Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 1/2011

Úvodník

3
Neurologie v České a slovenské neurologii a neurochirurgii

Minimonografie

9
Monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku

prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc.


Přehledný referát

22
Farmakologická neuroprotekce u akutní ischemické cévní mozkové příhody

MUDr. Jan Mraček

49
12-kDa FK 506-vážící protein zapojený do neuroprotektivního účinku dantrolenu v mozkové kůře potkanů po ischemicko-reperfuzním postižení

Zhao-Hui Guo, Feng Li, Yan-Mei Zhu, Jin Fu, Ming Yang, Zhi-Yong San, Wei-Zhi Wang


Původní práce

29
Účinnost piracetamu, vinpocetinu a Ginkgo biloba na poruchy učení a paměti vyvolané antipsychotiky.

Omar M. E. Abdel-Salam, Somaia A. Nada

36
Validizační studie české verze dotazníku FAQ

O. Bezdíček, J. Lukavský, M. Preiss

43
Resekční epileptochirurgie u pacientů s perirolandickou epilepsií

M. Brázdil, R. Kuba, J. Chrastina, Z. Novák, J. Hemza, M. Hermanová, I. Tyrlíková, M. Ryzí, H. Ošlejšková, B. Slaná, M. Mikl, M. Pažourková, I. Rektor

54
Spasticita horní končetiny – modulace terapií botulotoxinem typu A a odraz v kortikální somatosenzitivní aktivaci

R. Opavský, P. Otruba, M. Vysloužil, M. Král, P. Hluštík, P. Kaňovský


Komentář

60
Botulotoxin v léčbě spasticity horní končetiny po cévní mozkové příhodě
Komentář k práci Opavského et al. Spasticita horní končetiny – modulace terapií botulotoxinem typu A a odraz v kortikální somatosenzitivní aktivaci
76
Komentář k článku J. Michalika et al Extrémna hypertrofia periférnych nervových štruktúr pri CIDP

Z. Ambler, J. Bednařík

83
Komentář k práci Krajina et al Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů mozkových tepen

MUDr. Michal Bar, Ph.D.

86
Komentář k minimonografii Ošlejšková et al Autizmy: Poruchy autistického spektra v pohledu biomedicíny

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


Krátké sdělení

62
Peroperační kontrola funkce extra-intrakraniálního bypassu ultrazvukovými metodami

J. Fiedler, V. Přibáň, M. Bombic

67
Nadužívání léků pacienty s chronickou denní bolestí hlavy v České republice

J. Marková, J. Mastík, D. Doležil, P. Dočekal, I. Niedermayerová, J. Rejda, R. Kotas, V. Lánská


Kazuistika

72
Extrémna hypertrofia periférnych nervových štruktúr pri CIDP – kazuistika

J. Michalik, E. Kurča, M. Hladká, B. Hofericová, V. Nosáľ, M. Grofik, E. Kantorová, M. Adámková

78
Nokardiové abscesy mozku – dvě kazuistiky

S. Plíšek, K. Honegr, J. Kapla, J. Scharfen Jr, P. Prášil, P. Kosina, V. Hobza, R. Taláb, P. Eliáš, P. Ryška, M. Morávková, L. Plíšková, M. Bunček, M. Fridrichová


Komentář ke komentáři

85
Komentář ke komentáři Masopust et al k práci Matoušek et al Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy – výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga

R. Lipina, Pavel Komínek, T. Paleček, T. Hrbáč, P. Matoušek


Personalia

87
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. – devadesát let

Novinky v léčbě

88
Lacosamid (Vimpat®) – nový lék pro přídatnou léčbu pacientů s fokální epilepsií

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.


Webové okénko

96
Webové okénko

Okénko statistika

97
Analýza dat v neurologii
XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Abstrakta

105
Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
3.–5. 11. 2010, Clarion Congress Hotel Ostrava
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se