Přední ischemická optická neuropatie a okluze větve retinální tepny po transkatétrové okluzi foramen ovale –  kazuistika


Autoři: A. Stepanov 1;  J. Studnicka 1;  L. Hejsek 1;  N. Jirásková 1;  R. Herzig 2;  P. Rozsíval 1;  M. Valis 2
Působiště autorů: Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Hradec Kralove 1;  Department of Neurology, Comprehensive Stroke Center, Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Hradec Kralove 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 458-462
Kategorie: Kazuistika
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016458

Souhrn

Tato kazuistika dokumentuje pozdní oftalmologické komplikace po transkatétrové okluzi foramen ovale patens u mladé pa­cientky. Žena (39 let) podstoupila transkatétrovou okluzi foramen ovale patens s následným odloženým (po čtyřech letech) rozvojem přední ischemické optické neuropatie na levém oku, zřejmě v důsledku paradoxní embolizace. Její stav byl dále komplikován okluzí větve retinální tepny na stejném oku. Objektivní nález a subjektivní problémy se zlepšily po provedení dekomprese pochvy zrakového nervu a po sérii vazodilatačních infuzí. Lékaři si musí být vědomi možnosti současného výskytu přední ischemické optické neuropatie a okluze větve retinální tepny u mladých pa­cientů, a to i několik let po okluzi foramen ovale patens, a možné účin­nosti intenzivní vazodilatační terapie a časné dekomprese pochvy zrakového nervu.

Klíčová slova:
foramen ovale patent – transkatétrová okluze – komplikace – přední ischemická optická neuropatie – okluze větve retinální tepny

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Hayreh SS. Anterior ischemic optic neuropathy: dif­ferentiation of arteritic from nonarteritic type and its man­agement. Eye (Lond) 1990;4(1):25– 41.

2. Johnson LN, Arnold AC. Incidence of nonarteritic and arteritic anterior ischemic optic neuropathy: population-based study in the state of Mis­souri and Los Angeles County, California. J Neuroophthalmol 1994;14(1):38– 44.

3. Hayreh SS, Joos KM, Podhajsky PA, et al. Systemic dis­eases as­sociated with nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Am J Ophthalmol 1994;118(6):766– 80.

4. Tes­ser RA, Niendorf ER, Levin LA. The morphology of an infarct in nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Ophthalmology 2003;110(10):2031– 5.

5. Brown GC, Magargal LE, Shields JA, et al. Retinal arterial obstruction in children and young adults. Ophthalmology 1981;88(1):18– 25.

6. Kim US, Kim HS, Lew YJ. A case of branch retinal artery obstruction complicated after anterior ischemic optic neuropathy. Int J Ophthalmol 2011;4(4):447– 8. doi: 10.3980/ j.is­sn.2222-3959.2011.04.24.

7. Fischer D, Gardiwal A, Haentjes J, et al. Sustained risk of recur­rent thromboembolic events in patients with patent foramen ovale and paradoxical embolism: long-term fol­low-up over more than 15 years. Clin Res Cardiol 2012;101(4):297– 303. doi: 10.1007/ s00392-011-0392-2.

8. Windecker S, Wahl A, Nedeltchev K, et al. Comparison of medical treatment with percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with cryptogenic stroke. J Am Coll Cardiol 2004;44(4):750– 8.

9. Schuchlenz HW, Weihs W, Berghold A, et al. Secondary prevention after cryptogenic cerebrovascular events in patients with patent foramen ovale. Int J Cardiol 2005;101(1):77– 82.

10. Jirásková N, Rozsíval P. Výsledky 62 dekompresí obalů zrakového nervu. Cesk Slov Oftalmol 1999;55(3):136– 44.

11. Arnold AC. Pathogenesis of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. J Neuroophthalmol 2003;23(2):157– 63.

12. Atkins EJ, Bruce BB, Newman NJ, et al. Treatment of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Surv Ophthalmol 2010;55(1):47– 63. doi: 10.1016/ j.survophthal.2009.06.008.

13. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare profes­sionals from the American Heart As­sociation/ American Stroke As­sociation. Stroke 2014;45(7):2160– 236. doi: 10.1161/ STR.0000000000000024.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se