Kognitivní funkce pacientů při celomozkovém ozařování pro mozkové metastázy karcinomu plic a strategie řízení radioterapie pomocí inteligentního softwaru


Autoři: Y. Chen *;  L. Zhang *;  J.-F. Huang;  W. Jiang;  M.-Q. Xu
Působiště autorů: Affiliated Hospital of Jiangnan University, Jiangsu Province, China ;  The two authors contributed equally to this study. *
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(6): 489-495
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022489

Souhrn

Cíl: Cílem této studie bylo sledování kognitivních funkcí u pacientů při celomozkovém ozařování (whole brain radiotherapy; WBRT) pro mozkové metastázy (brain metastases; BM) karcinomu plic a analýza strategií řízení radioterapie pomocí inteligentního softwaru. Metody: Byla provedena retrospektivní analýza klinických dat 146 pacientů s BM karcinomu plic, přičemž pacienti byli rozděleni do skupiny A (n = 95, pacienti s neurologickými symptomy) a skupiny B (n = 51, pacienti bez neurologických symptomů). Byla provedena multivariační logistická regresní analýza s cílem prozkoumat rizikové faktory pro zhoršení kognitivních funkcí a byl zkonstruován a zhodnocen predikční model. Výsledky: Po WBRT se ve skupině A výrazně zvýšilo skóre tzv. krátkého testu kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination; MMSE) (p < 0,05), které bylo nejvyšší ve 4. měsíci a pak došlo k mírnému poklesu. Naproti tomu ve skupině B došlo po WBRT ke snížení skóre, přičemž nejnižší bylo ve 4. měsíci a pak došlo k jeho zvýšení. Logistická analýza ukázala, že nezávislými rizikovými faktory pro zhoršení kognitivních funkcí byla chemoterapie podávaná ve ≥ 3 cyklech se simultánním integrovaným boostem, ozáření v dávce > 30 Gy a absence hipokampus šetřící techniky ozařování (p < 0,05). Závěr: Technika WBRT má na BM karcinomu plic zřetelné terapeutické účinky, ale ovlivňuje kognitivní funkce, což je nejvíc patrné ve 4. měsíci léčby.

Klíčová slova:

kognitivní funkce – karcinom plic – mozkové metastazy – celomozkové ozáření


Zdroje

1. Haim O, Abramov S, Shofty B et al. Predicting EGFR mutation status by a deep learning approach in patients with non-small cell lung cancer brain metastases. J Neurooncol 2022; 157 (1): 63–69. doi: 10.1007/s11060-022-03946-4.

2. Jiang Z, Wang B, Han X et al. Multimodality MRI-based radiomics approach to predict the posttreatment response of lung cancer brain metastases to gamma knife radiosurgery. Eur Radiol 2022; 32 (4): 2266–2276. doi: 10.1007/s00330-021-08368-w.

3. Niranjan A, Monaco E, Flickinger J et al. Guidelines for multiple brain metastases radiosurgery. Prog Neurol Surg 2019; 34: 100–109. doi: 10.1159/000493 055.

4. Hanke B, Jünger ST, Kirches E et al. Frequency of actionable molecular drivers in lung cancer patients with precocious brain metastases. Clin Neurol Neurosurg 2021; 208: 106841. doi: 10.1016/j.clineuro.2021.106841.

5. Ernani V, Stinchcombe TE. Management of brain metastases in non-small-cell lung cancer. J Oncol Pract 2019; 15 (11): 563–570. doi: 10.1200/JOP.19.00357.

6. Mulvenna P, Nankivell M, Barton R et al. Dexamethasone and supportive care with or without whole brain radiotherapy in treating patients with non-small cell lung cancer with brain metastases unsuitable for resection or stereotactic radiotherapy (QUARTZ): results from a phase 3, non-inferiority, randomised trial. Lancet 2016; 388 (10055): 2004–2014. doi: 10.1016/S0140-6736 (16) 30825-X.

7. Chang EL, Wefel JS, Hess KR et al. Neurocognition in patients with brain metastases treated with radiosurgery or radiosurgery plus whole-brain irradiation: a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2009; 10 (11): 1037–1044. doi: 10.1016/S1470-2045 (09) 70263-3.

8. Lei G, Wang G, Zhang C et al. Using machine learning to predict acute kidney injury after aortic arch surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2020; 34 (12): 3321–3328. doi: 10.1053/j.jvca.2020.06.007.

9. Gavrilovic IT, Posner JB. Brain metastases: epidemiology and pathophysiology. J Neurooncol 2005; 75 (1): 5–14. doi: 10.1007/s11060-004-8093-6.

10. Soffietti R, Abacioglu U, Baumert B et al. Dia­gnosis and treatment of brain metastases from solid tumors: guidelines from the European Association of Neuro-Oncology (EANO). Neuro Oncol 2017; 19 (2): 162–174. doi: 10.1093/neuonc/now241.

11. Noh T, Walbert T. Brain metastasis: clinical manifestations, symptom management, and palliative care. Handb Clin Neurol 2018; 149: 75–88. doi: 10.1016/B978-0-12-811161-1.00006-2.

12. Kim JS, Kim K, Jung W et al. New brain metastases after whole-brain radiotherapy of initial brain metastases in breast cancer patients: the significance of molecular subtypes (KROG 16-12). Breast Cancer Res Treat 2021; 186 (2): 453–462. doi: 10.1007/s10549-020-06043-0.

13. Garsa A, Jang JK, Baxi S et al. Radiation therapy for brain metastases: a systematic review. Pract Radiat Oncol 2021; 11 (5): 354–365. doi: 10.1016/j.prro.2021.04.002.

14. Warrington JP, Csiszar A, Johnson DA et al. Cerebral microvascular rarefaction induced by whole brain radiation is reversible by systemic hypoxia in mice. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2011; 300 (3): H736–744. doi: 10.1152/ajpheart.01024.2010.

15. Chen M, Decary M. Artificial intelligence in healthcare: an essential guide for health leaders. Healthc Manage Forum 2020; 33 (1): 10–18. doi: 10.1177/0840470419873123.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2022 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se