Diagnostika a léčba demence českými neurology a psychiatry


Autoři: K. Sheardová 1;  J. Hort1ihash2 ,2 ,7
Působiště autorů: International Clinical Research Center, Neurology, St. Anne’s University Hospital 1;  Department of Neurology, Charles University, Motol Teaching Hospital 2;  Central European Institute of Technology (CEITEC), First Department of Neurology Masaryk University, St. Anne’s Teaching Hospital, Brno 3;  Department of Neurology, Institute for Postgraduate Medical Education and Thomayer Teaching Hospital 4;  Department of Neurology, General Teaching Hospital 5;  Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine, Teaching Hospital Kralovske Vinohrady 6;  Prague Psychiatric Centre 7
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 208-211
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Úvod:
Cílem studie bylo získat komplexní informace o běžné praxi v diagnostice a terapii demencí od specialistů, kteří se zabývají péčí o pacienty s kognitivní deteriorací v České republice.

Metodika:
Pro realizaci výzkumu byla použita metoda písemného dotazování formou strukturovaného dotazníku, který vyplňovali neurologové, psychiatři a geriatři během seminářů s kognitivní tematikou.

Výsledky:
Studie se účastnilo 152 specialistů z celé ČR. Dotazovaní specialisté vyšetří průměrně 28 pacientů s kognitivním deficitem za měsíc, z nichž 33 % trpí Alzheimerovou nemocí. Neurologové diagnostikují v rámci prvního vyšetření v poměrně vyrovnaném počtu pacienty s MCI, s lehkou a středně těžkou demencí, zatímco k psychiatrům a geriatrům přichází většina pacientů již se středně těžkou a pokročilejší demencí. Téměř všichni neurologové a polovina psychiatrů odesílají pacienty před zahájením léčby na MR či CT mozku. SPECT mozku je využíván především neurology (42 %). Většina pacientů užívá inhibitory acetylcholinesterázy (iAChE) po dobu 2–3 let. Polovina dotázaných nasazuje v indikovaných případech duální terapii iAChE a memantinem. Nootropika předepisují nejčastěji psychiatři. Všichni respondéři léčí současně probíhající depresi selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Závěr:
Většina specialistů zabývající se u nás problematikou demencí diagnostikuje a léčí pacienty ve shodě s EFNS a českými doporučeními. Časná stadia demence řeší v ČR především neurologové, kteří také využívají komplexnější paraklinická vyšetření v diferenciální diagnostice.

Klíčová slova:
Alzheimerova nemoc – demence – management – inhibitory acetylcholinesterázy – Česká republika


Zdroje

1. Paulino Ramirez Diaz S, Gil Gregório P, Manuel Ribera Casado J, Reynish E, Jean Ousset P, Vellas B et al. The need for a consensus in the use of assessment tools for Alzheimer’s disease: the Feasibility Study (assessment tools for dementia in Alzheimer Centres across Europe), a European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC) survey. Int J Geriatr Psy­chiatry 2005; 20(8): 744–748.

2. Waldemar G, Phung KT, Burns A, Georges J, Hansen FR, Illife S et al. Access to diagnostic evaluation and treatment for dementia in Europe. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22(1): 47–54.

3. Oude Voshaar RC, Burns A, Olde Rikkert MG. Alarming arbitrariness in EU prescription and reimbursement criteria for anti-dementia drugs. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21(1): 29–31.

4. Hort J, O‘Brien JT, Gainotti G, Pirttila T, Popescu BO, Rektorova et al. EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer‘s disease. Eur J Neurol 2010; 17(10): 1236–1248.

5. Sheardová K, Hort J, Rusina R, Bartoš A, Línek V, Ressner P et al. Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(5): 253–258.

6. Ressner P, Hort J, Rektorová I, Bartos A, Rusina R, Linek V et al. Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí, Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(4): 494–501.

7. Folstein M, Folstein S, McHughs P. “Mini-Mental State”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatric Res 1975; 12(3): 189–198.

8. Solomon PR, Hirschoff A, Kelly B, Relin M, Brush M, DeVeaux RD et al. A 7 minute neurocognitive screening battery highly sensitive to Alzheimer‘s disease. Arch Neurol 1998; 55(3): 349–355.

9. Mathuranath, PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia. Neurology 2000, 55(11): 1613–1620.

10. Hachinski VC, Iliff LD, Zilhka E, Du Boulay GH, McAllister VL, Marshall J et al. Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol 1975; 32(9): 632–637.

11. Bartos A, Kalvach P, Trošt M, Ertsey C, Rejdak K, Popov L et al. Postgraduate education in neurology in Central and Eastern Europe. Eur J Neurol 2001, 8(6): 551–558.

12. Hort J, Bartos A, Pirttilä T, Scheltens P. Use of cerebrospinal fluid biomarkers in diagnosis of dementia across Europe. Eur J Neurol 2010; 17(1): 90–96.

13. Waldemar G, Dubois B, Emre M, Scheltens P, Tariska P, Rossor M. Diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other disorders associated with dementia. The role of neurologists in Europe. European Federation of Neurological Societies. Eur J Neurol 2000: 7(2): 133–144.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se