Komentář k článku autorů Zítek et al Anterior choroidal artery aneurysm Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(3): 350–351


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 469

Vážená redakce,

v posledním čísle Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(3) jsme si se zaujetím přečetli kazuistiku týkající se chirurgické léčby výdutě přední choroidální arterie publikovanou kolegy z pracoviště v Ústí nad Labem. Autoři zde vynikajícím způsobem diskutují o problémech léčby tohoto onemocnění. Byť se vzdálenost tepen odstupujících z vnitřní krkavice počítá v milimetrech, je dramaticky rozdílné vypořádat se s výdutí zadní komunikující arterie (která je podstatně častější) než s diskutovanou výdutí přední choroidální arterie. Dokonalá analýza grafických vyšetření je klíčem k adekvátní předoperační přípravě, vč. peroperační neurofyziologické monitorace, která skýtá možnost včasné reakce na suboptimální polohu klipu, a tedy jeho adjustaci.

Snad dílem samotné prozřetelnosti v tomtéž čísle Cesk Slov Neurol N o několik stránek dále objevujeme recenzi nově publikované knihy Rangel-Castillia et al. Decision Making in Neurovascular Disease (Thieme, 2018) výtečně sepsanou prof. Hanincem, který knihu hodnotí více než kladně.

Půvabné na této koincidenci je, že právě náš autorský kolektiv byl pořadateli knihy Decision Making in Neurovascular Dis­ease požádán o zpracování tématu výdutí přední choroidální arterie. Tématu jsme se zhostili ke spokojenosti pořadatelů a případní čtenáři této knihy se mohou seznámit s koncepcí léčby a rozhodovacími algoritmy, podle kterých na naší klinice postupujeme. Samozřejmě ve své kapitole prezentujeme výsledky vlastní sestavy výdutí přední choroidální arterie čítající 16 z celkových 1 474 intrakraniálních výdutí léčených na naší klinice během 15letého období.

doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: ondrej.bradac@uvn.cz

MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: anna.steklacova@uvn.cz

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc .

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: vladimir.benes@uvn.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se