Editorial


Autoři: Roman Herzig
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce 2021.

V minulém roce bylo v našem časopise publikováno celkem 100 článků. Jednalo se o 3 mi- ni­monografie, 2 témata kontroverzí, 31 přehledných referátů, 31 původních prací, 7 krátkých sdělení, 22 kazuistik ve formátu dopisu redakci, 3 doporučené postupy a 1 okénko statistika. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k 34% poklesu počtu původních prací, ovšem za situace, kdy v roce 2019 byl jejich počet naopak o 20% vyšší oproti roku 2018. Nižší byl počet publikovaných minimonografií (3 oproti 5 v roce 2019), naopak v případě přehledných referátů došlo k navýšení jejich počtu o 41 %. Celkem 19 článků bylo publikováno v angličtině, tedy o 7 méně než v roce 2019 – konkrétně se jednalo o 1 přehledný referát, 9 původních prací, 2 krátká sdělení a 7 dopisů redakci. Z těchto 19 prací bylo celkem 10 článků (1 přehledný referát, 3 původní práce, 1 krátké sdělení a 5 dopisů redakci) publikováno autory ze zemí mimo ČR a SR. Tento počet byl téměř totožný s rokem 2019, kdy jich bylo 9. Bylo otištěno pouze jedno Okénko statistika – prof. Ladislav Dušek a jeho tým jsou od jara 2020 zaměstnáni statistikou v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.

I v následujícím období by měl náš časopis sloužit především jako odborné fórum pro české a slovenské neurology a neurochirurgy, nebrání se ovšem ani publikaci prací zahraničních autorů, pokud je jejich úroveň dle recenzentů dostatečná. Časopis bude i nadále kombinovat svoji roli vzdělávací (publikací minimonografií, přehledných referátů, ale i odborných doporučení) s rolí periodika publikujícího výsledky výzkumu. Současně máme zprávy o tom, že řada čtenářek a čtenářů oceňuje publikaci kazuistik v kompaktní formě dopisu redakci. V souvislosti s první zmíněnou rolí našeho časopisu budeme rádi, pokud nám, jako naše čtenářky a naši čtenáři, sdělíte, o jaká témata zpracovaná formou přehledných referátů byste měli zájem. Stejně tak oceníme návrhy na eventuální nové rubriky, pokud Vám ně­kte­ré chybí.

Impakt faktor (IF) dosáhl dle společností Clarivate Analytics za rok 2019 hodnoty 0,377. Došlo tak k jeho minimálnímu nárůstu oproti roku 2018 (0,355) a tato hodnota byla lehce nad průměrem 0,321 (medián 0,355) z předchozích 5 letech (2014–2018). Hodnotu IF za rok 2020 předběžně očekáváme na stabilní úrovni.

Redakční práce v roce 2019 nadále probíhala na elektronické platformě Open Journal System (OJS). Jeho nová verze není jistě bez chyb, ale proti verzi minulé ji považujeme za stabilní a uživatelsky vstřícnější pro autory, recenzenty i redakci.

Celkem bylo odmítnuto 63 článků a došlo tak k výraznému navýšení jejich podílu na 39 %. Z nevyžádaných nabídnutých článků bylo odmítnuto 41 % – 28 % článků nabídnutých autory z ČR a SR a 76 % článků nabídnutých autory z ostatních zemí. K nárůstu podílu odmítnutých článků došlo v obou případech, a to o 7 %, respektive o 3 %. V recenzním řízení je v současné době průměrně kolem 60 článků a v loňském roce se do něj opět zapojilo i několik recenzentů ze zemí mimo ČR a SR.

V letošním roce také pokračuje částečná obměna ve složení redakční rady.

V loňském roce došlo oproti roku 2019 k 13% poklesu návštěvnosti webových stránek časopisu, přičemž pokles byl nejvýraznější na přelomu let 2019 a 2020 (obr. 1). Nadále připadá drtivá většina (95,7 %) návštěv na ČR a SR. Mezi pěti zeměmi s nejvyššími počty návštěv zůstávají stále Německo (posun ze 4. místa v roce 2019 na 3. místo) a USA (pokles z 3. na 5. místo). Mezi „skokany roku“ 2020 pak patří Turecko (posun ze 7. na 4. místo), Kosovo (nově na 8. místě) a Čína (posun z 13. na 9. místo). V případě Turecka může vyšší návštěvnost souviset s otištěním několika článků tureckých autorů.

V roce 2020 již byly články publikovány s aktualizovanou verzí deklarace naplnění etických principů, finanční podpory a konfliktu zájmů.

Závěrem Vám, našim čtenářům, autorům i recenzentům děkuji za věrnost našemu časopisu a do nového roku 2021 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů! A ať je pohodovější než ten minulý!

Váš Roman Herzig

Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2019 a 2020.
Obr. 1. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2019 a 2020.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se