Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN slaví významné životní jubileum


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(6): 735
Kategorie: Personalia

Dne 5. 11. 2018 oslaví v plné síle svých 70 let emeritní přednosta 1. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. An­ny a stávající vedoucí Centra pro neurovědy Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), prof. MU Dr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN.

Nejvýznamnější část profesního života prof. Rektora je spojena s neurologickou klinikou ve FN u sv. An­ny v Brně, jejímž vedením byl pověřen v roce 1992 a kterou vedl úctyhodných 20 let. Za tuto dobu se mu podařilo velmi úspěšně navázat na slavnou tradici brněnské neurologické kliniky prof. Bělohradského a následně prof. Popka a po dlouhé době „komunistické devastace” z ní znovu vybudovat špičkové neurologické pracoviště, které získalo vynikající renomé i v evropském a světovém kontextu. Nejvýznamnějším přínosem prof. Rektora nejen pro kliniku, ale i pro celou českou neurologii je početná skupina vynikajících zanícených neurologů a kliniků, u jejichž zrodu a růstu systematicky asistoval svými vizemi, náročností a současně velkorysostí. Mezi nimi dnes najdeme mnoho profesorů a docentů, ale i přednosty neurologických klinik a nakonec i stávajícího děkana LF MU v Brně.

Od roku 2013, vedle svých pokračujících aktivit klinických a pedagogických, působí prof. Rektor jako vedoucí Centra pro neurovědy CEITEC MU v Brně. Tento vývoj poměrně přesně vystihuje prof. Rektora jako široce rozkročeného klinického neurovědce, jehož neutuchající zájem o obor a tajemství lidské mysli neustále pohání k novým obzorům.

Profesor Rektor je mimo jiné zakládající člen České lékařské akademie (FCMA, 2004), člen (korespondent) Americké neurologické asociace (FANA, 2013), Evropské neurologické akademie (FEAN, 2018) a nositel nejvyššího světového ocenění na poli epileptologie – Ambasador for Epilepsy (2017). V letech 2006–2011 působil jako prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity, v letech 2003–2007 jako prezident České ligy proti epilepsii ČLS JEP a konečně v letech 2008–2012 byl prezidentem European Society for Clinical Neuropharmacology (ESCN). Je zakladatel a předseda redakční rady časopisu Neurologie pro praxi a také nadšený organizátor mnoha národních a mezinárodních konferencí a kurzů, vč. 15. evropského kongresu klinické neurofyziologie (Brno, 2015) či pravidelných mezinárodních konferencí Epilepsy, Brain and Mind (EBM) a Evropských kurzů epileptochirurgie (EPODES). Ačkoli bych ještě dlouho mohl pokračovat ve výčtu řady dalších zásluh, funkcí a ocenění, které jsou s prof. Rektorem spojeny, raději bych se zde již zastavil a závěrem svého krátkého laudatia zdůraznil význam prof. Rektora pro formování moderní české a slovenské neurologie přelomu 20. a 21. století. Díky svým četným společenským aktivitám v ČR i za jejími hranicemi, schopnostem nadchnout kolegy pro dobrou věc, dokonalému zvládnutí logistiky a především díky své neuvěřitelné výkon­nosti představuje prof. Rektor „hnací motor“ obrovského množství vzdělávacích a dalších odborných neurologických akcí v ČR i v zahraničí. Vždy se iniciativně zasazoval o urychlené zavádění nejmodernějších postupů do dia­gnostiky a terapie neurologických pa­cientů v ČR, o propojení s nejlepšími světovými pracovišti a cíleně usiloval o příznivý obraz české neurologie mimo její hranice. Za zmínku stojí i jeho zcela nezastupitelná role v udržování česko-slovenské neurologické vzájemnosti.

Ivan Rektor je výjimečný a velký člověk, jemuž bych jménem svým i jménem kliniky rád do dalších let popřál hodně zdraví, neutuchající elán a jen vše dobré.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se