Prof. MUDr. Jaroslav HYMPÁN 95 ročný


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(2): 223
Kategorie: Personalia

Mimoriadne vzácneho životného jubilea sa dožíva jeden z najstarších neurológov na Slovensku, ale aj v bývalom Československu prof. MUDr. Jaroslav Hympán.

Narodil sa 13. 4. 1912 v Martine, medicínske štúdiá absolvoval v roku 1937 v Prahe. Po promócii pracoval na Bulovke, na neuropsychiatrickom oddelení prof. Janotu. V období 1939 až 1948 pôsobil na neuropsychiatrickej klinike v Bratislave. V roku 1948 založil v Košiciach vtedy prvú samostatnú neurologickú kliniku na Slovensku na novoutvorenej lekárskej fakulte. Z jej zakladateľov sa jediný dožíva tohto úctyhodného veku. Prednostom kliniky bol 23 rokov, od r. 1948 do r. 1971. Bol tiež vedúcim katedry neurológie, krajským odborníkov pre neurológiu, súdnym znalcom, zastával i ďalšie významné posty. Absolvoval študijné pobyty vo Švajčiarsku a vo Francúzku a zúčastnil sa na Svetovom neurologickom kongrese v New Yorku.

Bol funkcionárom spočiatku neuropsychiatrickej, neskôr neurologickej spoločnosti na Slovensku, ale i vtedajšom Československu, vykonával funkcie v Slovenskej lige proti epilepsii, bol členom redakčnej rady Československej neurológie. Po roku 1968 v období tzv. normalizácie bol zbavený všetkých postov, až v roku 1990 mu bolo udelené čestné členstvo Československej neurologickej spoločnosti.

V roku 1949 dostal Národnú cenu za dielo „Zdravoveda“, v r. 1955 získal ako člen kolektívu lekárov a biológov štátnu cenu za výskum rožňavskej encefalitídy, pri príležitosti 300. výročia úmrtia J.A. Komenského bol vyznamenaný Zlatou medailou za pedagogickú činnosť.

Jubilant bol vedeckým redaktorom učebnice Neurologická propedeutika akademika J. Černáčka a je autorom niektorých kapitol v učebnici Speciální neurologie akademika K. Hennera et al.

Jeho publikačná aktivita sa týka o. i. neuroinfekcií, otázok neurooftalmológie, epilepsie, prevencie v klinickej neurológii i ďalších oblastí. Podieľal sa na geomedikálnom výskume sclerosis multiplex a na multicentrickej štúdii o ALS.

Bol známy ako športový fanúšik, ale aj sám rád plával, hral tenis, lyžoval, korčuľoval, mal rád šachy a hudbu. Bol veľmi uznávaným pedagógom, všestranne vzdelaným lekárom a exaktným vedcom. Bol povestný svojim intelektuálnym humorom.

Pri tejto významnej až výnimočnej príležitosti by sme Vám vážený pán profesor, v mene Vašich žiakov, spolupracovníkov, ale i ďalších nasledovníkov, chceli zaželať všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a pohodu medzi vašimi najbližšími. Na výsledky svojej celoživotnej práce sa aj pri občasnej nepriazni osudu môžete pozerať s hrdo vztýčenou hlavou.

Dovoľte, aby sme Vás, pán profesor opäť uistili, že sa tešíte zaslúženej úcte a obdivu medzi Vašimi priaznivcami.

Košice, február 2007

Eugen Eiben,

Zuzana Gdovinová


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se