Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 260
Kategorie: Personalia

Zdeněk Kadaňka se narodil 30. 4. 1942 v Rosicích u Brna. V roce 1960 maturoval na gymnáziu (tehdy jedenáctiletce) v Zastávce u Brna. Ihned po maturitě byl přijat ke studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), promoval v roce 1966. Po promoci nastoupil na „umístěnku“ do tehdejší Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě – nejprve na interní oddělení, po roce přestoupil na neurologii. Tohoto období dokonale využil k získání klinické erudice; v roce 1971 složil atestaci I. stupně a v roce 1974 atestaci II. stupně z neurologie. O dva roky později byl jako odborný asistent přijat na Neurologickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. V roce 1985 obhájil na LF kandidátskou dizertační práci o problematice třesu. Roku 1989 se habilitoval docentem neurologie na LF MU. V letech 1986–1992 absolvoval stáže na neurofyziologických pracovištích ve Švédsku. Roku 1993 se stal přednostou Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a v této funkci působil až do roku 2007. V roce 1998 absolvoval stáž na Institute of Neurology, Queen Square, London. Roku 2000 byl jmenován profesorem neurologie. V roce 2007 (v 65 letech) odešel do důchodu, nadále však pracuje jako profesor na neurologické klinice. Několik volebních období působil jako člen výboru České neurologické společnosti a je jejím čestným členem. Je rovněž členem výboru Neuromuskulární sekce ČNS od jejího založení až do současnosti a jejím čestným členem. Působí také jako člen výboru Neurofarmakologické sekce ČNS.

Vysoký vědecký, pedagogický a morální kredit profesora Kadaňky byl popsán v medailonech k jeho 60. a 65. narozeninám (Neurologie pro praxi 2002/3: 163, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70/103(2): 224).

V posledních pěti letech vyvíjel neutuchající aktivitu publikační, přednáškovou i organizační. Jeho dominantními zájmy zůstávají klinická neurofyziologie a vertebrogenní onemocnění, zvláště spondylogenní cervikální myelopatie. V seznamu publikací informačního systému Masarykovy univerzity najdeme za uvedené období 61 publikací, na nichž se podílel jako hlavní autor nebo spoluautor. Za zcela prioritní publikaci z tohoto období je možné označit práci „Cer­vical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 10 years. Eur Spine J 2011; 20(9): 1533–1538“. Dále je editorem Speciální neurologie, učebnice, která byla vydána již ve 3. přepracovaném vydání LF MU (2011). Podílel se na kurzu EFNS pro mladé neurology. Byl a je spoluřešitelem grantů IGA s vertebrogenní tematikou. Aktivně se účastní neurofarmakologických sympozií v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem, diskuzí o kontroverzních tématech v neurologii v rámci neurologických sjezdů a sympozií.

Profesor Kadaňka se ke všemu, čeho dosáhl, vypracoval vlastní pílí, k teoretickým potvrzením přicházel vždy opačně – z normálního života, z kliniky; je skeptický vůči spekulacím a teoretizování. Mezi jeho základní osobní vlastnost patří skromnost, pracovitost a altruizmus. Svým životním a pracovním elánem nám Zdeněk Kadaňka dodává optimizmus. Přejeme mu, aby ještě dlouho mohl být aktivní, neboť si všichni velmi vážíme toho, že jsme mohli a stále můžeme pracovat po jeho boku.

Josef Bednařík a Jan Hromada za všechny přátele a spolupracovníky


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se