Bezrámová a bezpinová metoda pro provedení hluboké mozkové stimulace


Autoři: D. Krahulík 1;  M. Nevrlý 2;  P. Otruba 2;  L. Hrabálek 1;  M. Vaverka 1;  P. Kaňovský 2
Působiště autorů: Department of Neurosurgery, University Hospital Olomouc 1;  Department of Neurology, University Hospital Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(3): 342-344
Kategorie: Krátké sdělení
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019342

Souhrn

Cíl: Hluboká mozková stimulace (deep brain stimulation; DBS) je velmi efektivní metoda léčby idiopatické Parkinsonovy choroby (Parkinson’s disease; PD), esenciálního třesu a dystonie. Autoři popisují metodu DBS bez rámu i bez pinů, s využitim systému Nexframe (Medtronic), navigace S8 (Medtronic) a O-arm (Medtronic), kterou využili u čtyř pacientů (8 elektrod) jako druhé centrum na světě, co je nám známo.

Metody: Dva dospělí pacienti léčení pro PD a dva pro esenciální třes byli indikováni k provedení bilaterální DBS. Základní neurologický status a jeho zlepšení v motorických funkcích na základě léčby DBS byly měřeny pomocí pacientského deníku, Unifikované škály pro hodnocení Parkinsonovy choroby (UPDRS) a testu Clinical Global Improvement. Implantace DBS elektrod byla provedena na základě plánovací MR, předoperačního vyšetření CT a jejich fúze s peroperačním zobrazením pomoci O-arm. Přesnost byla kontrolována pomocí stejné metody jako u systému Nexframe. Vyhodnotili jsme také průměrný čas u operací provedených s Lekselovým rámem, Nexframem a metodou bez použití rámu a pinů.

Výsledky: U našich prvních čtyř pacientů byly přesnost a klinický efekt vynikající s celkovou odchylkou 2,49 mm a bez komplikaci. Průměrný operační čas při použiti Lekselova rámu byl 290 min, u systému Nexframe 222 min a u posledního postupu 201 min.

Závěr: Zavedení elektrod při DBS bez rámu i pinů je velmi užitečným a technicky nenáročným postupem s vynikající snášenlivostí u pacientů. Bude nutné výrazně větší množství pacientů operovat tímto způsobem abychom potvrdili účinnost této metody, ale z našeho pohledu se zdá být tato metoda velmi slibná.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

Parkinsonova choroba – esenciální třes – hluboká mozková stimulace


Zdroje

1. Deuschl G, Paschen S, Witt K. Clinical outcome of deep brain stimulation for Parkinson‘s dis­ease. Handb Clin Neurol 2013; 116: 107–128. doi: 10.1016/B978-0-444-53497-2.00010-3.

2. Weaver FM, Fol­lett K, Stern M et al. Bilateral deep brain stimulation vs best medical ther­apy for patients with advanced Parkinson dis­ease: a randomized control­led trial. JAMA 2009; 301(1): 63–73. doi: 10.1001/jama.2008. 929.

3. Benabid AL, Pol­lak P, Gervason C et al. Long-term suppres­sion of tremor by chronic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus. Lancet 1991; 337(8738): 403–406.

4. Kupsch A, Benecke R, Mül­ler J et al. Pal­lidal deep-brain stimulation in primary generalized or segmental dystonia. N Engl J Med 2006; 355(19): 1978–1990. doi: 10.1056/NEJMoa063618.

5. Vidailhet M, Vercueil L, Houeto JL et al. Bilateral deep-brain stimulation of the globus pal­lidus in primary generalized dystonia. N Engl J Med 2005; 352(5): 459–467. doi: 10.1056/NEJMoa042187.

6. Benabid AL, Chabardes S, Mitrofanis J et al. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus for the treatment of Parkinson‘s dis­ease. Lancet Neurol 2009; 8(1): 67–81. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70291-6.

7. Schüpbach WM, Rau J, Knudsen K et al. EARLYSTIM Study Group. Neurostimulation for Parkinson‘s dis­ease with early motor complications. N Engl J Med 2013; 368(7): 610–622. doi: 10.1056/NEJMoa1205 158.

8. Moro E, Schüpbach WM, Wächter T et al. Refer­­-
­r­­ing Parkinson‘s dis­ease patients for deep brain stimulation: a RAND/UCLA appropriateness study. J Neurol 2016; 263(1): 112–119. doi: 10.1007/s00415-015-7942-x.

9. Postuma RB, Berg D, Stern M et al. MDS clinical dia­g­nostic criteria for Parkinson‘s dis­ease. Mov Disord 2015; 30(12): 1591–1601. doi: 10.1002/mds.26424.

10. Krahulík D, Nevrlý M, Otruba P. Placement accuracy of DBS stimulation us­­ing the Nexframe system. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(2): 208–212. doi: 10.14735/amcsn­n2017208.

11. Hemler PF, Sumanaweera TS, van den Elsen PA et al. A versatile system for multimodality image fusion. J Image Guid Surg 1995; 1(1): 35– 45. doi: 10.1002/ (SICI)1522-712X(1995)1:1<35::AID-IGS6>3.0.CO;2-N.

12. Urgošík D, Jech R, Růžička E. Hluboká mozková stimulace u nemocných s extrapyramidovými poruchami pohybu – stereotaktická procedura a intraoperační nálezy. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(2): 175–186.

13. Rohlf­­ing T, Maurer CR Jr, Dean D et al. Ef­fect of chang­­ing patient position from supine to prone on the accuracy of a Brown-Roberts-Wel­ls stereotactic head frame system. Neurosurgery 2003; 52(3): 610–618.

14. Hol­loway KL, Gaede SE, Starr PA et al. Frameless stereotaxy us­­ing bone fiducial markers for deep brain stimulation. J Neurosurg 2005; 103(3): 404–413. doi: 10.3171/jns.2005.103.3.0404.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se