Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 1/2021

Editorial

3
Editorial

Roman Herzig


Redakční sdělení

8
Poděkování recenzentům
99
Informace vedoucího redaktora

Roman Herzig


Minimonografie

9
Frontotemporální demence

R. Rusina, R. Matěj, Z. Cséfalvay, J. Keller, V. Franková, M. Vyhnálek


Přehledný referát

31
COVID-19 a iktus

R. Herzig, R. Mikulík, A. Tomek, J. Neumann, D. Školoudík


Původní práce

38
Vizuální hodnocení a digitální analýza ultrazvukového obrazu u stabilního a progredujícího aterosklerotického plátu v karotické tepně

D. Školoudík-, P. Kešnerová, T. Hrbáč, D. Netuka, J. Vomáčka, K. Langová, M. Roubec, R. Herzig, T. Belšan, Pro Antique Trial Group

45
Karotická endarterektómia po intranevóznej trombolýze a mechanickej trombektómii

M. Orlický, D. Černík, P. Vachata, D. Školoudík, M. Sameš

53
Prognostická úloha poměru neutrofilů k lymfocytům u dětského typu cystického adamantinomatózního kraniofaringeomu

E. Bilgin, Y. Gezercan, A. İ. Okten, Z. Boğa, O. Dilek

59
Validace české verze škály NPCS pro hodnocení potřeb pacientů s progresivním neurologickým onemocněním

R. Bužgová, R. Kozáková

66
Encefalokéla v České republice – incidence, prenatální dia­gnostika a mezinárodní srovnání

A. Šípek-, V. Gregor, J. Klaschka, M. Malý, J. Jírová, N. Friedová, A. Šípek jr.

72
Komplexní léčba difuzních nízkostupňových gliomů – technika operování a onkologická léčba rezidua

R. Bartoš, M. Sameš, A. Malucelli, A. Hejčl, D. Ospalík, F. Třebický, V. Němcová


Komentář k článku

79
Komentář k článku autorů Bartoš et al Komplexní léčba difuzních nízkostupňových gliomů – technika operování a onkologická léčba rezidua

MUDr. Dora Konečná, prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

98
Komentář k článku autorů Sejkorová et al Hemodynamic changes in four aneurysms leading to their rupture at follow-up periods

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.


Krátké sdělení

81
Bowing třetí komory jako radiologický ukazatel obstrukčního hydrocefalu a úspěšnosti endoskopické ventrikulocisternostomie

T. Krejčí, O. Krejčí, M. Mrůzek, Z. Večeřa, R. Lipina

85
„Nový normál“ pro adjuvantní léčbu glioblastomu v podmínkách pandemie COVID-19

C. C. Mirestean, A. Crisan, C. Buzea, R. I. Iancu, D. T. Iancu

89
Vliv první vlny pandemie COVID-19 na počty hospitalizovaných pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, na jejich dia­gnostiku a terapii

L. Jurák, V. Beneš lll, O. Bradáč, J. Dienelt, P. Suchomel


Dopis redakci

92
Kazuistika relabující infekce COVID-19 u pacientky s roztroušenou sklerózou léčenou ocrelizumabem

J. Pazderková, H. Bartoš, P. Dlouhý, M. Vachová

95
Epiglotopexe v léčbě obstrukční spánkové apnoe

M. Masárová, J. Seko, J. Kubíčková, O. Jor, V. Novák, M. Kotulek, P. Matoušek, M. Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek


Personalia

100
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – 100 let

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se