„Nový normál“ pro adjuvantní léčbu glioblastomu v podmínkách pandemie COVID-19


Autoři: C. C. Mirestean 1,2;  A. Crisan 1,3;  C. Buzea 4,5;  R. I. Iancu 6,7;  D. T. Iancu 6,8
Působiště autorů: University of Medicine and Pharmacy Craiova, Romania 1;  Euroclinic Center of Oncology Iasi, Romania 2;  County Clinical Emergency Hospital Craiova, Romania 3;  National Institute of Research and Development for Technical Physics, Iasi, Romania 4;  “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 5;  “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 6;  “St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania 7;  Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 8
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(1): 85-88
Kategorie: Krátké sdělení
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn202185

Souhrn

Multidisciplinární léčba nádorů mozku je v závažné míře narušena pandemií COVID-19. V souvislosti s poklesem počtu neurochirurgických operací o více než 50 % ve většině center v zemích postižených touto pandemií je nezbytné nastavit priority v léčbě. V důsledku nepříznivé prognózy a biologických charakteristik, se kterými je spojena rychlá progrese, jsou prioritou v léčbě gliomy ve stadiu IV. Ze závažného omezení možností hospitalizace na jednotkách intenzivní péče a z omezených možností pro podávání adjuvantní léčby vyplývá nutnost při rozhodování o neurochirurgické léčbě nového případu glioblastoma multiforme vzít v úvahu také možnosti včasného podání adjuvantní léčby. Pro správné rozhodnutí je nezbytná evaluace každého případu multidisciplinárním týmem. Pokud je to možné, měla by být stanovena mutace izocitrát dehydrogenázy (IDH) a metylační stav O6-metylguanin-DNA-metyltransferázy (MGMT). Pro stanovení priorit v léčbě by měl být rozhodující stav „wild-type“ IDH. U mladých pacientů s příznivým performance statusem standardní léčba zahrnuje dlouhodobou radioterapii a současné podávání tenozolomidu, po kterém následuje 6 cyklů adjuvantní léčby temozolomidem, a to i v podmínkách pandemie COVID-19. V případě starších a/nebo křehkých pacientů je jako optimální terapie volen střední hypofrakcionovaný režim radioterapie s denní dávkou 40 Gy v 15 frakcích s dobou trvání 3 týdny nebo hypofrakcionovaný protokol s denní dávkou 25 Gy v 5 frakcích, a to po zvážení věku a performance statusu podle Karnoffského. Metylační stav MGMT musí být také brán v úvahu při rozhodování, zda vynechat chemoterapii a zda nasadit krátkodobou radioterapii (25 Gy v 5 frakcích). Při vynechání chemoterapie v případě nemetylované MGMT by mělo být bráno v úvahu jak další riziko infekce SARS-CoV-2 tak omezený prospěch z léčby temozolomidem.

Klíčová slova:

glioblastom – Glioblastoma multiforme – COVID-19 – neurochirurgie – radioterapie – chemoterapie – temozolomid


Zdroje

1. “New Normal” Practice guidelines and suggestions for glioblastoma patients in the midst of COVID-19 pandemic. [online]. Available from URL: https: //www.sohu.com/a/391066371_130047.

2. Jean WC, Ironside NT, Sack KD et al. The impact of COVID-19 on neurosurgeons and the strategy for triaging non-emergent operations: a global neurosurgery study. Acta Neurochir (Wien) 2020; 162 (6): 1229–1240. doi: 10.1007/s00701-020-04342-5.

3. Combs SE, Belka C, Niyazi M et al. First statement on preparation for the COVID-19 pandemic in large German Speaking University-based radiation oncology departments. Radiat Oncol 2020; 15 (1): 74. doi: 10.1186/s13014-020-01527-1.

4. Zhao Q, Meng M, Kumar R et al. Lymphopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: a systemic review and meta-analysis. Int J Infect Dis 2020; 96: 131–135. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04. 086.

5. Gupta T, Mohanty S, Moiyadi A et al. Factors predicting temozolomide induced clinically significant acute hematologic toxicity in patients with high-grade gliomas: a clinical audit. Clin Neurol Neurosurg 2013; 115 (9): 1814–1819. doi: 10.1016/j.clineuro.2013.05.015.

6. Mohile NA, Blakeley JO, Gatson NT et al. Urgent considerations for the neuro-oncologic treatment of patients with gliomas during the COVID-19 pandemic. Neuro Oncol 2020; 22 (7): 912–917. doi: 10.1093/neuonc/noaa090.

7. Neuro-oncology treatment guidance during COVID-19 pandemic. [online]. Available from URL: https: //www.rcr.ac.uk/sites/default/files/neuro-oncology-treatment-covid-19.pdf.

8. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med 2005; 352 (10): 987–996. doi: 10.1056/NEJMoa043330.

9. Chinot OL, Wick W, Mason W et al. Bevacizumab plus radiotherapy-temozolomide for newly dia­gnosed glioblastoma. N Engl J Med 2014; 370 (8): 709–722. doi: 10.1056/NEJMoa1308345.

10. Budach W, Gioioso D, Taghian A et al. Repopulation capacity during fractionated irradiation of squamous cell carcinomas and glioblastomas in vitro. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 39 (3): 743–750. doi: 10.1016/s0360-3016 (97) 00362-3.

11. Hingorani M, Colley WP, Dixit S et al. Hypofractionated radiotherapy for glioblastoma: strategy for poor-risk patients or hope for the future? Br J Radiol 2012; 85 (1017): e770–e781. doi: 10.1259/bjr/83827377.

12. Siker ML, Wang M, Porter K et al. Age as an independent prognostic factor in patients with glioblastoma: a Radiation Therapy Oncology Group and American College of Surgeons National Cancer Data Base comparison. J Neurooncol 2011; 104 (1): 351–356. doi: 10.1007/s11060-010-0500-6.

13. Zheng Z, Peng F, Xu B et al. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: a systematic literature review and meta-analysis. J Infect 2020; 81 (2): e16–e25. doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.021.

14. Gupta T, Dinshaw K. Modified optimal fractionation for poor prognosis malignant gliomas: an elusive search. Acta Oncol 2005; 44 (2): 105–113. doi: 10.1080/02841860510007611.

15. Perry JR, Laperriere N, O‘Callaghan CJ et al. Short-course radiation plus temozolomide in elderly patients with glioblastoma. N Engl J Med 2017; 376 (11): 1027–1037. doi: 10.1056/NEJMoa1611977.

16. Roa W, Kepka L, Kumar N et al. International Ato­mic Energy Agency Randomized Phase III Study of radiation therapy in elderly and/or frail patients with newly dia­g­nosed glioblastoma multiforme. J Clin Oncol 2015; 33 (35): 4145–4150. doi: 10.1200/JCO.2015.62. 6606.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se