Webové okénko


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(5): 602
Kategorie: Webové okénko

Vážené čtenářky a čtenáři,

všichni ze své lékařské praxe i vlastního života víme, jak jsou bolesti v zádech časté. Jde o druhou nejčastější zdravotní svízel po chorobách z nachlazení. Zadáme-li do vyhledávače Google® heslo „Low back pain“, vrátí se nám asi 9 mil. odkazů. Většina stránek, které jsou zobrazeny ve vyhledávačích na prvních pozicích, představuje dobře propracované informace pro pacienty, byť pouze v angličtině (Wikipedia, stránky NINDS, britské medinfo.co.uk, spine-health.com apod.). Významná část nalezených webů je zaměřena na manuální a jinou alternativní medicínu.

Český vyhledávač Seznam® po zadání hesel bolesti v zádech, lumbago, ischias najde kolem tisícovky odkazů. Jde však v převážné většině o bludné balvany, jako je server doktorka.cz či aromaterapie.cz.

Americká akademie spinální chirurgie

http:/ / ortho info.aaos.org/ topic.cfm?topic=A00311&return_link=0

Informace určené pro veřejnost, setříděné do kategori í, příznaky, příčiny, di a­gnostika, terapi e atd.

Obsah 2, Grafika 3

SpineUniverse.com

http:/ / www.spine universe.com/  displayarticle.php/ article44.html

Rozsáhlé, velmi dobře propracované stránky o všech aspektech bolestí v zá­dech. Vzájemné prolinky jednotlivých ka­pitol. Pokrývá prakticky všechny aspekty problému od anatomi e až po probíhající klinické studi e. Akcentuje americký pohled na tuto problematiku, kdy na jednom pólu je manu ální medicína a na druhém různé sofistikované operační techniky.

Obsah  1, grafika 1

Bolesti zad na stránkách eMedicine

http:/ / www.emedicine.com/ pmr/ TOPIC73.HTM

Dobře zpracovaná kapitola s řado u od­kazů na další části tohoto webu. Vcelku vyčerpávající základní pre‑ a post­gradu ální informace včetně literárních citací.

Obsah 1, grafika 2

Národní knihovna zdraví

http:/ / www.prodigy.nhs.uk/ back_pain_lower

Web s názvem Nati onal Library for He alth, který spravuje britská NHS (Národní zdravotní služba), obsahuje řadu kapitol ze všech oblastí medicíny a lze na něm nalézt řadu cenných a především praktických informací. Je primárně určen pro praktické (všeobecné) lékaře, kteří ve Spo­jeném království léčí většinu nemocných s vertebrogenními problémy. Stránky o bolestech v zádech jso u velmi kvalitní, zpracované s britsko u střízlivostí, doporučení se opírají o medicínu založeno u na důkazech. Dávkování léků včetně cen, intervaly, kdy poslat na odborné vyšetření. Jasně, stručně. Červené a žluté praporky.

Obsah  1*, grafika 2

Bolesti v zádech v Evropě

www.backpaine urope.org

Stránky jednoho projektu z rámcových programů EU. Obsahově dosti chudé, lze z nich stáhno ut tři materi ály v pdf formátu: Evropské doporučení pro prevenci bolestí v zádech (www.backpaine urope.org/ web/ files/ WG3_Guidelines.pdf), článek z Lancetu (www.backpaine urope.org/ web/ files/ lancet.pdf) a evropské doporučení týkající se bolestí v pletenci pánevním: Europe an guidelines for the di agnosis and tre atment of pelvic girdle pain (www.backpaine urope.org/ web/ files/ 586_2008_602_OnlinePDF.pdf), který byl publikován v Europe an Spine Jo urnal.

Obsah 3, Grafika 4

Chiro.org

http:/ / www.chiro.org

Velmi rozsáhlý web, ne zcela přehledný, z velké části zaměřený na manu ální a alternativní medicínu (akupunktura apod.). Lze zde ale nalézt řadu zajímavých a užitečných odkazů na odborné články ve Spine a dalších renomovaných časopisech. V nenápadném odkazu links/ o utcome_assessment je ke stažení řada dotazníků z oblasti páteře (Oswestry disability index, Rolandův- Morrisův dotazník atd.), různé dotazníky bolesti, dotazníky kvality života včetně komentářů a další. Předpotopní grafiku vyrovnává výborná rychlost odezvy.

Obsah 2, Grafika 4

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Ne urologická klinika LF MU a FN Brno

e‑mail: svohanka@fnbrno.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se