Voľné ľahké reťazce kappa pri roztrúsenej skleróze – diagnostická hodnota a porovnanie s ďalšími markermi


Autoři: D. Čierny 1;  E. Kantorová 2;  M. Škereňová 1,3;  E. Kurča 2;  J. Lehotský 4;  D. Dobrota 1
Působiště autorů: Department of Clinical Biochemistry, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava and, University Hospital Martin, Slovak, Republic 1;  Clinic of Neurology, Jessenius Faculty of, Medicine in Martin, Comenius University, in Bratislava and University Hospital, Martin, Slovak Republic 2;  Department of Molecular Medicine, Biomedical Center Martin, Jessenius Faculty, of Medicine in Martin, Comenius, University in Bratislava, Slovak Republic 3;  Department of Medical Biochemistry, and BioMed, Jessenius Faculty of Medicine, in Martin, Comenius University in, Bratislava, Slovak Republic 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(4): 353-360
Kategorie: Původní práce
doi: 10.48095/cccsnn2021353

Souhrn

Cieľ: Voľné ľahké reťazce kappa (kappa free light chains; k-fLC) v likvore sú perspektívnym novým markerom intratekálnej syntézy imunoglobulínov (Ig) u pacientov s RS, pričom publikované referenčné hodnoty nie sú jednotné. Cieľom našej práce bolo analyzovať diagnostickú hodnotu k-fLC (hladiny v likvore, kvocientu, indexu) a rutinne vyšetrovaných markerov (IgG index, IgGReiber) v diagnostike RS, v predikcii pozitivity oligoklonálnej skladby (oligoclonal bands; OCB) a u OCB negatívnych pacientov. Metódy: Párované vzorky séra a likvoru boli analyzované v súbore 46 pacientov s RS a 63 kontrolných jedincov s nezápalovými a inými zápalovými ochoreniami CNS. Koncentrácia k-fLC bola meraná imunoturbidimetricky (SPA PLUS®, Freelite®). Pre jednotlivé markery a ich cut-off hodnoty, určené s použitím Youdenovho indexu, boli porovnané ROC krivky, diagnostické senzitivity a špecificity. Výsledky: Optimálne cut-off hodnoty boli: 0,76 pre IgG index; 0,89 mg/l pre IgGReiber; 1,08 mg/l pre hladinu k-fLC v likvore; 0,0994 pre k-fLC kvocient; 18,15 pre k-fLC index. K odlíšeniu RS od control boli zistené najvyššie kombinované diagnostické senzitivity/špecificity pre k-fLC index (0,76/0,98), nasledované k-fLC kvocientom (0,76/0,97), hladinou k-fLC v likvore (0,76/0,95), intratekálnou syntézou IgGReiber (0,70/0,91) a IgG indexom (0,65/0,89). Senzitivita a špecificita OCB vyšetrenia bola 0,83 a 1,00. V predikcii OCB pozitivity malo použitie nových k-fLC markerov excelentnú diagnostickú využiteľnosť so senzitivitou/špecificitou: 0,92/0,99 pre k-fLC index; 0,92/0,97 pre k-fLC kvocient; 0,92/0,96 pre hladinu k-fLC v likvore, v porovnaní s 0,76/0,89 pre IgG index a 0,76/0,86 pre IgGReiber. U OCB negatívnych RS pacientov s použitím navrhnutých cut-off bola najvyššia diagnostická senzitivita (0,38) detekovaná pre IgGReiber, nasledovaná senzitivitou 0,13 pre IgG index a prekvapivo 0,00 senzitiviou pre k-fLC markery. Záver: V diagnostike RS a pri predikcii OCB pozitivity sme detekovali pre všetky analyzované k-fLC markery lepšie diagnostické senzitivity a špecificity v porovnaní s rutinne používaným IgG indexom a IgGReiber, tieto však nedosiahli senzitivitu a špecificitu OCB vyšetrenia. Pre dôkaz intratekálnej syntézy Ig u pacientov so suspektnou RS odporúčame paralelné vyšetrenie OCB spolu s použitím k-fLC indexu a kvocientu, a to predovšetkým ak OCB nález je nejednoznačný alebo negatívny.

Klíčová slova:

roztrúsená skleróza – intratekálna syntéza – voľné ľahké reťazce kappa – index – cerebrospinálny mok – oligoklonálna skladba


Zdroje

1. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F et al. Dia­gnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17 (2): 162–173. doi: 10.1016/S1474-4422 (17) 30470-2.

2. Reiber H, Peter JB. Cerebrospinal fluid analysis: disease-related data patterns and evaluation programs. J Neurol Sci 2001; 184 (2): 101–122. doi: 10.1016/s0022-510x (00) 00501-3.

3. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 2008; 372 (9648): 1502–1517. doi: 10.1016/S0140-6736 (08) 61 620-7.

4. Bonnan M. Does disease-irrelevant intrathecal synthesis in multiple sclerosis make sense in the light of tertiary lymphoid organs? Front Neurol 2014; 5: 27. doi: 10.3389/fneur.2014.00027.

5. Freedman MS, Thompson EJ, Deisenhammer F et al. Recommended standard of cerebrospinal fluid analysis in the dia­gnosis of multiple sclerosis: a consensus statement. Arch Neurol 2005; 62 (6): 865–870. doi: 10.1001/archneur.62.6.865.

6. Hegen H, Zinganell A, Auer M et al. The clinical significance of single or double bands in cerebrospinal fluid isoelectric focusing. A retrospective study and systematic review. PLoS One 2019; 14 (4): e0215410. doi: 10.1371/journal.pone.0215410.

7. Krakauer M, Schaldemose Nielsen H, Jensen J et al. Intrathecal synthesis of free immunoglobulin light chains in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 1998; 98 (3): 161–165. doi: 10.1111/j.1600-0404.1998.tb07287.x.

8. Bracco F, Gallo P, Menna R et al. Free light chains in the CSF in multiple sclerosis. J Neurol 1987; 234 (5): 303–307. doi: 10.1007/BF00314285.

9. Zeman D, Kušnierová P, Bartoš V et al. Quantitation of free light chains in the cerebrospinal fluid reliably predicts their intrathecal synthesis. Ann Clin Biochem 2016; 53 (Pt 1): 174–176. doi: 10.1177/0004563215579110.

11. Desplat-Jégo S, Feuillet L, Pelletier J et al. Quantification of immunoglobulin free light chains in cerebrospinal fluid by nephelometry. J Clin Immunol 2005; 25 (4): 338–345. doi: 10.1007/s10875-005-5371-9.

10. Hassan-Smith G, Durant L, Tsentemeidou A et al. High sensitivity and specificity of elevated cerebrospinal fluid kappa free light chains in suspected multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2014; 276 (1–2): 175–179. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.08.003.

12. Pieri M, Storto M, Pignalosa S et al. KFLC Index utility in multiple sclerosis dia­gnosis: further confirmation. J Neuroimmunol 2017; 309: 31–33. doi: 10.1016/j.jneuroim.2017.05.007.

13. Senel M, Mojib-Yezdani F, Braisch U et al. CSF free light chains as a marker of intrathecal immunoglobulin synthesis in multiple sclerosis: a blood-CSF barrier related evaluation in a large cohort. Front Immunol 2019; 10: 641. doi: 10.3389/fimmu.2019.00641.

14. Presslauer S, Milosavljevic D, Brücke T et al. Elevated levels of kappa free light chains in CSF support the dia­gnosis of multiple sclerosis. J Neurol 2008; 255 (10): 1508–1514. doi: 10.1007/s00415-008-0954-z.

15. Duranti F, Pieri M, Centonze D et al. Determination of kFLC and k Index in cerebrospinal fluid: a valid alternative to assess intrathecal immunoglobulin synthesis. J Neuroimmunol 2013; 263 (1–2): 116–120. doi: 10.1016/j.jneuroim.2013.07.006.

16. Süße M, Hannich M, Petersmann A et al. Kappa free light chains in cerebrospinal fluid to identify patients with oligoclonal bands. Eur J Neurol 2018; 25 (9): 1134–1139. doi: 10.1111/ene.13667.

17. Leurs CE, Twaalfhoven H, Lissenberg-Witte BI et al. Kappa free light chains is a valid tool in the dia­gnostics of MS: a large multicenter study. Mult Scler 2020; 26 (8): 912–923. doi: 10.1177/1352458519845844.

18. Presslauer S, Milosavljevic D, Huebl W et al. Kappa free light chains: dia­gnostic and prognostic relevance in MS and CIS. PLoS One 2014; 9 (2): e89945. doi: 10.1371/journal.pone.0089945.

19. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics 1988; 44 (3): 837–845.

20. Ferraro D, Trovati A, Bedin R et al. Cerebrospinal fluid kappa and lambda free light chains in oligoclonal band-negative patients with suspected multiple sclerosis. Eur J Neurol 2020; 27 (3): 461–467. doi: 10.1111/ene. 14121.

21. Jagannath, S. Value of serum free light chain testing for the dia­gnosis and monitoring of monoclonal gammopathies in hematology. Clin Lymphoma Myeloma 2007; 7 (8): 518–523. doi: 10.3816/clm.2007.n.036.

22. Goffette S, Schluep M, Henry H et al. Detection of oligoclonal free kappa chains in the absence of oligoclonal IgG in the CSF of patients with suspected multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75 (2): 308–310. doi: 10.1136/jnnp.2003.010710.

23. Zeman D, Kušnierová P, Hradílek P et al. Oligo­klonální IgG a volné lehké řetězce – srovnání izoelektrické fokusace v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Cesk Slov Neurol N 2019; 82 (1): 68–75. doi: 10.14735/ amcsnn201968.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2021 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se