Orbitocelulitida jako komplikace akutní rhinosinusitidy –  naše zkušenosti s léčbou u dospělých pa­cientů


Autoři: R. Holý 1;  D. Kovář 1;  P. Fundová 1;  T. Belšan 2;  T. Filipovský 1;  J. Astl 1,3
Působiště autorů: Department of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, rd Faculty of Medicine of Charles University and Military University Hospital Prague 1;  Department of Radiology, Military University Hospital Prague 2;  Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 1st Faculty of Medicine of Charles University and Motol University Hospital Prague 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 698-702
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Cíl:
Studie má ukázat na závažnost orbitocelulitidy, která přestože je popisována Chandlerem jako počáteční stadium orbitální komplikace rhinosinusitidy může probíhat dramaticky a končit i letálně, a to zejména při současném výskytu nitrolební komplikace.

Materiál a metody:
V retrospektivní studii je prezentován soubor 18 pacientů operovaných v letech 1999– 2014. Soubor pacientů tvořilo pět žen, 13 mužů, ve věku v rozmezí od 21 do 75 let, průměrný věk 50 let. Orbitocelulitida se vyskytla vpravo u osmi pacientů, vlevo u osmi pacientů, a u dvou pacientů oboustranně.

Výsledky:
Celkem bylo provedeno u 18 pacientů 24 operací. Tyto operace byly provedeny zevním přístupem 12krát (50 %), endoskopické přístup byl použit jednou (4 %). Kombinovaným přístupem jsme postupovali 11krát (46 %). CT navigační systém byl použit ve dvou případech (8 %). Komplikace, které se objevily jako důsledek orbitocelulitidy po operaci: jeden pacient (6 %) s dekompenzovaným diabetes mellitus a současné intrakraniální komplikací zemřel, trvalá diplopie byla pozorována u dvou pacientů (11 %).

Závěr:
Orbitocelulitida je závažný stav, často vzniklý jako komplikace akutní rhinosinusitidy. Neléčená orbitocelulitida je spojena s vysokým rizikem komplikací a je potenciálně letální. V léčbě orbitocelulitidy je indikována chirurgická léčba a intravenózní terapie antibio­tiky.

Klíčová slova:
orbitocelulitida – onemocnění orbity – rhinosinusitida – chirurgická léčba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Wald ER. Periorbital and orbital infections. In: Long SS (ed). Principles and practice of pediatric infectious diseases. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone 2008:1236– 8.

2. Charvát F, Markalous B. Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. upravené a rozšířené vydání. Praha: Triton 2006:253– 6.

3. Chandler JR, Langenbrun­ner DJ, Stevens ER. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970;80(9):1414– 28.

4. Kastner J, Taudy M, Lisy J, et al. Orbital and intracranial complications after acute rhinosinusitis. Rhinology 2010;48(4):457– 61. doi: 10.4193/ Rhino09.130.

5. Fokkens WJ, Lund VJ, Mul­lol J, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinology 2012;50(1):1– 12. doi: 10.4193/ Rhino50E2.

6. Ketenci I, Unlü Y, Vural A, et al. Approaches to subperiosteal orbital absces­ses. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(4):1317– 27. doi: 10.1007/ s00405-012-2198-x.

7. Hansen FS, Hof­fmans R, Georgalas C, et al. Complications of acute rhinosinusitis in The Netherlands. Fam Pract 2012;29(2):147– 53. doi: 10.1093/ fampra/ cmr062.

8. Lang EE, Cur­ran AJ, Patil N, et al. Intracranial complications of acute frontal sinusitis. Clin Otolaryngol 2001;26(6):452– 7.

9. Clayman GL, Adams GL, Paugh DR, et al. Intracranial complications of paranasal sinusitis: a combined institutional review. Laryngoscope 1991;101(3):234– 9.

10. Mortimore S, Wormald PJ. Management of acute complicated sinusitis: a 5-year review. Otolaryngol Head Neck Surg 1999;121(5):639– 42.

11. Lerner DN, Choi SS, Zalzal GH, et al. Intracranial complications of sinusitis in childhood. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104(1):288– 93.

12. Gal­lagher RM, Gross CW, Phil­lips CD. Suppurative intracranial complications of sinusitis. Laryngoscope 1998;108(1):1635– 42.

13. Her­rmann BW, Forsen JW. Simultaneous intracranial and orbital complications of acute rhinosinusitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004;68(5):619– 25.

14. Ferguson MP, McNab AA. Cur­rent treatment and outcome in orbital cel­lulitis. Aust NZ J Ophthalmol 1999;27(6):375– 9.

15. Nwaorgu OG, Awobem JF, Onakoya PA, et al. Orbital cel­lulitis complicat­ing sinusitis: a 15-year review. Nigerian J Surg Res 2004;6:14– 6.

16. Tshifularo M, Monama GM. Complications of inflam­matory sinusitis in children: institutional review. SA Fam Pract 2006;48(10):16.

17. Singh B, Van Del­len J, Ramjettan S, et al. Sinogenic intracranial complications. J Laryngol Otol 1995;109(10):945– 50.

18. Chaudhry IA, Shamsi FA, Elzaridi E, et al. Outcome of treated orbital cel­lulitis in a tertiary eye care center in the middle East. Ophthalmology 2007;114(2):345– 54.

19. Vláčil O, Kincl J. Akutní orbitocelulitida –  dia­gnostika a léčba. Pediatr Praxi 2011;12(5):304– 5.

20. Fakhri S, Pereira K. Endoscopic management of orbital absces­ses. Otolaryngol Clin North Am 2006;39(5):1037– 47.

21. Epstein VA, Kern RC. Invasive fungal sinusitis and complications of rhinosinusitis. Otolaryngol Clin North Am 2008;41(3):497– 524. doi: 10.1016/ j.otc.2008.01.001.

22. Patt BS, Man­n­ing SC. Blindness result­ing from orbital complications of sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104(6):789– 95.

23. Weber AL, Mikulis DK. Inflam­matory disorders of the paraorbital sinuses and their complications. Radiol Clin North Am 1987;25(3):615– 30.

24. Man­n­ing SC. Endoscopic management of medial subperiosteal orbital absces­s. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119(7):789– 91.

25. Feder HM jr, Cates KL, Cementina AM. Pott puf­fy tumor: a serious occult infection. Pediatrics 1987;79(4):625– 9.

26. Bradley PJ, Man­n­ing KP, Shaw MD. Brain abscess secondary to paranasal sinusitis. J Laryngol Otol 1984;98(7):719– 25.

27. Lund VJ. The complications of sinusitis. In: Ka G (ed). Scott Brown’s otolaryngology. Oxford: Butterworth-Heinemann 1997:1– 11.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se