Porovnání perioperačního měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně u prasklých a neprasklých aneuryzmat


Autoři: S. Kanbagli 1;  S. Men 2;  O. Kaya 3;  A. Taylan 4;  E. Ozer 5
Působiště autorů: Department of Radiology, Burdur State Hospital, Burdur, Turkey 1;  Interventional Neuroradiology Section, Department of Radiology, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 2;  Department of Radiology, Ceyhan State Hospital, Adana, Turkey 3;  Department of Radiology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey 4;  Department of Neurosurgery, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 5
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 644-648
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019644

Souhrn

Cíl: Cílem studie je porovnat rozdíly tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně (u prasklých i neprasklých aneuryzmat) a vyhodnotit vliv rozdílů tlaku na rupturu aneuryzmatu.

Materiál a metody: Do studie byli zahrnuti pacienti s rupturou i bez ruptury aneuryzmatu. Ve všech případech byla provedena katetrizační angiografie a aneuryzmata byla vyplněna kovovými spirálami. Měření bylo provedeno těsně před zavedením mikrokatetru do aneuryzmatu a těsně po něm. Na třírozměrných snímcích byly změřeny rozměry výška-šířka, maximální průměr aneuryzmatu, průměr ústí a angulace.

Výsledky: Celkem 40 aneuryzmat bylo léčeno endovaskulárním přístupem. V 17 (42,5 %) případech z těchto aneuryzmat nedošlo k ruptuře, ve 23 (57,5 %) případech k ruptuře došlo. Mezi skupinami pacientů s rupturou aneuryzmatu a bez ruptury nebyly statisticky významné rozdíly v demografických údajích a rizikových faktorech, perioperačním měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně a v morfologických měřeních aneuryzmatu.

Závěr: V naší studii byla perioperační měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně podobná jak ve skupině s rupturou aneuryzmatu, tak ve skupině bez ruptury. V žádném z hodnocených parametrů nebyly mezi skupinami pozorovány statisticky významné rozdíly. Mechanizmy hrající roli při vzniku, růstu a ruptuře intrakraniálních aneuryzmat pomohou vyjasnit další studie charakteristik aneuryzmatu, mezi něž patří například jejich tvar nebo vlastnosti stěny.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

měření tlaku – vak aneuryzmatu – ruptura aneuryzmatu – arteriální hypertenze – mateřská tepna


Zdroje

1. Penn DL, Komotar RJ, Sander Con­nol­ly E. Hemodynamic mechanisms underly­­ing cerebral aneurysm pathogenesis. J Clin Neurosci 2011; 18(11): 1435– 1438. doi: 10.1016/ j.jocn.2011.05.001.

2. Hashimoto N, Handa H, Hazama F. Experimental­ly induced cerebral aneurysms in rats. Surg Neurol 1978; 10(1): 3– 8.

3. Crompton MR. Mechanism of growth and rupture in cerebral ber­ry aneurysms. Br Med J 1966; 1(5496): 1138– 1142. doi: 10.1136/ bmj.1.5496.1138.

4. Weir B, Amidei C, Kongable G et al. The aspect ratio (dome/ neck) of ruptured and unruptured aneurysms. J Neurosurg 2003; 99(3): 447– 451. doi: 10.3171/ jns.2003. 99.3.0447.

5. Ujiie H, Tamano Y, Sasaki K et al. Is the aspect ratio a reliable index for predict­­ing the rupture of a saccular aneurysm? Neurosurgery 2001; 48(3): 495– 503. doi: 10.1097/ 00006123-200103000-00007.

6. Baharoglu MI, Schirmer CM, Hoit DA et al. Aneurysm inflow-angle as a discriminant for rupture in sidewall cerebral aneurysms: morphometric and computational fluid dynamic analysis. Stroke 2010; 41(7): 1423– 1430. doi: 10.1161/ STROKEAHA.109.570770.

7. Nishioka H, Torner JC, Graf CJ et al. Cooperative study of intracranial aneurysms and subarachnoid hemor­rhage: a long-term prognostic study. II. Ruptured intracranial aneurysms managed conservatively. Arch Neurol 1984; 41(11): 1142– 1146. doi: 10.1001/ archneur.1984.04050220036011.

8. White PM, Wardlaw JM. Unruptured intracranial aneurysms. J Neuroradiol 2003; 30(5): 336– 350.

9. Nixon AM, Gunel M, Sumpio BE. The critical role of hemodynamics in the development of cerebral vascular dis­ease. J Neurosurg 2010; 112(6): 1240– 1253. doi: 10.3171/ 2009.10.JNS09759.

10. Wiebers DO. Unruptured intracranial aneurysms: natu­ral history and clinical management. Update on the international study of unruptured intracranial aneurysms. Neuroimag Clin N Am 2006; 16(3): 383– 390. doi: 10.1016/ j.nic.2006.04.005.

11. Sekhar LN, Sclabas­si RJ, Sun M et al. Intra-aneurysmal pres­sure measurements in experimental saccular aneurysms in dogs. Stroke 1988; 19(3): 352– 356. doi: 10.1161/ 01.str.19.3.352.

12. Gao L, Hoi Y, Swartz DD et al. Nascent aneurysm formation at the basilar terminus induced by hemodynamics. Stroke 2008; 39(7): 2085– 2090. doi: 10.1161/ STROKEAHA.107.509422.

13. Sforza DM, Putman CM, Cebral JR. Hemodynamics of cerebral aneurysms. An­nu Rev Fluid Mech 2009; 41: 91– 107. doi: 10.1146/ an­nurev.fluid.40.111406.102126.

14. Socci L, Pen­nati G, Gastaldi D et al. Model­­ing and mechanobio­logy of cerebral aneurysms. J Appl Boimater Biomech 2008; 6(2): 63– 71.

15. Sorteberg A, Farhoudi D. The Influence of aneurysm configuration on ıntra-aneurysmal pres­sure and flow. Interv Neuroradiol 2006; 12(3): 203– 214. doi: 10.1177/ 159101990601200302.

16. Ozdamar N, Celebi G. Pres­sure distribution on the wall of experimental aneurysms. Acta Neurochir (Wien) 1978; 45(1– 2): 27– 34. doi: 10.1007/ bf01774381.

17. Hoh BL, Sistrom CL, Firment CS et al. Bottleneck factor and height-width ratio: as­sociation with ruptured aneurysms in patients with multiple cerebral aneurysms. Neurosurgery 2007; 61(4): 716– 723. doi: 10.1227/ 01.NEU.0000298899.77097.BF.

18. Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J 3rd et al. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362(9378): 103– 110. doi: 10.1016/ s0140-6736(03)13860-3.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se