Systematická analýza klinické efektivity stabilizace sakroiliakálního skloubení v rámci terapie bolestí zad


Autoři: J. Lodin 1;  J. Procházka 2;  M. Jelínek 3;  P. Waldauf 4 ;  M. Sameš 1;  P. Vachata 1
Působiště autorů: Neurosurgical Department, University of J. E. Purkyne and Masaryk Hospital Krajská Zdravotní a. s., Ústí nad Labem, Czech Republic 1;  Chronic Pain Therapy Centre, Ústí nad Labem 2;  University of J. E. Purkyne, Ústí nad Labem, Czech Republic 3;  Anesthesiology and Intensive Care Department, Královské Vinohrady Faculty Hospital, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 655-663
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019655

Souhrn

Cíl: Dysfunkce sakroiliakálního skloubení (sacroiliac joint; SIJ) je chronické onemocnění zodpovídající za významné množství případů bolestí zad. Následující práce prezentuje systematickou analýzu odborných článků založených na důkazech týkajících se chirurgického managementu dysfunkce SIJ publikovaných v průběhu posledních 10 let. Jejím hlavním cílem je prezentovat výsledky stran klinické efektivity chirurgické artrodézy SIJ srovnáním předoperačního a pooperačního hodnocení bolesti, a také incidencí chirurgických komplikací.

Metodika: Stratifikace datového souboru byla provedena pomocí algoritmu PRISMA, jehož výsledkem byla skupina 27 studií. Sledovanými parametry byly design studií, počet zařazených pacientů, výskyt chirurgických komplikací, předoperační a pooperační hodnocení Visuální analogové škály bolesti (VAS) a hodnoty Oswestry Disability Index (ODI). Metaanalýza byla provedena na základě modelu s náhodnými efekty, statistická heterogenita byla analyzována pomocí I2 indexu, publikační bias byl analyzován pomocí Eggerova testu a funnel plotu.

Výsledky: Průměrné (95% CI) předoperační hodnoty VAS a ODI dosahovaly 7,86 (7,65–8,07) a 55,1 (49,8–60,5). Pooperačně došlo k poklesu VAS na průměrnou hodnotu 3,23 (2,89–3,58) a poklesu ODI na průměrnou hodnotu 30,7 (25,9–35,5). Celková incidence chirurgických komplikací byla 7,04 %, přičemž průměrná incidence ranných komplikací byla 3,87 % (2,44–6,09) a průměrný výskyt dislokace či malpozice šroubů byl 4,32 % (3,18–5,81). Celkem 5,19 % (3,93–6,83) pacientů vyžadovalo reoperaci.

Závěr: Naše práce demonstrovala významné zlepšení předoperačních hodnot VAS (o 4,6 bodů) a ODI (o 25 bodů) u pacientů, kteří podstoupili chirurgickou stabilizaci SIJ. Tyto výsledky naznačují, že stabilizace SIJ může být u těchto pacientů využitelná a efektivní metoda. Navíc celková morbidita tohoto výkonu se jeví jako nižší, nežli popisovaly předchozí práce. Můžeme očekávat, že v důsledku zlepšujících se chirurgických technik a navigačních metod se bude chirurgická morbidita tohoto výkonu nadále snižovat.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Článek je podporován interním grantem Krajské zdravotní a.s.

Klíčová slova:

sakroiliakální skloubení – fúze – artrodéza – analýza


Zdroje

1. Zelle BA, Gruen GS, Brown S et al. Sacroiliac joint dysfunction: evaluation and management. Clin J Pain 2005; 21(5): 446–455.

2. Sembrano JN, Polly DW Jr. How often is low back pain not coming from the back? Spine (Phila Pa 1976) 2009; 34(1): E27–E32.

3. Irwin RW, Watson T, Minick RP et al. Age, body mass index, and gender differences in sacroiliac joint pathology. Am J Phys Med Rehabil 2007; 86(1): 37–44. doi: 10.1097/ phm.0b013e31802b8554.

4. Bernard TN Jr, Kirkaldy-Willis WH. Recognizing specific characteristics of nonspecific low back pain. Clin Orthop Relat Res 1987; (217): 266–280.

5. Unoki E, Abe E, Murai H et al. Fusion of multiple segments can increase the incidence of sacroiliac joint pain after lumbar or lumbosacral fusion. Spine (Phila Pa 1976) 2016; 41(12): 999–1005. doi: 10.1097/ BRS.0000000000001409.

6. Schomacher M, Kunhardt O, Koeppen D et al. Transient sacroiliac joint-related pain is a common problem following lumbar decompressive surgery without instrumentation. Clin Neurol Neurosurg 2015; 139: 81–85. doi: 10.1016/ j.clineuro.2015.09.007.

7. Liliang PC, Lu K, Liang CL et al. Sacroiliac joint pain after lumbar and lumbosacral fusion: findings using dual sacroiliac joint blocks. Pain Med 2011; 12(4): 565–570. doi: 10.1111/ j.1526-4637.2011.01087.x.

8. Schmidt GL, Bhandutia AK, Altman DT. Management of sacroiliac joint pain. J Am Acad Orthop Surg 2018; 26(17): 610–616. doi: 10.5435/ JAAOS-D-15-00063.

9. Zaidi HA, Montoure AJ, Dickman CA. Surgical and clinical efficacy of sacroiliac joint fusion: a systematic review of the literature. J Neurosurg Spine 2015; 23(1): 59–66. doi: 10.3171/ 2014.10.SPINE14516.

10. Heiney J, Capobianco R, Cher D. A systematic review of minimally invasive sacroiliac joint fusion utilizing a lateral transarticular technique. Int J Spine Surg 2015; 9: 40. doi: 10.14444/ 2040.

11. Lingutla KK, Pollock R, Ahuja S. Sacroiliac joint fusion for low back pain: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J 2016; 25(6): 1924–1931. doi: 10.1007/ s00586-016-4490-8.

12. Rainov NG, Schneiderhan R, Heidecke V. Triangular titanium implants for sacroiliac joint fusion. Eur Spine J 2019; 28(4): 727–734. doi: 10.1007/ s00586-018-5860-1.

13. Rajpal S, Burneikiene S. Minimally Invasive sacroiliac joint fusion with cylindrical threaded implants using intraoperative stereotactic navigation. World Neurosurg 2019; 122: e1588–e1591. doi: 10.1016/ j.wneu.2018.11.116.

14. Darr E, Cher D. Four-year outcomes after minimally invasive transiliac sacroiliac joint fusion with triangular titanium implants. Med Devices (Auckl) 2018; 11: 287–289. doi: 10.2147/ MDER.S179003.

15. Murakami E, Kurosawa D, Aizawa T. Sacroiliac joint arthrodesis for chronic sacroiliac joint pain: an anterior approach and clinical outcomes with a minimum 5-year follow-up. J Neurosurg Spine 2018; 29(3): 279–285. doi: 10.3171/ 2018.1.SPINE17115.

16. Vanaclocha V, Herrera JM, Saiz-Sapena N et al. Mini­mally invasive sacroiliac joint fusion, radiofrequency denervation, and conservative management for sacroiliac joint pain: 6-year comparative case series. Neurosurgery 2018; 82(1): 48–55. doi: 10.1093/ neuros/ nyx185.

17. Cross WW, Delbridge A, Hales D et al. Minimally invasive sacroiliac joint fusion: 2-year radiographic and clinical outcomes with a principles-based SIJ fusion system. Open Orthop J 2018; 12: 7–16. doi: 10.2174/ 1874325001812010007.

18. Rappoport LH, Luna IY, Joshua G. Minimally invasive sacroiliac joint fusion using a novel hydroxyapatite-coated screw: preliminary 1-year clinical and radiographic results of a 2-year prospective study. World Neurosurg 2017; 101: 493–497. doi: 10.1016/ j.wneu.2017.02.046.

19. Araghi A, Woodruff R, Colle K et al. Pain and opioid use outcomes following minimally invasive sacroiliac joint fusion with decortication and bone grafting: the evolusion clinical trial. Open Orthop J 2017; 11: 1440–1448. doi: 10.2174/ 1874325001711011440.

20. Nystrom B, Gregebo B, Taube A et al. Clinical outcome following anterior arthrodesis in patients with presumed sacroiliac joint pain. Scand J Pain 2017; 17: 22–29. doi: 10.1016/ j.sjpain.2017.06.005.

21. Bornemann R, Roessler PP, Strauss AC et al. Two--year clinical results of patients with sacroiliac joint syndrome treated by arthrodesis using a triangular implant system. Technol Health Care 2017; 25(2): 319–325. doi: 10.3233/ THC-161272.

22. Dengler JD, Kools D, Pflugmacher R et al. 1-year results of a randomized controlled trial of conservative management vs. minimally invasive surgical treatment for sacroiliac joint pain. Pain Physician 2017; 20(6): 537–550.

23. Kancherla VK, McGowan SM, Audley BN et al. Patient reported outcomes from sacroiliac joint fusion. Asian Spine J 2017; 11(1): 120–126. doi: 10.4184/ asj.2017.11 .1.120.

24. Sachs D, Kovalsky D, Redmond A et al. Durable intermediate-to long-term outcomes after minimally invasive transiliac sacroiliac joint fusion using triangular titanium implants. Med Devices (Auckl) 2016; 9: 213–222. doi: 10.2147/ MDER.S109276.

25. Kube RA, Muir JM. sacroiliac joint fusion: one year clinical and radiographic results following minimally invasive sacroiliac joint fusion surgery. Open Orthop J 2016; 10: 679–689. doi: 10.2174/ 1874325001610010679.

26. Polly DW, Swofford J, Whang PG et al. Two-year outcomes from a randomized controlled trial of minimally invasive sacroiliac joint fusion vs. non-surgical management for sacroiliac joint dysfunction. Int J Spine Surg 2016; 10: 28. doi: 10.14444/ 3028.

27. Duhon BS, Bitan F, Lockstadt H et al. Triangular titanium implants for minimally invasive sacroiliac joint fusion: 2-year follow-up from a prospective multicenter trial. Int J Spine Surg 2016; 10: 13.

28. Beck CE, Jacobson S, Thomasson E. A Retrospective outcomes study of 20 sacroiliac joint fusion patients. Cureus 2015; 7(4): e260. doi: 10.7759/ cureus.260.

29. Ledonio CG, Polly DW Jr, Swiontkowski MF. Mini­-mally invasive versus open sacroiliac joint fusion:are they similarly safe and effective? Clin Orthop Relat Res 2014; 472(6): 1831–1838. doi: 10.1007/ s11999-014-3499-8.

30. Kim JT, Rudolf LM, Glaser JA. Outcome of percutaneous sacroiliac joint fixation with porous plasma-coated triangular titanium implants: an independent review. Open Orthop J 2013; 7: 51–56. doi: 10.2174/ 18743 25001307010051.

31. Mason LW, Chopra I, Mohanty K. The percutaneous stabilisation of the sacroiliac joint with hollow modular anchorage screws: a prospective outcome study. Eur Spine J 2013; 22(10): 2325–2331. doi: 10.1007/ s00586-013-2825-2.

32. Cummings J Jr, Capobianco RA. Minimally invasive sacroiliac joint fusion: one-year outcomes in 18 patients. Ann Surg Innov Res 2013; 7(1): 12. doi: 10.1186/ 1750-1164-7-12.

33. Kibsgard TJ, Roise O, Sudmann E et al. Pelvic joint fusions in patients with chronic pelvic girdle pain: a 23--year follow-up. Eur Spine J 2013; 22(4): 871–877. doi: 10.1007/ s00586-012-2512-8.

34. Gaetani P, Miotti D, Risso A et al. Percutaneous arthrodesis of sacro-iliac joint: a pilot study. J Neurosurg Sci 2013; 57(4): 297–301.

35. Rudolf L. Sacroiliac joint arthrodesis – MIS technique with titanium implants: report of the first 50 patients and outcomes. Open Orthop J 2012; 6: 495–502. doi: 10.2174/ 1874325001206010495.

36. Khurana A, Guha AR, Mohanty K et al. Percutaneous fusion of the sacroiliac joint with hollow modular anchorage screws: clinical and radiological outcome. J Bone Joint Surg Br 2009; 91(5): 627–631. doi: 10.1302/ 0301-620X.91B5.21519.

37. Wise CL, Dall BE. Minimally invasive sacroiliac arthrodesis: outcomes of a new technique. J Spinal Disord Tech 2008; 21(8): 579–584. doi: 10.1097/ BSD.0b013e31815ecc4b.

38. Al-Khayer A, Hegarty J, Hahn D et al. Percutaneous sacroiliac joint arthrodesis: a novel technique. J Spinal Disord Tech 2008; 21(5): 359–363. doi: 10.1097/ BSD. 0b013e318145ab96.

39. Rashbaum RF, Ohnmeiss DD, Lindley EM et al. Sacroiliac joint pain and its treatment. Clin Spine Surg 2016; 29(2): 42–48. doi: 10.1097/ BSD.0000000000000359.

40. Bina RW, Hurlbert RJ. Sacroiliac fusion: another „magic bullet“ destined for disrepute. Neurosurg Clin N Am 2017; 28(3): 313–320. doi: 10.1016/ j.nec.2017.02.001.

41. Parker SL, Mendenhall SK, Shau DN et al. Minimum clinically important difference in pain, disability, and quality of life after neural decompression and fusion for same-level recurrent lumbar stenosis: understanding clinical versus statistical significance. J Neurosurg Spine 2012; 16(5): 471–478. doi: 10.3171/ 2012.1.SPINE11842.

42. Copay AG, Glassman SD, Subach BR et al. Minimum clinically important difference in lumbar spine surgery patients: a choice of methods using the Oswestry Disability Index, Medical Outcomes Study Questionnaire Short Form 36, and pain scales. Spine J 2008; 8(6): 968–974. doi: 10.1016/ j.spinee.2007.11.006.

43. Childs JD, Piva SR, Fritz JM. Responsiveness of the numeric pain rating scale in patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2005; 30(11): 1331–1334. doi: 10.1097/ 01.brs.0000164099.92112.29.

44. Ostelo RW, Deyo RA, Stratford P et al. Interpreting change scores for pain and functional status in low back pain: towards international consensus regarding minimal important change. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33(1): 90–94. doi: 10.1097/ BRS.0b013e31815e3a10.

45. Mannion AF, Balague F, Pellise F et al. Pain measurement in patients with low back pain. Nat Clin Pract Rheumatol 2007; 3(11): 610–618. doi: 10.1038/ ncprheum0646.

46. Copay AG, Cher DJ. Is the Oswestry Disability Index a valid measure of response to sacroiliac joint treatment? Qual Life Res 2016; 25(2): 283–292. doi: 10.1007/ s11136-015-1095-3.

47. Smith AG, Capobianco R, Cher D et al. Open versus minimally invasive sacroiliac joint fusion: a multi-center comparison of perioperative measures and clinical outcomes. Ann Surg Innov Res 2013; 7(1): 14. doi: 10.1186/ 1750-1164-7-14.

48. Miller LE, Reckling WC, Block JE. Analysis of postmarket complaints database for the iFuse SI Joint Fusion System(R): a minimally invasive treatment for degenerative sacroili­itis and sacroiliac joint disruption. Med Devices (Auckl) 2013; 6: 77–84. doi: 10.2147/ MDER.S44690.

49. Schoell K, Buser Z, Jakoi A et al. Postoperative complications in patients undergoing minimally invasive sacroiliac fusion. Spine J 2016; 16(11): 1324–1332. doi: 10.1016/ j.spinee.2016.06.016.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se