Prof. Josef Vymazal starší – in memoriam


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3): 386
Kategorie: Personalia

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN s lítostí a v hlubokém zármutku oznamuje, že dne 11. dubna 2014 zemřel po dlouhé a těžké nemoci její emeritní přednosta prof. MU Dr. Josef Vymazal, DrSc.

Pan profesor Vymazal se narodil 22. května 1927 ve Spišské Nové Vsi. Lékařská studia s vynikajícím prospěchem zakončil v roce 1952, kdy nastoupil na Neurologickou kliniku akademika Hennera. V roce 1965 se stal docentem a o sedm let později profesorem, přednostou kliniky a ředitelem Laboratoře pro patofyziologii nervové soustavy. Přednostou kliniky byl profesor Vymazal do roku 1990.

Publikoval na 180 titulů, z toho 140 původních vědeckých prací zaměřených na klinická neurologická, bio­chemická a neuroimunologická témata. Byl editorem či spolueditorem šesti monografií včetně léta používané celostátní vysokoškolské učebnice Obecná neurologie. Po své studijní cestě do Číny počátkem 60. let mu vyšla u nás průkopnická kniha o akupunktuře. Přednášel na několika světových neurologických kongresech a na mnoha dalších domácích i mezinárodních sjezdech. Byl dlouholetým členem výboru Československé neurologické společnosti a redakční rady České a slovenské neurologie a neurochirurgie. Dále byl čestným členem řady domácích i zahraničních odborných společností, nositelem státních a univerzitních cen a čestných uznání.

V těchto smutných chvílích si však připomínáme především osobní vlastnosti pana profesora Vymazala. Jeho povaha se vyznačovala velkou osobní skromností, moudrou laskavostí a velkorysou tolerancí k slabostem bližních. Přes vynucený respekt k autoritám totalitního režimu, s jehož praktikami v nejkrutější stalinské podobě získal velmi časnou osobní zkušenost během studia na leningradské lékařské fakultě, v časech tuhé normalizace 70. let statečně chránil své spolupracovníky před politickými represemi a existenčními potížemi. I v těchto nelehkých dobách vytvořil na neurologické klinice přátelskou a tolerantní atmosféru a dokázal kliniku rozvíjet jak po stránce personálního obsazení, tak i technického vybavení. Profesor Vymazal byl skvělý dia­gnostik, empatický lékař s fenomenální pamětí a je škoda, že odešel do důchodu poněkud předčasně.

Odchodem pana profesora Vymazala z pozemského života ztratila česká neurologie svého významného představitele, vynikajícího učitele a dobrého člověka.

Čest jeho památce!

Evžen Růžička a Karel Šonka


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se