Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 6/2018

Minimonografie

625
Dia­gnostika, symp­tomatika a nálezy u onemocnění a poruch autonomního nervového systému v neurologii

J. Opavský


Kontroverze

644
Pacient s rozsáhlými časnými změnami (ASPECTS < 5) – rekanalizace - ANO

MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., Feso

645
Pacient s rozsáhlými časnými změnami (ASPECTS < 5) – rekanalizace - NE

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

646
Pacient s rozsiahlymi skorými zmenami (ASPECTS < 5) – rekanalizácia
Komentár ku kontroverziám

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.


Přehledný referát

647
Těhotenství a roztroušená skleróza z pohledu neurologa

P. Hradílek, E. Meluzínová, I. Kovářová

653
Kvalita života osob pečujících o pa­cienty s progresivním neurologickým onemocněním

R. Kozáková, R. Bužgová

658
Nově vzniklý refrakterní status epilepticus a syndromy z blízkého spektra (NORSE/ FIRES)

K. Česká, O. Horák, H. Ošlejšková, Š. Aulická


Původní práce

664
Efektivita jednostran­né kochleární implantace u dospělých pa­cientů s těžkou poruchou sluchu

B. Gál, J. Rottenberg, T. Talach, M. Veselý, Z. Kadaňka Jr., E. Kadaňková, I. Horová, M. Budíková, R. Kostřica, J. Hložek

669
Klinické výsledky krčnej diskektómie a fúzie ukotvenou klietkou –  prospektívna štúdia so sledovaním 24 mesiacov

R. Opšenák, B. Kolarovszki, M. Benčo, R. Richterová, P. Snopko, M. Hanko, K. Varga

678
Srovnání miniinvazivní perkután­ní a klasické otevřené stabilizační operace u zlomenin Th-L páteře –  retrospektivní analýza

P. Krupa, M. Bartoš, T. Česák, V. Málek, T. Hosszú

686
Rekonstrukce durálních defektů xenogenním implantátem

Z. Večeřa, O. Krejčí, M. Houdek, R. Lipina, M. Kanta

700
Vyhodnocení systolických a diastolických srdečních funkcí a variability srdeční frekvence u pa­cientů s juvenilní myoklonickou epilepsií

F. Genç, A. Genç, E. Küçükseymen, A. Erdal, Y. B. Gömceli, Ş. Arslan, G. Kutlu


Komentář k článku

699
Fingolimod zmírňuje harmalinem navozenou poruchu paměti spojenou s pasivním vyhýbáním a motorické poruchy u potkaního modelu esenciálního tremoru - komentář k článku

Baoqiong Liu, Md Md, Phd

732
Komentář k článku autorů Voháňka et al Anestezie a nervosvalová onemocnění Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(4): 501–514.

Dopisy redakci

707
Rekonstrukce přední jámy lební volným svalovým lalokem po iatrogen­ním poškození

A. Sukop, M. Patzelt–, J. Kozák, R. Leško

709
Bulharská rodina s epileptickými záchvaty jako prvním projevem familiárních cerebrálních kavernózních malformací

M. Peycheva, E. Viteva, A. Trenova, O. Chaneva, Z. Zahariev, E. Tournier-Lasserve, F. Riant

712
Meningokoková meningitida s Chiariho malformací (typ I)

M. Káňová, J. Sagan, M. Chlachula, J. Havelka, J. Rodina, M. Roubec

714
Solitární cerebelární metastáza uterinního cervikálního karcinomu

M. B. Onal, A. Kircelli, E. Civelek, O. Aydin


Abstrakta přednášek

716
Abstrakta přednášek, které odezněly na XI. neuromuskulárním kongresu Brno, 10.–11. května 2018

Okénko statistika

727
Analýza dat v neurologii

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Recenze

733
Recenze knih

Personalia

735
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN slaví významné životní jubileum
736
Prof. MU Dr. Martin Bareš, Ph.D., padesátiletý

Zpráva z odborné akce

737
Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se