematical Methods in Economics, Faculty of Economics, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic 4;  Department of Psychology, Faculty of Education, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(6): 484-488
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022484

Souhrn

Měření mnoha důležitých psychologických konceptů jako jsou kvalita života související se zdravím, spokojenost s různými typy veřejných a soukromých služeb, osobnost nebo postoje, se nejčastěji opírá o různé dotazníky. Tyto dotazníkové metody jsou však založeny na subjektivním svědectví jednotlivce o jeho vlastnostech, pocitech, postojích atd. Relevantní odpovědi poskytují pouze tehdy, mají-li respondenti dobře vyvinutou introspekci, důvod otevřít se, vyjádřit se a poskytnout adekvátní a relevantní odpovědi. Projektivní metody představují alternativní možnost měření psychologických konceptů s potenciálním snížením vědomé či nevědomé zaujatosti. Metoda asociace barev (The Colour Association Method; CA) je pokročilá projektivní technika, inspirovaná Lüscherovým testem barev a slovních asociací, která využívá objektivního vyhodnocení počítačových dat a překonává tak jednu z hlavních slabin projektivních metod. Cílem studie je prozkoumat schopnost standardního dotazníku a metody CA v zachycení reakce lidí na různé podněty s emočním nábojem. K tomuto účelu bude do studie zařazen vzorek 101 jedinců, kdy každý z nich bude vystaven 145 různým předem definovaným podnětům. Bude provedeno srovnání fyziologických odpovědí (průtok krve mozkem, elektrická aktivita mozku, variabilita srdeční frekvence a kožní impedance) na tyto podněty a vnímání podnětů měřených dotazníkem a metodou CA s cílem zjistit, která metoda poskytuje přesnější informace o skutečném emočním vnímání podnětů. Tato zjištění mohou mít důležité důsledky pro použití dotazníku a metody CA k měření různých psychologických konceptů.

Klíčová slova:

dotazník – emoce – metoda asociace barev – mozkový krevní průtok – srdeční frekvence – kožní impedance – studie


Zdroje

1. Danner D, Aichholzer J, Rammstedt B. Acquiescence in personality questionnaires: relevance, domain specificity, and stability. J Res Pers 2015; 57: 119–130. doi: 10.1016/j.jrp.2015.05.004.

2. Svoboda M, Humpolíček P, Šnorek V. Psychodia­gnostika dospělých. Praha: Portál 2013.

3. Pedregon CA, Farley RL, Davis A et al. Social desirability, personality questionnaires, and the “better than average” effect. Pers Individ Dif 2012; 52 (2): 213–217. doi: 10.1016/j.paid.2011.10.022.

4. Kubinger KD. Three more attempts to prevent faking good in personality questionnaires. Rev Psychol 2009; 16 (2): 115–121.

5. Fox S, Schwartz D. Social desirability and controllability in computerized and paper-and-pencil personality questionnaires. Comput Hum Behav 2002; 18 (4): 389–410. doi: 10.1016/s0747-5632 (01) 00057-7.

6. Dupuis M, Capel R, Meier E et al. Do bipolar subjects‘ responses to personality questionnaires lack reliability? Evidence from the PsyCoLaus study. Psychiatry Res 2016; 238: 299–303. doi: 10.1016/j.psychres.2016.02.050.

7. DeYoung CG. Personality neuroscience and the bio­logy of traits. Soc Personal Psychol Compass 2010; 4 (12): 1165–1180. doi: 10.1111/j.1751-9004.2010.00327.x.

8. Fedorová S, Bartečků E, Hořínková J. Metodologie měření kognitivního deficitu u depresivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2020; 83 (1): 43–47. doi: 10.14735/amcsnn202043.

9. Bartoš A, Diondet S. Test amnesia light and brief assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (5): 535–543. doi: 10.14735/amcsnn2020535.

10. Bartoš A. ALBA and PICNIR tests used for simultaneous examination of two patients with dementia and their adult children. Cesk Slov Neurol N 2021; 84 (6): 583–586. doi: 10.48095/cccsnn2021583.

11. Ulbl J, Rakusa M. Standardizace slovinské verze škály Alzheimer’s Disease Assessment Scale – kognitivní subškála (ADAS-Cog). Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (4): 381–387. doi: 10.48095/cccsnn2021381.

12. Bartoš A, Polanská H. Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV). Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (2): 151–163. doi: 10.48095/cccsnn2021151.

13. Dubey BL. Presidential address: advances in projective psychology: techniques and applications. SIS J Proj Psy Ment Health 2020; 27 (2): 68–70.

14. Najbrtová K, Šípek J, Loneková K et al. Projektivní metody v Psychologické dia­gnostice. Praha: Portál 2017.

15. Mukhtasar I, Mavluda M. The study of projective methods in psychology. JournalNX 2021; 7 (2): 66–68.

16. Niederlová M, Šípek J. Psychodia­gnostika jako psychologická aplikace. Psychol Praxi 2021; 54 (2): 25–38. doi: 10.14712/23366486.2020.8.

17. Basu J. Psychologists’ ambivalence toward ambiguity: relocating the projective test debate for multiple interpretative hypotheses. SIS J Proj Psy Ment Health 2014; 21 (1): 25–36.

18. Hojnoski RL, Morrison R, Brown M et al. Projective test use among school psychologists. J Psychoeduc Assess 2006; 24 (2): 145–159. doi: 10.1177/0734282906287828.

19. Martin H, Frackowiak M. The value of projective/performance-based techniques in therapeutic assessment. SIS J Proj Psy Ment Health 2017; 24 (2): 91–95.

20. Lackas L. Projective techniques as effective assessment and intervention tools for occupational therapy in school aged children. The College of St. Scholastica Proquest Dissertations Publishing 2013.

21. Mizuta I, Inoue Y, Fukunaga T et al. Psychological characteristics of eating disorders as evidenced by the combined administration of questionnaires and two projective methods: the Tree Drawing Test (Baum Test) and the Sentence Completion Test. Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56 (1): 41–53. doi: 10.1046/j.1440-1819.2002.00928.x.

22. Lüscher M. Color test. NY: Simon & Shuster 1971.

23. DAP Services. System and method for computerized market research analysis. [online]. Available from: https: //camethod.com/files/patent-application.pdf.

24. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. International affective picture system (IAPS): affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-6. Gainesville: University of Florida 2005.

25. James W. The principles of psychology. London: Dover Publications 1890.

26. Wundt W. The principles of physiological psychology. New York: S. Sonnenschein & Company. lim. 1904.

27. YouTube. Online scanner. Quick overview. [online]. Available form URL: https: //youtu.be/WBoWyFv5zhQ.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2022 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se