Úvodník


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 621
Kategorie: Editorial

Milí přátelé, čtenáři, autoři a recenzenti,

obracím se na vás naposled jako šéfredaktor České a slovenské neurologie a neurochirurgie (ČSNN), abych vám poděkoval za přízeň a současně vás seznámil se změnami, které náš (a věřím, že nadále i váš) časopis v nastávajícím roce 2017 čekají.

Jak už bylo zveřejněno v Newsletteru České neurologické společnosti, dospěl jsem k názoru, že nazrál čas předat po 12 letech vedení ČSNN do nových rukou.

Úvodem mi dovolte krátkou rekapitulaci. Časopis má dlouhou tradici, neboť je vydáván od roku 1938, původně jako Neurologie a psychiatrie československá, později Československá neurologie (1956– 1972) a Československá neurologie a neurochirurgie (do roku 1993). Předchůdce –  Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii –  byl publikován od roku 1904, a proto používáme zdvojeného číslování ročníků (v roce 2016 je to 79/ 112). V souvislosti s rozdělením Československa došlo k poslední změně názvu na současné označení. Kvůli administrativní změně názvu časopisu v roce 1993 a podcenění této změny ze strany vydavatele došlo k vyřazení časopisu z databáze Medline. Přes veškerou snahu se nepodařilo časopis do této databáze navrátit vzhledem k obrovské konkurenci nově vznikajících a velmi kvalitních periodik a též kvůli velmi nepřehlednému systému jejich výběru.

Od roku 1997 má ČSNN měřitelný impakt faktor publikovaný každoročně Thomson Reuters: první hodnota byla 0,029, posledních pět let se pohybuje kolem hodnoty 0,2– 0,3. Současná hodnota je 0,209.

Za mého působení ve funkci šéfredaktora (od roku 2004) prodělal časopis několik změn. Oficiálním vydavatelem zůstala Česká lékařská společnost JEP, avšak nakladatelem, který převzal praktickou výrobu časopisu i jeho financování, se stalo nakladatelství Ambit Media. Časopis získal novou, „zelenou“ grafiku s kvalitním tiskem i papírem, zůstal dvouměsíčníkem, ale došlo k rozšíření počtu stran. Stal se oficiálním periodikem celkem pěti odborných společností –  české a slovenské neurologické a neurochirurgické společnosti a české společnosti dětské neurologie.

Byly zavedeny stálé rubriky: didakticky zaměřené minimonografie s vědomostním testem, okénko statistika redigované předním českým biostatistikem doc. Ladislavem Duškem a webové okénko. Řada článků byla doprovázena zajímavými komentáři. Vzrůstající nabídka prací umožnila i jejich náročnější výběr a zvyšování kvality publikovaných prací. Nejkvalitnějším pracím byla udělována Cena ČSNN vyhlašovaná kaž­doročně na celostátních neurologických sjezdech.

Vznikly webové stránky časopisu (www.csnn.eu) a v současnosti existuje kompletní elektronická online verze časopisu s články dostupnými ke stažení –  od letošního roku díky stabilizované ekonomické situaci bez jakéhokoliv omezení, čímž časopis dosáhl statutu periodika „open access“.

Časopis je excerpován několika bibliografickými databázemi vč. Scopusu a tou nejdůležitější –  Thomson Reuters, díky čemuž je uváděn mezi impaktovanými časopisy; a rovněž na Web of Science, což je celosvětově nejdůležitější zdroj citovanosti časopisů i jednotlivých autorů formou tzv. Hirshova indexu.

Vedením ČSNN byl na návrh výboru České neurologické společnosti a se souhlasem dalších odborných společností, které považují ČSNN za svoje oficiální periodikum, funkcí šéfredaktora pověřen prof. Roman Herzig se svým zástupcem doc. Edvardem Ehlerem. Vznikne rovněž nová redakční rada nominovaná proporcionálně odbornými společnostmi. Jsem pevně přesvědčen, že kolegové, kteří se časopisu ujmou, přinesou nové impulzy a současně udrží jeho dosavadní kvalitu a dobré jméno. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat svému nejbližšímu spolupracovníku, prim. Stanislavu Voháňkovi, který mi celých 12 let s časopisem vydatně pomáhal.

Závěrem uvedu praktické informace související s přechodem na nový automatický online redakční systém, prostřednictvím kterého bude nutné příspěvky nabízené k publikování v ČSNN zadávat. Tento systém začne být funkční od 1. 12. 2016. Všechny příspěvky, které budou od tohoto data nabízeny redakci k publikaci, je třeba poslat na mail csnn@ambitmedia.cz a současně zadat prostřednictvím tohoto redakčního systému Open Journal System (OJS), na který naleznete odkaz na webových stránkách časopisu (www.csnn.eu). Současně najdete v tomto čísle stručný návod na jeho použití a v případě jakýchkoliv obtíží se zadáváním je možno kontaktovat redaktorku Bc. Kláru Vyhňákovou na mailové adrese klara.vyhnakova@ambitmedia.cz.

Všechny příspěvky, které byly do tohoto data přijaty k recenznímu řízení, jím projdou dosavadním způsobem a pod mojí gescí. Nový systém umožní efektivnější kontrolu a urychlení recenzního řízení. Věřím, že omluvíte větší časovou náročnost pro autory a recenzenty spojenou s jejich zadáváním.

Váš Josef Bednařík


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se