Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 3/2014

Minimonografie

270
Funkční poruchy hybnosti

T. Serranová, E. Růžička, J. Roth


Přehledný referát

287
Přehled méně častých primárních bolestí hlavy

R. Kotas, J. Polívka

295
Spasticita po iktu jako projev maladaptivní plasticity a její ovlivnění botulotoxinem

T. Veverka, P. Hluštík, P. Kaňovský

302
Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace

J. Chrastina, Z. Novák, M. Baláž, I. Říha, D. Hrabovský, M. Brázdil

308
Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku

T. Krčík, R. Lipina, T. Paleček, T. Hrbáč, M. Smrčka

314
Neurologické hypotézy u panické poruchy

P. Šilhán, MUDr. Martin Hýža, D. Kamarádová, K. Látalová, J. Praško


Komentář

294
Komentář ke článku autorů Kotase a Polívky
Přehled méně častých primárních bolestí hlavy
332
Komentář ke článku autorů Mrliana, Ďuriše, Neumana, Vybíhala a Smrčky
Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

307
Projekt ncRNAPain

Původní práce

320
Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce

O. Bezdíček, J. Klempíř, I. Lišková, J. Michalec, M. Vaněčková, Z. Seidl, B. Janíková, M. Miovský, J. A. Hubáček, P. Diblík, P. Kuthan, A. Pilin, I. Kurcová, Z. Fenclová, V. Petrik, T. Navrátil, D. Pelclová, E. Růžička, S. Zakharov

326
Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

A. Mrlian, K. Ďuriš, E. Neuman, V. Vybíhal, M. Smrčka


Krátké sdělení

334
Pupilární reakce na barevné podněty

K. Skorkovská, F. Maeda, C. Kelbsch, T. Peters, B. Wilhelm, H. Wilhelm

339
Klíšťová encefalitida, průběh a komplikace –  naše poznatky z let 2009– 2012

M. Pýchová, J.strakova, P. Husa

343
Naše zkušenosti s mobilní náhradou krčního disku Mobi‑ C –  výsledky studie s intervalem sledování pět let

D. Štěpánek, D. Bludovský, M. Choc, S. Žídek, I. Holečková, V. Přibáň

349
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice

P. Vlček, I. Čapov, L. Veverková, J. Korbička, J. Cagaš, P. Vlčková, J. Dolina, D. Bartušek, H. Streitová

353
Kombinovaný paramediánní supracerebellární‑ transtentoriální a miniinvazivní subokcipitální přístup při resekci gliomu celé délky mediobazální temporální oblasti

R. Bartoš, T. Radovnický, M. Orlický, D. Bejšovec, J. Prokšová, M. Sameš

359
Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí

J. Pilný, J. Štědrý, A. Švarc, E. Ehler, I. Čižmář, I. Holubová, M. Macková


Kazuistika

362
Flekční cervikální myelopatie (Hirayamova choroba) –  skutečnost, nebo mýtus? Dvě kazuistiky

Z. Kadaňka Jr, B. Adamová

368
Simultánní výskyt leptomeningeálních a intramedulárních metastáz glioblastoma multiforme –  kazuistika

J. Kasík, L. Loudová, M. Tinková, F. Charvát, P. Hrabal

373
Blister aneuryzma arteria carotis interna –  kazuistika a přehled literatury

J. Mraček, V. Runt, P. Duras, V. Přibáň


Guidelines

381
Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu –  verze 2014

MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Aleš Tomek, Feso, doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., Feso, MUDr. Ondřej Škoda, doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., Feso, prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., Feso, MUDr. Daniel Václavík, doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Feso, prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO, Feso


Personalia

386
Prof. Josef Vymazal starší – in memoriam

Webové okénko

387
Webové okénko

Recenze

388
Recenze knih

Okénko statistika

389
Analýza dat v neurologii
XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích –  III. Spojitá data

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se