Spinálny gos­sypibóm 20 rokov po lumbálnej diskektómii –  kazuistika


Autoři: R. Opšenák;  B. Kolarovszki;  M. Benčo;  R. Richterová;  P. Snopko
Působiště autorů: Clinic of Neurosurgery, Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava and University Hospital Martin
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 715-718
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Úvod:
Pooperačne ponechaný gázový materiál v paraspinálnej oblasti predstavuje vzácnu a väčšinou asymptomatickú komplikáciu, v chronických prípadoch však môže predstavovať diferenciálno-diagnostický problém.

Kazuistika:
Pacient, 69 rokov, so spinocelulárnym karcinómom laryngu a anamnézou lumbálnej diskektómie v segmentoch L4– L5 a L5– S1 vpravo vykonanej pred 20 rokmi. Počítačová pozitrónová emisná tomografia potvrdila zvýšený metabolizmus fluorodeoxyglukózy v sakrálnej oblasti. T2-vážené snímky magnetickej rezonancie zobrazili hypointenznú mäkkotkanivovú masu s hyperintenzným periférnym lemom. Peroperačný nález a biopsia potvrdili fibrotickú formáciu so zabudovanými vláknami gázového materiálu. Prezentovaná kazuistika sa zaraďuje k publikovaným prípadom s najdlhším časovým obdobím medzi spinálnym operačným výkonom a diagnózou gossypibómu.

Závery:
Ponechaný chirurgický gázový materiál nevykazuje špecifické klinické a rádiologické znaky. Mal by byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky mäkkotkanivových más v paraspinálnej oblasti u pacientov po operácii chrbtice. Magnetická rezonancia a peroperačné nálezy predstavujú najlepšie modality pre diagnostiku gossypibómu.

Kľúčové slová:
gossypibóm – paraspinálna expanzia – chrbtica – chirurgia – textilóm

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Okten AI, Adam M, Gezercan Y. Textiloma: a case of foreign body mimick­ing a spinal mas­s. Eur Spine J 2006; 15(Suppl 5):626– 9.

2. Ebner F, Tol­ly E, Tritthart H. Uncom­mon intraspinal space occupy­ing lesion (foreign-body granuloma) in the lumbosacral region. Neuroradiology 1985;27(4):354– 6.

3. Hoyland JA, Freemont AJ, Denton J, et al. Retained surgical swab debris in post-laminectomy arachnoiditis and peridural fibrosis. J Bone Joint Surg Br 1988;70(4):659– 62.

4. Ziyal IM, Aydin Y, Bejjani GK. Suture granuloma mimick­ing a lumbar disc recur­rence. Case il­lustration. J Neurosurg 1997;87(3):473.

5. Marquardt G, Rettig J, Lang J, et al Retained surgical sponges, a denied neurosurgical reality? Cautionary note. Neurosurg Rev 2001;24(1):41– 3.

6. Kothbauer KF, Jal­lo GI, Sif­fert J, et al. Foreign body reaction to hemostatic materials mimick­ing recur­rent brain tumor. Report of three cases. J Neurosurg 2011;95(3):503– 6.

7. Karcnik TJ, Nazarian LN, Rao VM, et al. Foreign body granuloma simulat­ing solid neoplasm on MR. Clin Imag­ing 1997;21(4):269– 72.

8. Sahin S, Atabey C, Simsek M, et al. Spinal textiloma (gos­sypiboma): a report of three cases misdia­gnosed as tumour. Balkan Med J 2013;30(4):422– 8. doi: 10.5152/ balkanmedj.2013.8732.

9. Kucukyuruk B, Biceroglu H, Abuzayed B, et al. Paraspinal gos­sybipoma: a case report and review of the literature. J Neurosci Rural Pract 2010;1(2):102– 4. doi: 10.4103/ 0976-3147.71725.

10. Wil­liams RG, Bragg DG, Nelson JA. Gos­sypiboma: the problem of the retained surgical sponge. Radiology 1978;129(2):323– 6.

11. Sheward SE, Wil­liams AG jr, Mettler FA, et al. CT appearance of a surgical­ly retained towel (gos­sypiboma) J Comput As­sist Tomogr 1986;10(2):343– 5.

12. Aydogan M, Mirzanli C, Ganiyusufoglu K, et al. A 13-year-old textiloma (gos­sypiboma) after discectomy for lumbar disc herniation: a case report and review of the literature. Spine J 2007;7(5):618– 21.

13. Jakab E, Zbinden R, Gubler J, et al. Severe infections caused by Propionibacterium acnes: an underestimated pathogen in late postoperative infections. Yale J Biol Med 1996;69(6):447– 52.

14. Choi BI, Kim SH, Yu ES, et al. Retained surgical sponge: dia­gnosis with CT and sonography. AJR Am J Roentgenol 1998;150(5):1047– 50.

15. Dewachter P, Van De Winkel N. Retained surgical sponge. JBR-BTR 2011;94(3):118– 9.

16. Kobayashi T, Miyakoshi N, Abe E, et al. Gos­sypiboma 19 years after laminectomy mimick­ing a malignant spinal tumour: a case report. J Med Case Rep 2014;8:311. doi: 10.1186/ 1752-1947-8-311.

17. Turgut M, Akyüz O, Ozsunar Y, et al. Sponge-induced granuloma (“gauzoma”) as a complication of posterior lumbar surgery. Neurol Med Chir (Tokyo) 2005;45(4):209– 11.

18. Akhaddar A, Boulahround O, Naama O, et al. Paraspinal texiloma after posterior lumbar surgery: a wolf in sheep’s clothing. World Neurosurg 2012;77(2):375– 80. doi: 10.1016/ j.wneu.2011.07.017.

19. De Winter F, Huys­se W, De Paepe P, et al. High F-18 FDG uptake in a paraspinal textiloma. Clin Nucl Med 2002;27(2):132– 3.

20. Marquardt G, Rettig J, Lang J, et al. Retained surgical sponges, a denied neurosurgical reality. Cautionary note? Neurosurg Rev 2007;24(1):41– 3.

21. Bani-Hani KE, Gharaibeh KA, Yaghan RJ. Retained surgical sponges (gos­sypiboma). Asian J Surg 2005;28(2):109– 15.

22. Kaiser CW, Friedman S, Spurl­ing KP, et al. The retained surgical sponge. Ann Surg 1996;224(1):79– 84.

23. Kopka L, Fischer U, Gross AJ, et al. CT of retained surgical sponges (textilomas): pitfal­ls in detection and evaluation. J Comput As­sist Tomogr 1996;20(6):919– 23.

24. Ribalta T, McCutcheon IE, Neto AG, et al. Textiloma (gos­sypiboma) mimick­ing recur­rent intracranial tumor. Arch Pathol Lab Med 2004;128(7):749– 58.

25. Rajkovic Z, Altarac S, Papes D. An unusual cause of chronic lumbar back pain: retained surgical gauze discovered after 40 years. Pain Med 2010;11(12):1777– 9. doi: 10.1111/ j.1526-4637.2010.00969.x.

26. Taylor FH, Zol­linger RW, Edgerton TA, et al. Intrapulmonary foreign body: sponde retained for 43 years. J Thoracic Imag­ing 1994;9(1):56– 9.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se