Mění se při Parkinsonově nemoci tloušťka cévnatky?


Autoři: Ç. Öktem 1;  E. Ö. Öktem 2;  A. Kurt 1;  R. Kilic 3
Působiště autorů: Department of Ophthalmology, Alaaddin Keykubat University Alanya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey 1;  Department of Neurology, Alaaddin Keykubat University Alanya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey 2;  Department of Ophthalmology, Ahi Evran University Education and Research Hospital Kirsehir, Turkey 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 677-681
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019677

Souhrn

Cíl: Stanovit tloušťku cévnatky u pa­cientů s Parkinsonovou nemocí (PN) v porovnání se zdravými jedinci a vyhodnotit vztah mezi trváním onemocnění a tloušťkou cévnatky.

Materiály a metody: Studovaná skupina zahrnula 24 pravých očí 24 pa­cientů s PN a kontrolní skupina zahrnula 25 pravých očí 25 zdravých jedinců. Tloušťka cévnatky byla v obou skupinách měřena optickou koherentní tomografií ve spektrální doméně (SD-OCT) v 6 bodech: ve středu fovea centralis a 500µm intervalech temporálně (3 body) a nazálně (2 body) od středu fovea centralis. Skupiny byly porovnány podle hodnot tloušťky cévnatky a byly provedeny skupinové analýzy. Dále byla hodnocena korelace mezi trváním PN a tloušťkou cévnatky.

Výsledky: Střední věk 24 pa­cientů s PN (14 mužů) byl 67,5 ± 12,8 let a průměrný věk 25 zdravých jedinců (13 mužů) byl 66,1 ± 9,7 let. Mezi skupinami nebyly s ohledem na věk nebo pohlaví žádné významné rozdíly (p = 0,59 a p = 0,768). U pa­cientů s PN byly pozorovány významně vyšší hodnoty tloušťky cévnatky subfoveálně (p = 0,04), 500 µm nazálně (p = 0,03) a 500, 1 000 a 1 500 µm temporálně od středu fovea centralis (p = 0,02, p = 0,02, resp. p = 0,02, ). Mezi trváním PN a tloušťkou cévnatky nebyla shledána žádná korelace (p > 0,05).

Závěr: Tloušťka cévnatky může být u pa­cientů s PN vyšší v porovnání se zdravými jedinci. Pro potvrzení našich výsledků a zhodnocení souvisejících patofyziologických mechanismů jsou však zapotřebí další studie.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

tloušťka cévnatky – optická koherentní tomografie


Zdroje

1. Moschos MM, Chatziral­li IP. Evaluation of choroidal and retinal thickness changes in Parkinson‘s dis­ease us­­ing spectral domain optical coherence tomo­graphy. Semin Ophthalmol 2018; 33(4): 494– 497. doi: 10.1080/ 08820538.2017.1307423.

2. Archibald NK, Clarke MP, Mosimann UP et al. The retina in Parkinson‘s dis­ease. Brain 2009; 132(Pt 5): 1128– 1145. doi: 10.1093/ brain/ awp068.

3. Aaker GD, Myung JS, Ehrlich JR et al. Detection of retinal changes in Parkinson’s dis­ease with spectral-domain optical coherence tomography. Clin Ophthalmol 2010; 4: 1427– 1432. doi: 10.2147/ OPTH.S15136.

4. Archibald NK, Clarke MP, Mosimann UP et al. Retinal thickness in Parkinson’s dis­ease. Parkinsonism Relat Disord 2011; 17(6): 431– 436. doi: 10.1016/ j.parkreldis.2011.03.004.

5. Moschos M, Tagaris G, Markopoulos I et al. Morphologic changes and functional retinal impairment in patients with Parkinson dis­ease without visual los­s. Eur J Ophthalmol 2011; 21(1): 24– 29. doi: 10.5301/ EJO.2010.1318.

6. Inzelberg R, Ramirez JA, Nisipeanu P et al. Retinal nerve fiber layer thin­n­­ing in Parkinson dis­ease. Vision Res 2004; 44(24): 2793– 2797. doi: 10.1016/ j.visres.2004.06.009.

7. Weil RS, Schrag AE, War­ren JD et al. Visual dysfunction in Parkinson‘s dis­ease. Brain 2016; 139(11): 2827– 2843. doi: 10.1093/ brain/ aww175.

8. London A, Benhar I, Schwartz M. The retina as a window to the brain-from eye research to CNS disorders. Nat Rev Neurol 2013; 9(1): 44– 53. doi: 10.1038/ nrneurol.2012.227.

9. Eraslan M, Cerman E, Yildiz Balci S et al. The choroid and lamina cribrosa is af­fected in patients with Parkinson‘s dis­ease: enhanced depth imag­­ing optical coherence tomography study. Acta Ophthalmol 2016; 94(1): e68– e75. doi: 10.1111/ aos.12809.

10. Garcia-Martin E, Pablo LE, Bambo MP et al. Comparison of peripapil­lary choroidal thickness between healthy subjects and patients with Parkinson‘s dis­ease. PLoS One 2017; 12(5): e0177163. doi: 10.1371/ journal.pone.0177163.

11. Satue M, Obis J, Alarcia R et al. Retinal and choroidal changes in patients with Parkinson‘s dis­ease detected by swept-source optical coherence tomography. Curr Eye Res 2018; 43(1): 109– 115. doi: 10.1080/ 02713683. 2017.1370116.

12. Zengin MÖ, Karahan E, Özyurtlu F et al. The ef­fect of blood pres­sure regulation on choroidal thicknes­s. Ret Vit 2014; 22(3): 213– 216.

13. Erol MK, Coban DT, Ceran BB et al. Enhanced depth imag­­ing optical coherence tomography and fundus autofluorescence findings in bilateral choroidal osteoma: a case report Arq Bras Oftalmol 2013; 76(3): 189– 191. doi: 10.1590/ S0004-27492013000300012.

14. Reichman H. Clinical criteria for the dia­gnosis of Parkinson’s dis­ease. Neurodegener Dis 2010; 7(5): 284– 290. doi: 10.1159/ 000314478.

15. Chakraborty R, Read SA, Col­lins MJ. Diurnal variations in axial length, choroidal thicknes­s, intraocular pres­sure, and ocular bio­metrics. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52(8): 5121– 5129. doi: 10.1167/ iovs.11-7364.

16. Bodis-Wol­lner I. Retinopathy in Parkinson dis­ease. J Neural Transm (Vien­na) 2009; 116(11): 1493– 1501. doi: 10.1007/ s00702-009-0292-z.

17. Velseboer DC, de Haan RJ, Wiel­­ing W et al. Prevalence of orthostatic hypotension in Parkinson‘s dis­ease: a systematic review and meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord 2011; 17(10): 724– 729. doi: 10.1016/ j.parkreldis.2011.04.016.

18. Senard JM, Brefel-Courbon C, Rascol O et al. Orthostatic hypotension in patients with Parkinson‘s dis­ease: pathophysiology and management. Drugs Ag­­ing 2001; 18(7): 495– 505. doi: 10.2165/ 00002512-200118070-00003.

19. Schwartz RS, Hal­liday GM, Cordato DJ et al. Smal­l-ves­sel dis­ease in patients with Parkinson‘s dis­ease: a clinicopathological study. Mov Disord 2012; 27(12): 1506– 1512. doi: 10.1002/ mds.25112.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se