Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přeji Vám jménem svým i členů užší redakce a celé redakční rady hodně zdraví, pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě v novém roce 2018. Dále mi dovolte, abych se ohlédnul za rokem uplynulým.

V roce 2017 jsme v našem časopise publikovali celkem 98 článků. Konkrétně se jednalo o 6 minimografií, 6 kontroverzí (po 3 z oblasti onemocnění extrapyramidových a cerebrovaskulárních), 19 přehledných referátů, 36 původních prací, 10 krátkých sdělení a 21 kazuistik. Většina posledně zmíněných kazuistik již byla publikována ve formátu Dopisu redakci a právě tato jejich „zhuštěná“ forma se setkala na základě dostupných ohlasů u mnoha čtenářů s úspěchem. Pokračovalo také Okénko statistika oblíbené především u čtenářů s vědecko-výzkumným zaměřením.

V roce 2017 již redakční práce probíhala na elektronické platformě Open Journal System (OJS). Celkem 41 článků bylo přijato do tisku, 32 článků bylo zamítnuto a 43 článků je dosud v recenzním řízení. Zkušenosti se systémem OJS jsou vesměs pozitivní, přesto se však všichni (autoři, recenzenti i redakce) občas potýkáme s jeho technickými problémy, které snad vyřeší plánovaný přechod na jeho aktualizovanou verzi.

Již v průběhu loňského roku jsme Vás seznámili s pozitivní informací o nárůstu impakt faktoru našeho časopisu, jehož hodnota za rok 2016 činí podle společnosti Clarivate Analytics 0,368 (za rok 2015 byla 0,209). Zřejmě i v souvislosti s tím se zvýšil počet prací nabízených k publikaci zahraničními autory. Přestože je velká část z nich odmítnuta pro nízkou kvalitu, roste v našem časopise počet prací publikovaných v angličtině, na čemž se podílí také fakt, že i někteří autoři z ČR a SR upřednostňují anglickou verzi svých prací s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich citování. Na druhé straně se snažíme zachovat „čtivost“ našeho časopisu i pro čtenáře preferující českou či slovenskou verzi článků. Některé z článků jsou tak vydávány dvojjazyčně – ve druhé jazykové verzi pouze v elektronické formě. Nakolik se nám podaří současnou hodnotu impakt faktoru udržet, eventuálně i navýšit, zjistíme již v červnu tohoto roku.

V roce 2017 jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti našich webových stránek, a to na 172 017 přístupů (z 115 764 v roce 2016), viz obr. 1. Přitom kolem 29 % návštěvníků se na naše stránky opakovaně vrací (obr. 2) a přibližně 71 % návštěvníků pokračuje po vstupu na další naši webovou stránku. Drtivou většinu (95 %) představují návštěvníci z ČR a SR, oproti roku 2016 ale narostl i počet přístupů z jiných teritorií (např. z Evropy mimo ČR a SR o 49 %, z Ameriky a Asie shodně o 56 %). Za zmínku stojí i více než 4násobný nárůst návštěvnosti z Číny, i když zde se prozatím pohybujeme absolutně stále na velmi nízkých číslech. Další nárůst návštěvnosti z tohoto teritoria si slibujeme od toho, že abstrakta vybraných článků publikovaných v našem časopise v roce 2017 jsou nyní na webu dostupná i v čínské verzi. Teprve budoucnost ale ukáže, zda bude nárůst přístupů na naše články spojen i s nárůstem jejich citovanosti.

Obr. 1. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2016 a 2017.
Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2016 a 2017.

Obr. 2. Podíl počtu nových návštěvníků a počtu vracejících se návštěvníků webu www.csnn.eu v roce 2016 a 2017.
Podíl počtu nových návštěvníků a počtu vracejících se návštěvníků webu www.csnn.eu v roce 2016 a 2017.

A jaké novinky chystáme pro letošní rok? Někteří z Vás budou v tomto čísle marně hledat minimonografii. Chci Vás ujistit, že k tomuto vynechání nás vedly technické důvody, které blíže objasníme v dalším čísle, ve kterém již minimonografie vyjde. Naopak novou rubrikou, kterou v tomto čísle otevíráme, je Neuropatologické okénko. Věříme, že tato rubrika si mezi Vámi jistě najde své čtenáře. Technickou novinkou, s níž přijdou do styku autoři a recenzenti, bude v roce 2018 plánovaný přechod na aktualizovanou a vylepšenou verzi OJS.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jako čtenářům i přispěvatelům poděkoval za Vaši dosavadní podporu. A protože si našich čtenářů vážíme a chceme se seznámit s jejich názory, rozhodli jsme se uspořádat jednoduchou elektronickou anketu, na kterou naleznete odkaz již v tomto čísle. Předem děkujeme za Vaše odpovědi v anketě i za další podporu.

Váš Roman Herzig

jménem redakční rady


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se