Komentář ke článku autorů Kotase a Polívky
Přehled méně častých primárních bolestí hlavy


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3): 294
Kategorie: Komentář

Klasifikační komise Mezinárodní společnosti bolestí hlavy (IHS) pod vedením prof. Olesena publikovala v loňském roce v časopise Cephalalgia návrh již třetí verze Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy s označením ICHD‑ 3 beta [1].

Autoři nové klasifikace si vzali za úkol odstranit ně­kte­ré nepřesnosti předchozí verze z roku 2004 [2] a využít nových poznatků pro přesnější zařazení jednotlivých nemocí. Konkrétně například využívá nejnovější genetické informace k přesnější klasifikaci jednotlivých podtypů familiární hemiplegické migrény.

Sekce pro dia­gnostiku a léčbu bolestíhlavy při České neurologické společnosti (Czech Headache Society) se od svého vzniku snaží erudovat jak širší lékařskou veřejnost, tak především neurologickou obec přednáškovou činností a publikací řady prací v odborném tisku. V roce 2005 byla v České a slovenské neurologii a neurochirurgii otisknuta česká verze současné Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy [3,4] a v současné době je připraven do tisku překlad verze ICHD‑ 3 beta [5]. Nedávno vyšla v ČSNN práce Opavského, který si všímá změn a inovací mezi starou verzí ICHD‑ II a novou ICHD‑ 3 beta u primárních bolestí hlavy [6].

Je velmi záslužné, že autoři v podrobném přehledu exaktně rozebírají vzácnější primární bolesti hlavy [7]. Problematikou migrény se zabývá celá řada autorů, tenzní bolesti hlavy přehledně zpracovali např. Kotas [8] a Keller. Cluster headache přitahuje v posledních letech rovněž zaslouženou pozornost [9,10]. Toto závažné a většinou úspěšně léčitelné onemocnění není stále dostatečně rychle dia­gnostikováno.

Vzácnější trigeminové autonomní bolesti hlavy a pestrá skupina tzv. ostatních primárních bolestí hlavy nejsou mezi českými neurology obecně známy. Tato onemocnění mají většinou jasná dia­gnostická kritéria a řada z nich i dobré terapeutické možnosti. Pokud alespoň část z nemocných narazí nyní na správně poučenou neurologickou veřejnost, může to být pro ně přínosné. V článku spatřuji další příspěvek k prohloubení erudice neurologů, zejména těch, kteří se na léčbu bolestí hlavy specializují.

MUDr. Jiří Mastík

I. neurologická klinika

LF MU a FN u sv. Anny

Pekařská 53

656 91 Brno

e-mail: jiri.mastik@fnusa.cz


Zdroje

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd ed. (beta version). Cephalalgia 2013; 33(9): 629– 808. doi: 10.1177/ 0333102413485658.

2. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004; 24(Suppl 1): 1– 160.

3. Opavský J, Keller O, Kotas R, Mastík J, Marková J, Rejda J et al. Česká verze revidované Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD‑ II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Cesk Slov Neurol N 2005; 68/ 101(2): 133– 138.

4. Doležil D. Překlad apendixu Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD‑ II) zahrnující primární bolesti hlavy. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/ 105(3): 288– 290.

5. Doležil D, Marková J, Mastík J, Kotas R, Niedermayerová I, Bártková A et al. Nová mezinárodní klasifikace bolestí hlavy ICHD‑ 3, beta verze: český překlad, změny a novinky. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/ 109 (Suppl 2): 2S63

6. Opavský J. Upozornění na klasifikační, terminologické a obsahové inovace Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD‑ 3 beta) pro primární bolesti hlavy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(1): 29– 33.

7. Kotas R, Polívka J. Přehled méně častých primárních bolestí hlavy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(3): 287–293.

8. Kotas R.Tenzní cefalea – patofyziologické mechanismy (abstrakt). Bolest 2003; 6 (Suppl 2): 13.

9. Marková J. Cluster headache, kazuistiky. Bolest 2010; 11: 13–15.

10. Kotas R. Cluster headache – patofyziologie a léčba(abstrakt). Bolest 2001; 3 (Suppl 1): 6–7.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se