Alternativní formy pro české verze Paměťového testu učení, Reyovy-Osterriethovy komplexní figury a testu Verbální fluence


Autoři: M. Paštrnák 1,2;  K. Šulcová 1,2;  A. Dorazilová 1;  M. Rodriguez 1
Působiště autorů: National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic 1;  3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 73-80
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn201873

Souhrn

Cíle:
Studie ověřuje ekvivalenci alternativních forem ke třem běžně používaným neuropsychologickým testovým metodám, a to Paměťovému testu učení (Rey Auditory Verbal Learning Test; RAVLT), Reyově-Osterriethově komplexní figuře (Complex Figure Test; CFT) a testu fonemická a kategoriální Verbální fluence (VF).

Metody:
Padesát devět zdravých dobrovolníků podstoupilo v rámci vnitrosubjektového designu vyšetření původními a navrhovanými alternativními formami, a to v prvním měření a následně po třech měsících. Výkony v původních a alternativních verzích byly srovnány pomocí t-testu a U-testu pro párový výběr na základě normality rozložení výkonů.

Výsledky:
Mezi výkonem v původní a v alternativních formách RAVLT nebyl nalezen signifikantní rozdíl. U CFT byly výkony vyšší v Taylorově figuře než v původní Reyově-Osterriethově figuře, což naznačuje, že figury nejsou srovnatelně náročné. U fonemické VF byla nově navržená sada “BTL” shledána jako těžší než původní “NKP”. U sémantické VF vyšla kategorie “křestní jména” jako srovnatelně náročná alternativa ke kategorii “zvířata”.

Závěry:
Alternativní formy 1 a 2 pro RAVLT uvedené v Neuropsychologické baterii Psychiatrického centra Praha jsou srovnatelně náročné k původní verzi RAVLT. Sada “BTL” VF a Taylorova figura nebyly srovnatelné v náročnosti vzhledem k jejich původním verzím “NKP” a Reyově-Osterriethově figuře. “Křestní jména” mohou být srovnatelnou alternativou ke kategorii “zvířata” u VF. Studie přispívá normativními daty specifické demografické skupiny pro původní testové verze.

Klíčová slova:
kognice – neuropsychologické testy – testový výkon a analýza – vizuální percepce – verbální učení

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Hill SK, Reilly JL, Harris MS et al. A comparison of neuropsychological dysfunction in first-episode psychosis patients with unipolar depression, bipolar disorder, and schizophrenia. Schizophr Res 2009; 113(2–3): 167–175. doi: 10.1016/ j.schres.2009.04.020.

2. Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of cognitive impairment in first-episode bipolar disorder: comparison with first-episode schizophrenia and healthy controls. Schizophrenia Bull 2015; 41(5): 1095–1104. doi: 10.1093/ schbul/ sbu198.

3. Gilbert E, Merette C, Jomphe V et al. Cluster analysis of cognitive deficits may mark heterogeneity in schizophrenia in terms of outcome and response to treatment. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2014; 264(4): 333–343. doi: 10.1007/ s00406-013-0463-7.

4. Gold S, Arndt S, Nopoulos P et al. Longitudinal study of cognitive function in first-episode and recent-onset schizophrenia. Am J Psychiatry 1999; 156(9): 1342–1348. doi: 10.1176/ ajp.156.9.1342.

5. Jahshan C, Heaton RK, Golshan S et al. Course of neurocognitive deficits in the prodrome and first episode of schizophrenia. Neuropsychology 2010; 24(1): 109–120. doi: 10.1037/ a0016791.

6. Sponheim SR, Jung RE, Seidman LJ et al. Cognitive deficits in recent-onset and chronic schizophrenia. J Psychiatr Res 2010; 44(7): 421–428. doi: 10.1016/ j.jpsychires.2009.09.010.

7. Szoke A, Trandafir A, Dupont ME et al. Longitudinal studies of cognition in schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2008; 192(4): 248–257. doi: 10.1192/ bjp.bp.106.029009.

8. Rey A, L‘examen clinique en psychologie. Paris: Presses universitaires de France 1958.

9. Taylor EM. Psychological appraisal of children with cerebral defects. Cambridge: The Commonwealth Fund by Harvard University Press 1959.

10. Preiss M. Paměťový test učení: manual pro dospělé a děti. Bratislava: Psychodia­gnostika. 1999.

11. Rey A. L’examen psychologique dans les cas d’encéphalopathie traumatique. Arch Psychologie 1941; 28: 286–340.

12. Osterrieth PA. Le test de copie d‘une figure complexe; contribution à l‘étude de la perception et de la mémoire. Genève: Archives de Psychologie 1944.

13. Košč M, Novák J. Rey-Osterriethova komplexní figura. Brno: Psychodia­gnostika 1997.

14. Thurstone TG, Thurstone LL. Primary mental abilities tests. Chicago: Science Research Associates 1962.

15. Preiss M. Verbální fluence, metoda vyšetření poškození mozku u dětí a dospělých. Csl Pscychol 1997; 3: 244–249.

16. Preiss M, Rodriguez M, Laing H. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha: Psychiatrické centrum; 2002.

17. Taylor LB. Localization of cerebral lesions by psychological testing. Clin Neurosurg 1969; 16: 269–287.

18. Kopeček M. Kuncová A. Efekt nácviku generování slov a testování alternativní verze. Pilotní studie. Psychiatrie 2006; 10(4): 211–215.

19. Lezak MD. Neuropsychological assessment. New York, USA: Oxford University Press 2004.

20. Crawford JR, Stewart LE, Moore JW. Demonstration of savings on the AVLT and development of a parallel form. J Clin Exp Neuropsychol 1989; 11(6): 975–981.

21. Munjir N, Othman Z, Zakaria R et al. Equivalence and practice effect of alternate forms for Malay version of Auditory Verbal Learning Test (MAVLT). EXCLI J 2015; 14: 801–808. doi: 10.17179/ excli2015-280.

22. Sithinamsuwan P, Hutchings N, Ananworanich J et al. Practice effect and normative data of an HIV-specific neuropsychological testing battery among healthy Thais. J Med Assoc Thai 2014; 97 (Suppl 2): S222–S233.

23. Benedict RH, Zgaljardic DJ. Practice effects during repeated administrations of memory tests with and with­out alternate forms. J Clin Exp Neuropsy 1998; 20(3): 339–352.

24. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R et al. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. 3. vyd. Praha: Psychiatrické centrum 2012.

25. Meyers JE, Meyers KR. Rey Complex Figure Test and recognition trial professional manual. Florida: Psychological Assessment Resources 1995.

26. Yamashita H. One-year delayed recall performance of the Rey-Osterrieth Complex Figure in a healthy young adult sample. Appl Neuropsychol 2009; 16(2): 141–143. doi: 10.1080/ 09084280802623064.

27. Strauss E, Spreen O. A comparison of the Rey and Taylor figures. Arch Clin Neuropsychol 1990; 5(4): 417–420.

28. Yamashita H. Comparability of the Rey-osterrieth complex figure, the Taylor complex figure, and the modified taylor complex figure in a normal sample of Japanese speakers. Psychol Rep 2006; 99(2): 531–534.

29. Baldo JV, Schwartz S, Wilkins D et al. Role of frontal versus temporal cortex in verbal fluency as revealed by voxel-based lesion symptom mapping. J Int Neuropsychol Soc 2006; 12(6): 896–900.

30. Birn RM, Kenworthy L, Case L et al. Neural systems supporting lexical search guided by letter and semantic category cues: a self-paced overt response fMRI study of verbal fluency. Neuroimage 2010; 49(1): 1099–1107. doi: 10.1016/ j.neuroimage.2009.07.036.

31. Dick AS, Bernal B, Tremblay P. The language connec­tome: new pathways, new concepts. The Neuroscientist 2014; 20(5): 453–467. doi: 10.1177/ 1073858413513502.

32. Ryan L, Cox C, Hayes SM et al. Hippocampal activation during episodic and semantic memory retrieval: Comparing category production and category cued recall. Neuropsychologia 2008; 46(8): 2109–2121. doi: 10.1016/ j.neuropsychologia.2008.02.030.

33. Nikolai T, Štěpánková H, Michalec J et al. Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Cesk Slov Neurol N 2015; 111(3): 292–299. 10.14735/ amcsnn2015292.

34. Štorková P, Preiss M, Kopeček M. Efekt nácviku testu verbální fluence a testování alternativní verze. Pilotní studie. Psychiatrie 2004; 8(3): 187–190.

35. Beglinger LJ, Gaydos B, Tangphao-Daniels O et al. Practice effects and the use of alternate forms in serial neuropsychological testing. Arch Clin Neuropsychol 2005; 20(4): 517–529.

36. Hummelova Z, Janousova E. Limits of Verbal Fluency Tests use in the differential dia­gnostic of neurological diseases. Cesk Slov Neurol N 2014; 77(4): 487–492.

37. Hamby SL, Wilkins JW, Barry NS. Organizational quality on the Rey-Osterrieth and Taylor Complex Figure Tests: a new scoring system. Psychological assessment 1993; 5(1): 27.

38. Hubley AM, Jassal S. Comparability of the Rey-Osterrieth and Modified Taylor Complex Figures using total scores, completion times, and construct validation. J Clin Exp Neuropsychol 2006; 28(8): 1482–1497.

39. Basso MR, Bornstein RA, Lang JM. Practice effects on commonly used measures of executive function across twelve months. Clin Neuropsychol 1999; 13(3): 283–292.

40. Lemay S, Bédard MA, Rouleau I et al. Practice effect and test-retest reliability of attentional and executive tests in middle-aged to elderly subjects. Clin Neuropsychol 2004; 18(2): 284–302.

41. Calamia M, Markon K, Tranel D. Scoring higher the second time around: meta-analyses of practice effects in neuropsychological assessment. Clin Neuropsychol 2012; 26(4): 543–570.

42. American Psychiatric Association. Dia­gnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Arlington: American Psychiatric Pub 2013.

43. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and dia­gnostic guidelines. Geneva: World Health Organization; 1992.

44. Darby D, Maruff P, Collie A et al. Mild cognitive impairment can be detected by multiple assessments in a single day. Neurology 2002; 59(7): 1042–1046.

45. Cooper DB, Epker M, Lacritz L et al. Effects of practice on category fluency in Alzheimer‘s disease. Clin Neuropsychol 2001; 15(1): 125–128.

Štítky
Dětská neurologie Fyzioterapie Neurochirurgie Neurologie Rehabilitační a fyzikální medicína Algeziologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se