Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 6/2019

Minimonografie

600
Střelná poranění mozku

M. Májovský, M. Häckel, N. Svoboda, V. Masopust, Z. Šňupárek, D. Netuka, V. Beneš


Kontroverze

613
Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP? ANO
614
Představují tikagrelor a prasugrel alternativu v protidestičkové léčbě ischemických CMP? NE

Komentář ke kontroverzím

615
Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP?

Přehledný referát

616
Klinické syndromy z oblasti cervikálního plexu

Z. Kadaňka Jr., J. Bednařík

621
Neurorehabilitace poruch chůze s využitím funkční elektrické stimulace –  aktuální poznatky z randomizovaných klinických studií

K. Novotná, J. Jeníček, M. Janatová, E. Kubala, Havrdová, Y. Angerová

627
Úskalí při respektování autonomie u pacientů s Parkinsonovou nemocí

R. Kozáková, R. Bužgová

632
Současný management pa­cientů s degenerativní kompresí krční míchy

Z. Kadaňka Jr., T. Horák, J. Bednařík


Původní práce

638
Krvácení do aterosklerotického plátu u symptomatické a asymptomatické progredující stenózy vnitřní karotidy – pilotní studie

M. Roubec, D. Školoudík, T. Hrbáč, J. Havelka, T. Jonszta, R. Herzig

644
Porovnání perioperačního měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně u prasklých a neprasklých aneuryzmat

S. Kanbagli, S. Men, O. Kaya, A. Taylan, E. Ozer

649
Významné rizikové faktory pádu v osobnej anamnéze u hospitalizovaných pa­cientov s neurologickým ochorením

M. Miertová, I. Bóriková, M. Grendár, J. Madleňák, M. Tomagová, K. Žiaková

655
Systematická analýza klinické efektivity stabilizace sakroiliakálního skloubení v rámci terapie bolestí zad

J. Lodin, J. Procházka, M. Jelínek, P. Waldauf, M. Sameš, P. Vachata

664
Spinální meningiomy –  92 pa­cientů operovaných na našem pracovišti

R. Voldřich, D. Netuka, V. Beneš

670
Civilní a válečná střelná poranění hlavy

N. Svoboda, V. Beneš, D. Netuka, M. Sokol, K. Langová, M. Májovský

677
Mění se při Parkinsonově nemoci tloušťka cévnatky?

Ç. Öktem, E. Ö. Öktem, A. Kurt, R. Kilic

682
Epidurální aplikace kortikoidů Část 1 – Profil pacientů před aplikací

J. Cabadaj, J. Hóborová, M. Prokopová


Dopisy redakci

689
Chirurgická terapie oboustran­né farmakorezistentní Menièrovy choroby

V. Koucky, R. Černý, Z. Balatková, V. Bandurová, S. Hrubá, J. Plzák, Z. Čada

693
Mechanická trombektómia v liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody v detskom veku

L. Kmečová, D. Černík, S. Okapec, B. Garajová, R. Burian, P. Kmeč, J. Oravec, K. Tabačáková, E. Bubanská, F. Cihlář, K. Králinský, K. Okáľová

695
Konzervativní management prasklé Galassi III arachnoideální cysty střední jámy lební

J. Lodin, A. Hejčl, T. Radovnický, M. Sameš

697
Rekonstrukce lícního nervu štěpem z nervus auricularis magnus při resekci recidivujícího bazaliomu parotideomasseterické krajiny

L. Hauer, P. Richtr, Z. Kasl, D. Hrušák, V. Merglová, Š. Rusňák


Doporučené postupy

700
Doporučení pro mechanickou trombektomii akutního mozkového infarktu – verze 2019

D. Šaňák, R. Mikulík, A. Tomek, M. Bar, R. Herzig, J. Neumann, O. Škoda, D. Školoudík, D. Václavík, M. Roček, A. Krajina, M. Köcher, F. Charvát, R. Pádr, F. Cihlář


Okénko statistika

706
Analýza dat v neurologii LXXVIII. Směsné míry korelace u vícerozměrných souborů kvantitativních a kvalitativních dat

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Personalia

709
Osmdesátiny doc. MU Dr. Jiřího Bauera, CSc.
710
Doc. MU Dr. Eugen Eiben, CSc.

Recenze

711
Recenze knih

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se