Identifikace bariér a přínosů Negative Pressure Wound Therapy


Autoři: P. Kůřil- 1 3;  A. Menšíková 1,2;  P. Búřilová 1,2;  S. Saibertová 1;  A. Pokorná 1
Působiště autorů: Department of Health Sciences, Masaryk University, Faculty of Medicine, Brno 1;  Department of Public Health, Masaryk, University, Faculty of Medicine, Brno 2;  Department of Surgery, University, Hospital Brno, Brno 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(Supplementum 1): 43-46
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022S43

Souhrn

Cíl: Identifikovat bariéry a přínosy negative pressure wound therapy (NPWT) u pacientů na Chirurgické klinice FN Brno za pětileté období (2017–2021). Soubor a metodika: Retrospektivní, observační deskriptivní studie z dat z nemocničních záznamů pacientů Chirurgické kliniky FN Brno. Výsledky: V průzkumu bylo identifikováno celkem 104 pacientů léčených pomocí NPWT. Průměrný věk pacientů činil 66,7 let (min. věk 27, max. věk 93). Průměrná doba hospitalizace byla 30,2 dní (min. 6, max. 145 dní) a průměrná délka NPWT byla 20,6 dní (min. 4, max. 76 dní). Celkem u 31 pacientů (29,8 %) byla shodná délka hospitalizace a aplikace NPWT a u 27 pacientů (26 %) byl současně zaveden bariérový režim. Etiologie vzniku rány byla různá. Onemocnění gastrointestinálního traktu u 63,4 % (n = 66) pacientů, cévní problematika 33,7 % (n = 35) a dekubitus 2,9 % (n = 3). Frekvence stěru rány byla 4–6 dní a převaz rány (výměna NPWT) byl proveden v intervalu 3–5 dní. U všech pacientů byl využit přístroj VIVANOTec Pro®. Závěry: Z retrospektivní analýzy za 5leté období vyplynulo, že NPWT je využívána u ran různé etiologie, většinou u polymorbidních pacientů vyššího věku. Ve sledovaném souboru nebyly dokumentovány nežádoucí účinky spojené s využitím metody NPWT.

Klíčová slova:

bariéry – podtlaková terapie – retrospektivní analýza – přínosy – negative pressure wound therapy


Zdroje

1. Orgill DP, Bayer LR. Negative pressure wound therapy: past, present and future. Int Wound J 2013; 10 (Suppl 1): 15–19. doi: 10.1111/iwj.12170.

2. Kim PJ, Attinger CE, Steinberg JS et al. The impact of negative-pressure wound therapy with instillation compared with standard negative-pressure wound therapy: a retrospective, historical, cohort, controlled study. Plast Reconstr Surg 2014; 133 (3): 709–716. doi: 10.1097/01.prs.0000438060.46290.7a.

3. Šimek M, Bém R. Podtlaková léčba ran. Praha: Maxdorf 2013.

4. Pokorná A. Úvod do wound managementu. Příručka pro hojení ran pro studenty nelékařských oborů. Brno: Masaryk University 2012.

5. Iheozor-Ejiofor Z, Newton K, Dumville JC et al. Negative pressure wound therapy for open traumatic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2018; 7 (7): CD012522. Doi: 10.1002/14651858.CD012522.pub2.

6. Webster J, Liu Z, Norman G et al. Negative pressure wound therapy for surgical wounds healing by primary closure. Cochrane Database Syst Rev 2019; 3 (3): CD009261. Doi: 10.1002/14651858.CD009261.pub4.

7. Beitz J, Rijswijk L. Developing evidence-based algorithms for negative pressure wound therapy in adults with acute and chronic wounds: literature and expert-based face validation results. Ostomy Wound Manage 2012; 58 (4): 50–69.

8. Kim PJ, Attinger CE, Constantine T et al. Negative pressure wound therapy with instillation: international consensus guidelines update. Int Wound J 2020; 17 (1): 174–186. doi: 10.1111/iwj.13254.

9. Campbell PE, Smith GS, Smith JM. Retrospective clinical evaluation of gauze-based negative pressure wound therapy. Int Wound J 2008; 5 (2): 280–286. doi: 10.1111/j.1742-481X.2008.00485.x.

10. Norman G, Goh EL, Dumville JC et al. Negative pressure wound therapy for surgical wounds healing by primary closure. Cochrane Database Syst Rev 2020; 6 (6): CD009261.doi: 10.1002/14651858.CD009 261.

11. Matiasek J, Djedovic G, Kiehlmann M et al. Negative pressure wound therapy with instillation: effects on healing of category 4 pressure ulcers. Plast Aesthet Res 2018; 5: 36. doi: 10.20517/2347-9264.2018.50.

12. Dumville JC, Webster J, Evans D et al. Negative pressure wound therapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2015; 5: CD011334. doi: 10.1002/14651858.CD011334.pub2.

13. Hokýnková A, Šín P, Černoch F et al. Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113 (Suppl 1): S41–S44. doi: 10.14735/amcsnn2017S41.

14. Mervis JS, Phillips TJ. Pressure ulcers: prevention and management. J Am Acad Dermatol 2019; 81 (4): 893–902. doi: 10.1016/j.jaad.2018.12.068.

15. Rezk F, Åstrand H, Acosta S. Incisional negative pressure wound therapy for the prevention of surgical site infection after open lower limb revascularization – rationale and design of a multi-center randomized controlled trial. Contemp Clin Trials Commun 2019; 16: 100469. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100469.

16. Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM et al. EWMA document: negative pressure wound therapy. J Wound Care 2017; 26 (Suppl 3): S1–S154. doi: 10.12968/jowc.2017.26.Sup3.S1.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo Supplementum 1

2022 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se