Recenze knih


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(3): 355-356
Kategorie: Recenze knihy

L. Rangel-Castil­la, P. Nakaji, A. H. Siddiqui et al. Decision Mak­­ing  in Neurovascular Dis­ease. New York: Thieme Stuttgart 2018. ISBN 978-1-68420-057-3, eISBN 978-1-62623-778-0, cena 204,99 EUR.

Neurovaskulární medicína má zcela zvláštní a téměř nezávislé postavení v neurochirurgii, neurologii a neuroradiologii. Z tohoto důvodu jsou tak žádané informace o nejnovějších technických možnostech v tomto oboru. Publikace má 526 stran a 310 perfektních ilustrací, přináší moderní pohled na management pa­cientů s aterosklerotickým onemocněním krkavic a intrakranlních cév. Detailně se věnuje léčbě aneuryz­mat, arteriovenózních malformací a píštělí, kavernózních malformací a také tumorů s vysokou vaskularizací, u kterých je nutná předoperační embolizace. Najdeme zde návody k celému spektru různých léčebných modalit včetně konzervativní léčby, otevřených neurochirurgických operací, endovaskulární léčby, radioterapie a také kombinace různých technik. Kniha je rozdělena do 7 logických sekcí, najdeme zde např. sekci zabývající se aneuryzmaty přední části mozkového oběhu, poté následuje sekce o aneuryzmatech zadní části, je zde také část o arteriovenózních malformacích a další. Tyto sekce jsou dále členěny do 71 kapitol. Vše je komentováno vynikajícími odborníky na danou problematiku. Vzhledem k multi­oborovému pojetí je kniha určena neurochirurgům, radiologům, neurologům a také dalším chirurgům zabývajícím se cévní
problematikou.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

R. E. Gros­s, N. M. Boulis. Neurosurgical Operative Atlas. Functional Neurosurgery. 3rd ed. New York: Thieme Stuttgart 2018. ISBN 978-1-62623-111-5, eISBN 978-1-62623-112-2, cena 219,99 EUR.

Cílem této publikace je zlepšení kvality života pa­cientů s epileps, s abnormálními poruchami hybnosti, bolestí a s ně­kte­rými psychiatrickými problémy, a to na základě současných moderních informací o možnostech léčby těchto onemocnění. Autoři podrobně diskutují možnosti otevřené neurochirurgie i minimálně invazivních přístupů. Stěžejními body této publikace, která má 342 stránek a 287 ilustrací, jsou např. epilepsie s kompletním spektrem léčebných metod zahrnujících intrakranlní monitor­­ing s použitím stereoelektroencefalografie, selektivní amygdalohippokampektomie, MR navigované stereotaktické laserové ablace, vagové stimulace a další techniky. Dalším stěžejním bodem je hluboká mozková stimulace v léčbě Parkinsonovy nemoci, tremoru, dystonie, epilepsie a farmakologicky rezistentní bolesti. Kniha pojednává také o léčbě bolesti perkután­ní radioablací, stimulací periferního nervu, míšních struktur či mozkové kůry, ale rovněž popisuje současné využití různých pump. Atlas ukazuje jednotlivé techniky anatomicky naprosto detailně. Uvedená publikace slouží nejenom neurochirurgickým rezidentům či atestovaným odborníkům, ale také neurologům jako přehled současných chirurgických možností funkční neurochirurgie.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

J. Jal­lo, C. M. Loftus. Neurotrauma and Critical care of the Brain. 2nd ed. New York: Thieme Stuttgart 2018. ISBN 978-1-62623-336-2, eISBN 978-1-62623-340-9, cena 204,99 EUR.

Jde již o druhé aktualizované vydání. Pub­likace má 416 stran a 107 ilustrací. Vznikla mezioborovou spoluprací odborníků z řad neurologů, neurochirurgů, anesteziologů, traumatologů, ale také kardiologů a pneumologů. Právě proto podává komplexní pohled na kraniocerebrální poranění a intenzivní péči o tyto pa­cienty. Čtenář zde najde velmi specializovaná témata jako např.: válečná penetrující poranění, možné kardiovaskulární komplikace u poranění hlavy a mozku, trombembolické komplikace a jejich profylaxi. Nechybí zde ani etické aspekty těchto závažných poranění. Další významnou kapitolou jsou dětská poranění a jejich management. Jsou zde velmi vhodně uvedeny kazuistiky. Významným prvkem jsou také přehledové tabulky, které představují návody k léčbě jednotlivých stavů. Tato kniha by neměla chybět v knihovnách komplexních pracovišť zabývajících se poraněním mozku a následnou péčí o tyto pa­cienty. Podává velmi moderní pohled na léčbu, ale také ukazuje různé etické aspekty těžkých stavů, a to rovněž s návrhem řešení.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se