Endoskopická ventrikulostomie III. komory v léčbě hydrocefalu u dětí s mozkovými tumory – zkušenosti jednoho centra


Autoři: J. Ventruba 1;  Z. Mackerle 1;  K. Zitterbart 2;  J. Sterba 2
Působiště autorů: University Hospital Brno Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology 1;  University Hospital Brno Pediatric Oncology Department 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 212-217
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Úvod:
Neuroendoskopie je miniinvazivní alternativou především implantace drenážních systémů. V indikovaných případech od ní lze očekávat výrazné snížení morbidity a zlepšení kvality života dětí s mozkovými nádory. U dětí s tumorem zadní jámy lební může neuroendoskopická. ventrikulostomie III. komory nahradit implantaci vnitřního drenážního systému. U obtížně přístupných nitrokomorových expanzí je možné zpřesnit diagnózu endoskopickým odběrem biopsie a v jedné době provést i definitivní ošetření sekundárního hydrocefalu. 

Cíl:
Cílem práce bylo na základě získaných dat posoudit možnosti využití endoskopického přístupu v terapii sekundárního hydrocefalu u dětí s tumorem mozku. 

Soubor a metodika:
Do souboru bylo zahrnuto celkem 21 dětí, 16 chlapců a 5 dívek s věkovým rozpětím od 1 do 16 let věku s primárním tumorem mozku a sekundárním obstrukčním hydrocefalem způsobeným tumorem, kteří byli operováni v průběhu období od 1. 1. 2008 do konce listopadu roku 2010. 

Výsledky:
Celkem 6 nemocných zůstalo po operaci tumoru mozku bez trvalé drenáže likvoru, 5 má úspěšnou ETV, 10 dětí má trvale implantovaný V-P shunt (2 z nich po neúspěšné ETV). Délka samotného operačního výkonu pro hydrocefalus je srovnatelná pro shunt i ETV, nicméně délka prvotní hospitalizace je zřetelně kratší u nemocných s provedenou ETV. Rovněž komplikací, které si vynutily další operační revize, bylo více u nemocných s implantovaným drenážním systémem. 

Závěr:
Na základě zkušeností s uvedeným souborem dětských pacientů byl endoskopický miniinvazivní přístup implementován do terapeutického algoritmu jako metoda první volby v terapii sekundárního hydrocefalu u dětí s tumorem zadní jámy lební. V případě nemožnosti provedení ETV nebo jejího selhání je metodou druhé volby implantace vnitřního drenážního systému.

Klíčová slova:
endoskopická III. ventrikulostomie – hydrocefalus – tumor mozku – dětská onkologie


Zdroje

1. Fadrus P, Lakomý R, Hübnerová P, Slabý O, Keřkovský M, Svoboda T et al. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní Med 2010; 12 (7, 8): 376–381.

2. Kulkarni AV, Drake JM, Kestle JRW, Mallucci CL, Sgouros S, Constantini S. Predicting who will benefit from endoscopic third ventriculostomy compared with shunt insertion in childhood hydrocephalus using the ETV Success Score. J Neurosurg Pediatr 2010; 6(4):310–315.

3. Fritsch MJ, Doerner L, Kienke S, Mehdorn HM. Hydrocephalus in children with posterior fossa tumors: role of endoscopic third ventriculostomy. J Neurosurg 2005; 103 (1 Suppl): 40–42.

4. Sacko O, Boetto S, Lauwers-Cances V, Dupuy M, Roux FE. Endoscopic third ventriculostomy: outcome analysis in 368 procedures. J Neurosurg Pediatr 2010; 5(1): 68–74.

5. Sainte-Rose C, Cinalli G, Roux FE, Maixner R, Chumas PD, Mansour M et al. Management of hydrocephalus in pediatric patiens with posterior fossa tumors: the role of endoscopic third ventriculostomy. J Neurosurg 2001; 95(5): 791–797.

6. Ahn ES, Goumnerova L. Endoscopic biopsy of brain tumors in children: diagnostic success and utility in guiding treatment strategies. J Neurosurg Pediatr 2010; 5(3): 255–262.

7. Novák Z, Chrastina J, Feitová V, Lžičařová E, Říha I. Možnosti neuroendoskopie v komplexní terapii kraniofaryngeomů. Onkologie 2009; 3(3): 194–197.

8. Chrastina J, Novák Z, Říha I, Feitová V, Koutková H. Geometrická studie rozměrů III. komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie. Ces Radiol 2008; 62(4): 388–394.

9. Parikh D, Foroughi M, Nannapaneni R, Hatfield RH. Is the routine placement of a CSF reservoir following endoscopic third ventriculostomy justified? Br J Neurosurg 2009; 23(5): 521–523.

10. Ray P, Jallo GI, Kim RY, Kim BS, Wilson S, Kothbauer K et al. Endoscopic third ventriculostomy for tumor-related hydrocephalus in a pediatric population. Neurosurg Focus 2005; 19(6): E8.

11. Hellwig D, Grotenhuis JA, Tirakotai W, Riegel T, Schulte DM, Bauer BL et al. Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus. Neurosurgical Review 2005; 28(1): 1–34.

12. Kulkarni, AV, Drake J, Kestle J, Mallucci C, Sgouros S, Constantini S. Endoscopic third ventriculostomy vs cerebrospinal fluid shunt in the treatment of hydrocephalus in children: a propensity score-adjusted analysis. Neurosurgery 2010; 67(3): 588–593.

13. Kulkarni AV, Hui S, Shams I. Quality of life in obstructive hydrocephalus: endoscopic third ventriculostomy compared to cerebrospinal fluid shunt. Childs Nerv Syst 2010; 26(1): 75–79.

14. Ruggiero C, Cinalli G, Spennato P, Alberti F, Cian­ciulli E, Trischitta V et al. Endoscopic third ventriculostomy in the treatment of hydrocephalus in posterior fossa tumors in children. Childs Nerv Syst 2004; 20(11–12): 828–833.

15. de Ribaupierre S, Rilliet B, Vernet O, Regli L, Villemure JG. Third ventriculostomy vs ventriculoperitoneal shunt in pediatric obstructive hydrocephalus: results from a Swiss series and literature review. Childs Nerv Syst 2007; 23(5): 527–533.

16. Roopesh Kumar SV, Mohany A, Santosh V, Satish S, Devi BI, Praharaj SS et al. Endoscopic options in management of posterior third ventricular tumors. Childs Nerv Syst 2007; 23(10): 1135–1145.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se