Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2012

Minimonografie

141
Posturálna instabilita, poruchy chôdze a pády pri Parkinsonovej chorobe

P. Valkovič1ihash2


Přehledný referát

154
Sulcus temporalis superior a jeho funkční význam

P. Haitová1ihash2ihash4ihash6ihash8

159
Algoritmus vyšetření likvoru v návaznosti na doporučení Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti JEP

O. Sobek1ihash2, M. Koudelková, P. Štourač, J. Mareš

165
Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii

B. Kianička, J. Žák, M. Bareš

170
Diagnostické možnosti zobrazovacích metod v hodnocení morfologického korelátu kognitivních změn u pacientů s roztroušenou sklerózou

I. Obhlídalová, M. Keřkovský2ihash2ihash4

179
Poruchy výživy a metabolizmu u Parkinsonovy nemoci

J. Picmausová, M. Haluzík, E. Růžička


Původní práce

185
Měření kognitivního deficitu u pacientů po ošetření mozkových aneuryzmat

L. Krámská, M. Preiss2, J. Hradil

191
Polysomnografické nálezy u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) vyšetřovaných pro poruchu spánku

I. Příhodová, D. Kemlink, S. Nevšímalová

197
Léčba neurogenního hyperaktivního detruzoru po spinálním poranění aplikací botulinumtoxinu A. Porovnání endoskopické subslizniční a intramuskulární aplikace

V. Šámal, J. Mečl, J. Šrám


Krátké sdělení

203
Naše zkušenosti s laterálním supraorbitálním přístupem při operacích mozkových aneuryzmat

A. Hejčl1, T. Radovnický, M. Sameš

208
Diagnostika a léčba demence českými neurology a psychiatry

K. Sheardová, J. Hort1ihash2

212
Endoskopická ventrikulostomie III. komory v léčbě hydrocefalu u dětí s mozkovými tumory – zkušenosti jednoho centra

J. Ventruba, Z. Mackerle, K. Zitterbart, J. Sterba

218
Zrakové funkce nedonošených dětí s perinatálním mozkovým postižením

D. Liláková, D. Hejcmanová, J. Jakubec, E. Rencová

222
Obstrukční spánková apnoe a CPAP – má význam řešit nosní průchodnost?

T. Pniak, P. Matoušek, P. Štrympl, V. Novák, P. Komínek

227
Detekcia anaplastických ložísk v kontrastnou látkou sa nevýrazne farbiacich infiltratívnych gliómoch pomocou 5-aminolevulovej kyseliny – správa o piatich prípadoch

A. Šteňo, R. Illéš, B. Rychlý, M. Fabian, J. Šteňo


Kazuistika

233
Terapeutické možnosti prevence cévní mozkové příhody u pacientů s karotickým stump syndromem – kazuistiky

T. Hrbáč, J. Krajča, D. Školoudík

237
Oligosymptomatické formy myotonické dystrofie typu 2

Z. Ambler

240
Odeznění traumatické pentaplegie u pacienta po kombinované zlomenině C1–C2

R. Lukáš, P. Barsa


Guidelines

242
Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis

J. Piťhaα, J. Bednařík, O. Zapletalová, J. Schützner, J. Zámečník, Z. Ambler, M. Pátá, M. Suchý


Webové okénko

254
Webové okénko

Okénko statistika

255
Analýza dat v neurologii - XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Personalia

260
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., sedmdesátiletý

Zprávy z odborných akcí

261
Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku – závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2012

P. Šlampa, P. Fadrus, J. Ehrmann, Z. Kolář, P. Dubinský, E. Bolješíková, A. Šedo, A. Malucelli, B. Malinová, J. Růčka, O. Slabý, R. Lakomý


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se