Detekcia anaplastických ložísk v kontrastnou látkou sa nevýrazne farbiacich infiltratívnych gliómoch pomocou 5-aminolevulovej kyseliny – správa o piatich prípadoch


Autoři: A. Šteňo 1;  R. Illéš 1;  B. Rychlý 2;  M. Fabian 3;  J. Šteňo 1
Působiště autorů: Department of Neurosurgery, Derer’s Hospital, Comenius University, Bratislava 1;  Cytopathos s. r. o., Bratislava 2;  Department of Rad-logy, Derer’s Hospital, Slovak Medical University, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 227-232
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Cieľ:
Pri stanovení stupňa zhubnosti infiltratívnych gliómov s ložiskami malígnej transformácie je dôležitým diagnostickým krokom detekcia anaplastických oblastí. Cieľom práce je poukázať na možnosť peroperačnej detekcie anaplastických ložísk v infiltratívnych gliómoch pomocou 5-aminolevulovej kyseliny (5-ALA). 

Súbor a metodika:
Prospektívne vedený súbor tvorí päť dospelých pacientov s infiltratívnymi supratentoriálnymi gliómami s nesignifikantným sýtením sa kontrastnou látkou (Contrast Enhancement, CE) na predoperačnej magnetickej rezonancii. Pacienti boli operovaní v období 10 mesiacov. Všetkým pacientom bola predoperačne podaná 5-ALA. Po ožiarení operačného poľa fialovomodrým svetlom vlnovej dĺžky 400 nanometrov, boli selektívne odoberané vzorky tkaniva z fluoreskujúcich, ako i z nefluoreskujúcich oblastí tumoru. Histopatologická diagnóza bola stanovená podľa diagnostických kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) 2007. Bunková proliferácia bola posúdená na základe imunohistochemického stanovenia proliferačného indexu antigénu Ki-67 (Labelling Index, LI). 

Výsledky:
Ložiská 5-ALA fluorescencie boli pozorované v štyroch gliómoch. Všetky vzorky odobrané selektívne z fluoreskujúcich častí tumorov boli histopatologicky vyhodnotené ako WHO stupeň III. Priemerný Ki-67 LI vo fluoreskujúcich vzorkách bol 14,13 %. Naopak, všetky vzorky tkaniva odobrané selektívne z nefluoreskujúch oblastí nádorov boli vyhodnotené ako WHO stupeň II. Priemerný Ki-67 LI v nefluoreskujúcich častiach bol 2,67 %. V jednom glióme neboli intraoperačne pozorované žiadne ložiská 5-ALA fluorescencie, všetky vzorky tkaniva z tohto nádoru boli vyhodnotené ako WHO stupeň II, priemerný Ki-67 LI bol 3 %. 

Závery:
Využitie 5-ALA sa javí ako užitočná metóda intraoperačnej detekcie anaplastických ložísk v inflitratívnych gliómoch s nevýrazným CE.

Kľúčové slová:
glióm – 5-aminolevulová kyselina – ložisko anaplázie


Zdroje

1. Widhalm G, Wolfsberger S, Minchev G, Woehrer A, Krssak M, Czech T et al. 5-Aminolevulinic acid is a promising marker for detection of anaplastic foci in diffusely infiltrating gliomas with nonsignificant contrast enhancement. Cancer 2010; 116(6):1545–1552.

2. Nimsky C, Ganslandt O, Cerny S, Hastreiter P, Greiner G, Fahlbusch R. Quantification of, visualization of, and compensation for brain shift using intraoperative magnetic resonance imaging. Neurosurgery 2000; 47(5):1070–1079.

3. Pallud J, Capelle L, Taillandier L, Fontaine D, Mandonnet E, Guillevin R et al. Prognostic significance of imaging contrast enhancement for WHO grade II glio­mas. Neuro Oncol 2009; 11(2): 176–182.

4. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. WHO Classification of tumours of the central nervous system. 4th ed. Lyon, France: IARC 2007

5. Perry A. Pathology of low-grade gliomas: an update of emerging concepts. Neuro Oncol 2003; 5(3): 168–178.

6. Šteňo A, Belan V, Kalina P, Fabian M, Šteňo J. Vplyv chirurgickej liečby na prognózu dospelých pacientov so supratentoriálnymi low-grade gliómami. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 273–278.

7. Sanai N, Berger MS. Glioma extent of resection and its impact on patient outcome. Neurosurgery 2008; 62(4): 753–764.

8. Essig M. Intracranial tumors. In: Reiser MF, Semmler W, Hricak H (eds). Magnetic resonance tomography. Berlin, Heidelberg: Springer 2008: 243–309.

9. Belan V, Pružincová Ľ, Srbecký M. MR v diagnostike a liečbe primárnych nádorov mozgu. Onkológia (Bratisl.) 2010; 5(3): 138–141.

10. Wagnerová D, Urgošík D, Syrůček M, Hájek M. Využití kombinace metod magnetické rezonance pro diagnostiku tumorů. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(2): 150–156.

11. Pročka V, Makaiová I, Šteňo J, Kalina P, Belan V, Pružincová Ľ et al. Skúsenosti s využitím 18FDG PET v diferenciálnej diagnostike low-grade a high-grade gliómov. Onkológia (Bratisl.) 2010; 5(3): 156–161.

12. Paulus W, Peiffer J. Intratumoral histologic heterogeneity of gliomas. A quantitative study. Cancer 1989; 64(2): 442–447.

13. Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ. Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lancet Oncol 2006; 7(5): 392–401.

14. Stummer W, Stocker S, Wagner S, Stepp H, Fritsch C, Goetz C et al. Intraoperative detection of malignant gliomas by 5-aminolevulinic acid-induced porphyrin fluorescence. Neurosurgery 1998; 42(3): 518–525.

15. Price SJ, Fryer TD, Cleij MC, Dean AF, Joseph J, Salvador R et al. Imaging regional variation of cellular proliferation in gliomas using 3‘-deoxy-3‘-[18F]fluorothymidine positron-emission tomography: an image-guided biopsy study. Clin Radiol 2009; 64(1): 52–63.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se