Meningococcal meningitis with Chiari malformation (type I)


Authors: M. Káňová 1;  J. Sagan 2;  M. Chlachula 3;  J. Havelka 4;  J. Rodina 1;  M. Roubec 5
Authors‘ workplace: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 1;  Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 2;  Neurochirurgická klinika FN Ostrava 3;  Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava 4;  Neurologická klinika FN Ostrava 5
Published in: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(6): 712-713
Category: Letters to Editor
doi: 10.14735/amcsnn2018712

Overview

The authors declare they have no potential confl icts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Křížová P. Invazivní meningokokové onemocnění. Pediatr pro praxi 2001; 2(2): 74–78.

2. Roháčová H. Invazivní meningokoková onemocnění. Pediatr pro praxi 2003; 4(6): 343–345.

3. Rožnovský L, Plíšek S, Dostál V. Kde se nacházíme v dia­gnostice a léčbě meningokokových onemocnění. Klin Mikrobio­l Inf Lék 2001; 7(4): 90–96.

4. Rožnovský L. Meningokokové infekce. In: Beneš J. Infekční lékařství. Praha: Galén 2009: 219–223.

5. Džupová O, Helcl M, Kračmarová R et al. Doporučený postup dia­gnostiky a léčby purulentní meningitidy. Klin Mikrobio­l Inf Lék 2017; 23(2): 76–84.

6. Moscote-Salazar LR, Zabaleta-Churio N, Alcala-Cer­ra G et al. Symp­tomatic Chiari malformation with syringomyelia after severe traumatic brain injury: case report. Bull Emerg Trauma 2016; 4(1): 58–61.

7. Kara I, Yildirim F, Kucuk H et al. Unexpected brain death in a 20-year-old man with Chiari Type I malformation after trauma: case report and review of literature. Am J Med Case Rep 2016; 4(4): 140–143. doi: 10.12691/ajmcr-4-4-8.

8. Fukuoka T, Nishimura Y, Hara M et al. Chiari type Imalformation-induced intracranial hypertension with dif­fuse brain edema treated with foramen magnum decompres­sion: a case report. NMC Case Rep J 2017; 4(4): 115–120. doi: 10.2176/nmccrj.cr.2016-0278.

9. Tomek A, Školoudík D, Škoda O et al. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(5): 608–611.

10. Jackson RM, Penrose-Stevens A. Meningococcal meningitis with Arnold-Chiari malformation. J Infect 1997; 35(1): 90–92.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2018 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account