Aktinomykóza mozku –  kazuistiky


Brain Actinomycosis –  Case Reports

Actinomycosis of the central nervo us system is rare. Only a few percents of pati ents hospita­lized with actinomycosis develop CNS involvement. Two cases of actinomycotic brain abscess are presented. The di agnosis of the first pati ents with solitary abscess was established by histological examinati on. Culture of the multiple brain abscess of the second pati ent yi elded Actinomyces. The tre atment included ne urosurgery therapy and prolonged administrati on of benzylpenicillin. The first pati ent with one- ye ar antibi otic tre atment was cured with minimal sequelae. The second pati ent di ed after 4 months beca use of progressi on of actinomycosis and other seri o us complicati ons.

Key words:
actinomycosis –  brain abscess –  surgery –  antibi otics


Authors: L. Petroušová 1;  L. Rožnovský 1;  T. Hrbáč 2;  J. Jančová 3
Authors‘ workplace: Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, 2Neurochirurgická klinika FN Ostrava, 3Odbor mikrobiologie a parazitologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1
Published in: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(3): 270-273
Category: Case Report

Overview

Aktinomykóza centrálního nervového sy­stému (CNS) je vzácné onemocnění, které se manifestuje jen u několika procent paci entů s aktinomykózo u. Uvádíme kazuistiky dvo u paci entů s mozkovým abscesem vyvolaným aktinomycetami. První paci ent měl solitární absces s histologickým potvrzením aktinomykózy, druhý paci ent vícečetný absces s kultivačním průkazem původce. Léčba paci entů spočívala v ne urochirurgickém zákroku a v podání benzylpenicilinu. První paci ent, s roční antibi oticko u léčbo u se zhojil s minimálními následky, druhý paci ent po čtyřech měsících léčby zemřel na progresi aktinomykózy a přidružené komplikace.

Klíčová slova:
aktinomykóza –  absces mozku –  ope­race –  antibi otika

MUDr. Lenka Petroušová
Klinika infekčního lékařství
FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava
e-mail: lenka.petrousova@fnspo.cz

 

Sources

1. Russo TA. Agents of actinomycosis. In: Mandel GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and practice of infecti o us dise ases. 6th ed. Philadelphi a: Elsevi er Churchill Livingstone 2005: 2924– 2934.

2. Dailey AT, LeRo ux PD, Grady MS. Resoluti on of an actinomycotic abscess with nonsurgical tre atment: case report. Ne urosurgery 1993; 32(1): 134– 136.

3. Jamjo om AB. Jamjo om ZA, al- Hedaithy SS. Actinomycotic brain abscess successfully tre ated by burr hole aspirati on and short co urse antimicrobi al therapy. Br J Ne urosurg. 1994; 8(5): 545– 550.

4. Puzzilli F, Salvati M, Ruggeri A, Raco A, Bristot R, Basti anello S et al. Intracrani al actinomycosis in juvenile pati ents. Childs Nerv Syst 1998; 14(9): 463– 466.

5. Smego RA jr. Actinomycosis of central nervo us system. Rev Infect Dis 1987; 9(5): 855– 865.

6. Ewald C, Kuhn S, Kalff R. Pyogenic infecti ons of the central nervo us system secondary to dental affecti ons- a report of six cases. Ne urosurg Rev 2006; 29(2): 163– 166.

7. Sommer F, Aldini R, Kolodzi ejczyk D. Systemic antibi otic therapy on multiple intracerebral abscesses of unknown origin. Acta Ne urochirur (Wi en) 1998; 140(10): 1095– 1096.

8. Tattevin P, Bruneel F, Clair B, Lello uche F, de Bro ucker T, Chevret S et al. Bacteri al brain abscesses: a retrospective study of 94 pati ents admitted to an intensive care unit (1980 to 1999). Am J Med 2003(1): 143– 146.

9. Binková H, Urbánková P, Hložek J, Svoboda J. Cervikofaci ální aktinomykóza. Otorinolaryng a Foni at 2003; 52(3): 145– 148.

10. Kepák T, Zapletal O, Skotáková J, Fabi án P, Habanec T. Teyschl O et al. Aktinomykóza břišní stěny a retroperitone a mimikující nádor přední břišní stěny. Čes- slov Pedi at 2003; 58(3): 141– 143.

11. Poljak V, Krč I, Ehrman J. Aktinomykóza. In: Poljak V, Krč I, Ehrman J (eds). Manu ál infekčních nemocí. 1st ed. Březsko: Solen 2000: 39– 40.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 3

2009 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account