Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2021

Editorial

311
Editorial

Minimonografie

316
Proč se dráhy kříží? Základní principy uspořádání mozku obratlovců

R. Bartoš, D. Ospalík, A. Hejčl, A. Malucelli, M. Sameš, V. Němcová


Přehledný referát

329
Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie

Š. Aulická, F. Siegl, O. Havlín, J. Šána, Z. Bálintová, S. Kolář, K. Česká, P. Jabandžiev, H. Ošlejšková, O. Slabý

334
Nové možnosti laboratórnej diagnostiky ochorení spojených s tvorbou amyloidov

S. Galušková, T. Moško, P. Dušek, R. Matěj, K. Holada

341
Využití rohovkové konfokální mikroskopie u neurologických onemocnění

J. Štorm, M. Česká Burdová, V. Potočková, R. Mazanec, G. Mahelková

347
Poruchy čichu po COVID-19 – diagnostika, význam a léčba

S. Genzor, M. Sova, J. Mizera, P. Jakubec


Původní práce

353
Voľné ľahké reťazce kappa pri roztrúsenej skleróze – diagnostická hodnota a porovnanie s ďalšími markermi

D. Čierny, E. Kantorová, M. Škereňová, E. Kurča, J. Lehotský, D. Dobrota

361
Studijní protokol – robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody

I. Fiedorová, I. Chmelová, P. Hanzlíková, P. Eliáš, D. Šalounová, M. Bar, R. Líčeník, O. Volný

367
Validace dotazníku pro poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – česká verze MSWS-12

J. Kolčava, M. Sládečková, J. Kočica, P. Štourač, E. Vlčková, J. Bednařík

374
Charakterizace poruch polykání při myasthenia gravis pomocí flexibilního endoskopického vyšetření

A. De C. A. F. De Castro, R. A. Dedivitis, D. S. Queija, L. Arakawa-Sugueno, M. A. Castro, L. L. Matos

381
Standardizace slovinské verze škály Alzheimer’s Disease Assessment Scale – kognitivní subškála (ADAS-Cog)

J. Ulbl, M. Rakusa

388
Frekvence tichého mozkového infarktu při pravé polycytémii a esenciální trombocytóze

E. Karaçay, U. Cenikli, A. Özşimşek, İ. Atalay Karaçay, Y. Yüksel, V. Karakuş, G. Kutlu


Krátké sdělení

393
COVID-19 u nemocných s myasthenia gravis

E. Ehler, N. Medová, Z. Wurst, T. Peisker, P. Vaško, I. Štětkářová


Z klinické praxe

397
CANVAS – nově identifikovaná genetická příčina ataxie s pozdním nástupem. Popis prvních diagnostikovaných pacientů v České republice

M. Danková, Z. Mušová, J. Jeřábek, J. Paulasová, Schwabová, A. Zumrová, E. Vyhnálková, S. Skalská, R. Mazanec, M. Vyhnálek


Dopisy redakci

405
Benefity vyšetření 18F-FET PET v předoperačním posouzení heterogenity gliálních tumorů demonstrovány na dvou kazuistikách

H. Valeková, J. Vašina, Z. Řehák, M. Hodolic, M. Hendrych, T. Kazda, P. Pospíšil, P. Solár, Z. Mackerle, R. Jančálek

410
COVID-19 asociovaná myelitida – kazuistika vzácné komplikace závažné SARS-CoV-2 infekce

H. Bartoš, L. Fabianová, P. Dlouhý, D. Ospalík

413
Intramedulární absces

Š. Trnka, M. Kaiser, E. Ehler, M. Janiga, A. Meleková, P. Král

415
Úspěšné použití rituximabu u pacienta s překrytím myelinové oligodendrocytové glykoproteinové encefalomyelitidy a systémového lupus erythematosus

O. Kuryata, V. V. Semenov, T. Lysunets, V. Dubyna, O. Zhohalieva, V. Pashkovskyi


Redakční sdělení

419
Informace vedoucího redaktora

Personalia

420
Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc. 90letá

MUDr. Rudolf Černý, CSc.


Zprávy z odborných akcí

422
Aktualita z kongresu EAN 2021

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., Mha Mha, Fean


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se