Čichová dysfunkce u české skupiny pacientů s idiopatickou poruchou chování v REM spánku


Autoři: I. Dall‘antonia;  P. Dušek;  A. Tesař;  J. Nepožitek;  S. Dostálová;  V. Ibarburu Lorenzo Y Losada;  I. Příhodová;  O. Bezdicek;  T. Nikolai;  P. Peřinová;  E. Růžička;  K. Šonka
Působiště autorů: Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 415-419
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019415

Souhrn

Cíl: Porucha chování v REM (rapid eye movement) spánku (REM sleep behavior disorder; RBD) je parasomnie charakterizovaná nepřítomností fyziologické atonie a chováním uskutečňování snu v REM spánku. Jako idiopatická RBD (iRBD) je RBD označena v nepřítomnosti jiné nemoci, která RBD obvykle vyvolává. Idiopatická RBD je známkou prodromální fáze synukleinopatie a má vysokou míru fenokonverze do neurodegenerativních nemocí ze skupiny synukleinopatií. Cílem této průřezové studie bylo zjistit stav čichové funkce u pacientů s iRBD a její vztah k jiným symptomům.

Materiál a metody: Do studie bylo zahrnuto 54 pacientů s iRBD s mediánem věku 67 (IQR 63–72) let a 37 kontrolních subjektů s mediánem věku 67 (57,5–70,0) let, které byly spárovány podle věku a pohlaví. Všichni účastníci studie absolvovali komplexní vyšetření, které obsahovalo Identifikační čichový test Pensylvánské univerzity (University of Pennsylvania Identifaction Test; UPSIT).

Výsledky: Úplnou ztrátu čichu anebo jeho těžkou dysfunkci mělo 62,9 % pacientů s iRBD, přitom u kontrolních subjektů to bylo pouze 8,1 %. Porucha atonie v REM spánku v polysomnografii nepřímo korelovala se skóre UPSIT (p < 0,01).

Závěr: Studie prokázala významně horší čich u pacientů s iRBD než u kontrolních osob.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

fenokonverze – hyposmie – synukleinopatie


Zdroje

1. Howell MJ, Schenck CH. Rapid Eye movement sleep behavior disorder and neurodegenerative disease. JAMA Neurol 2015; 72(6): 707–712. doi: 10.1001/ jamaneurol.2014.4563.

2. Haba-Rubio­ J, Frauscher B, Marques-Vidal P et al. Preva­lence and determinants of REM sleep behavior disorder in the general population. Sleep 2018; 41(2). doi: 10.1093/ sleep/ zsx197.

3. Kang SH, Yoon IY, Lee SD et al. REM sleep behavior disorder in the Korean elderly population: prevalence and clinical characteristics. Sleep 2013; 36(8): 1147–1152. doi: 10.5665/ sleep.2874.

4. Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A et al. REM sleep behavior disorder (RBD) as a marker of neurodegenerative disorders. Arch Ital Biol 2014; 152(2–3): 129–146. doi: 10.12871/ 000298292014238.

5. Schenck CH, Boeve BF, Mahowald MW. Delayed emergence of a parkinsonian disorder or dementia in 81% of older men initially dia­gnosed with idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder: a 16-year update on a previously reported series. Sleep Med 2013; 14(8): 744–748. doi: 10.1016/ j.sleep.2012.10.009.

6. Iranzo A, Fernandez-Arcos A, Tolosa E et al. Neurodegenerative disorder risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: study in 174 patients. PLoS One 2014; 9(2): e89741. doi: 10.1371/ journal.pone.0089741.

7. Postuma RB, Gagnon JF, Bertrand JA et al. Parkinson risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: preparing for neuroprotective trials. Neurology 2015; 84(11): 1104–1113. doi: 10.1212/ WNL.0000000000001364.

8. Li Y, Kang W, Yang Q et al. Predictive markers for early conversion of iRBD to neurodegenerative synucleino­pathy diseases. Neurology 2017; 88(16): 1493–1500. doi: 10.1212/ WNL.0000000000003838.

9. Peřinová P, Plchová L, Bušková J et al. Follow-up pacientů s idiopatickou poruchou chování v REM spánku – fenokonverze do parkinsonského syndromu a demence. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(2): 205–207. doi: 10.14735/ amcsnn2018205.

10. Radil T, Roth J, Růžička E et al. Olfactory dysfunction: symptom of Parkinson’s disease? Cesk Slov Neurol N 1995: 286–289. 1995; 58/91(6): 286–289.

11. Berardelli A, Wenning GK, Antonini A et al. EFNS/ MDS-ES/ ENS [corrected] recommendations for the dia­gnosis of Parkinson‘s disease. Eur J Neurol 2013; 20(1): 16–34. doi: 10.1111/ ene.12022.

12. Postuma RB, Gagnon JF, Vendette M et al. Olfaction and color vision identify impending neurodege­neration in rapid eye movement sleep behavior disorder. Ann Neurol 2011; 69(5): 811–818. doi: 10.1002/ ana.
22282.

13. Postuma RB, Iranzo A, Hu M et al. Risk and predictors of dementia and parkinsonism in idiopathic REM sleep behaviour disorder: a multicentre study. Brain 2019; 142(3): 744–759. doi: 10.1093/ brain/ awz030.

14. Buskova J, Ibarburu V, Sonka K et al. Screening for REM sleep behavior disorder in the general population. Sleep Med 2016; 24: 147. doi: 10.1016/ j.sleep.2016.07.003.

15. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. Darien: American Academy of Sleep Medicine 2014.

16. Postuma RB, Berg D, Stern M et al. MDS clinical dia­g­­-
nostic criteria for Parkinson‘s disease. Mov Disord 2015; 30(12): 1591–1601. doi: 10.1002/ mds.26424.

17. American Psychiatric Association. Dia­gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: Ameriacan Psychiatric Association 1994.

18. American Academy of Sleep Medicine (AASM). The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. American Academy of Sleep Medicine 014.

19. Kopecek M, Stepankova H, Lukavsky J et al. Montreal cognitive assessment (MoCA): normative data for old and very old Czech adults. Appl Neuropsychol Adult 2017; 24(1): 23–29. doi: 10.1080/ 23279095.2015.1065
261.

20. Visser M, Marinus J, Stiggelbout AM et al. Assessment of autonomic dysfunction in Parkinson‘s disease: the SCOPA-AUT. Mov Disord 2004; 19(11): 1306–1312. doi: 10.1002/ mds.20153.

21. Kaiserova M, Opavsky J, Maertin JJ et al. Czech version of the Autonomic Scale for Outcomes in Parkinson‘s Disease (SCOPA-AUT) – Questionnaire to Assess the Presence and Severity of Autonomic Dysfunction in Patients with Parkinson‘s Disease. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(1): 96–99.

22. Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR et al. Movement disorder society-sponsored revision of the Unified Parkinson‘s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale pre­sentation and clinimetric testing results. Mov Disord 2008; 23(15): 2129–2170. doi: 10.1002/ mds.22340.

23. Doty RL, Shaman P, Applebaum SL et al. Smell identification ability: changes with age. Science 1984; 226(4681): 1441–1443.

24. Doty RL. Olfactory dysfunction and its measurement in the clinic. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2015; 1(1): 28–33. doi: 10.1016/ j.wjorl.2015.09.007.

25. Doty R. Der Geruchsidentifikationstest Prufungs­-
handbuch. In: Pennsylvania Uo (ed). White Horse Pike,
Haddon Heights, New Jersey: Sensorics Inc. 2000:
8–9.

26. Fantini ML, Postuma RB, Montplaisir J et al. Olfactory deficit in idiopathic rapid eye movements sleep behavior disorder. Brain Res Bull 2006; 70(4–6): 386–390. doi: 10.1016/ j.brainresbull.2006.07.008.

27. Miyamoto T, Miyamoto M, Iwanami M et al. Olfactory dysfunction in Japanese patients with idiopathic REM sleep behavior disorder: comparison of data using the university of Pennsylvania smell identification test and odor stick identification test for Japanese. Mov Disord 2010; 25(10): 1524–1526. doi: 10.1002/ mds.23
170.

28. Mahlknecht P, Iranzo A, Hogl B et al. Olfactory dysfunction predicts early transition to a Lewy body disease in idiopathic RBD. Neurology 2015; 84(7): 654–658. doi: 10.1212/ WNL.0000000000001265.

29. Meles SK, Vadasz D, Renken RJ et al. FDG PET, dopamine transporter SPECT, and olfaction: combining bio­markers in REM sleep behavior disorder. Mov Disord 2017; 32(10): 1482–1486. doi: 10.1002/ mds.27094.

30. Doty RL, Applebaum S, Zusho H et al. Sex differences in odor identification ability: a cross-cultural analysis. Neuropsychologia 1985; 23(5): 667–672.

31. Braak H, Del Tredici K, Rub U et al. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson‘s disease. Neurobio­l Aging 2003; 24(2): 197–211.

32. Stefani A, Gabelia D, Hogl B et al. Long-term follow--up investigation of isolated rapid eye movement sleep without atonia without rapid eye movement sleep behavior disorder: a pilot study. J Clin Sleep Med 2015; 11(11): 1273–1279. doi: 10.5664/ jcsm.5184.

33. Unal Y, Ozturk DA, Tosun K et al. Association between obstructive sleep apnea syndrome and waist--to-height ratio. Sleep Breath 2019; 23(2): 523–529. doi: 10.1007/ s11325-018-1725-4.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se