Úvodník


Autoři: Josef Bednařík
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(2): 117
Kategorie: Úvodník

Druhé, „jarní“ číslo našeho časopisu bych rád věnoval těm, kteří se nejvíc zasloužili o dobrou úroveň našeho časopisu – recenzentům. Proces hledání vhodných recenzentů a vyvažování jejich často rozdílných názorů je obtížný. Ne vždy se setkávám s pochopením. Není to ani tak odmítnutí, jako spíše formálně provedená recenze, která však má pro mne z hlediska opakovaného oslovení recenzenta stejnou informační hodnotu. Postupně se však vytváří okruh recenzentů schopných velmi erudovaně a přitom konstruktivně zhodnotit předloženou práci a přispět často významně k jejímu zkvalitnění. Často bych nejraději recenzenta připsal do autorského kolektivu. A co víc, někteří chápou recenzi jako projev důvěry, ne-li přímo jako poctu. Jako poděkování uveřejňuji seznam těch, kteří v posledních dvou letech vypracovali alespoň 4 kvalitní recenze pro náš časopis: je jich 31.

Čas od času se redakce setkává s určitými neřestmi ze strany autorů, které souvisejí spíše s etikou vědecké práce. Nechci se pouštět do polemiky o tom, zda etika našich autorů je na nižší nebo vyšší úrovni, než je tomu u autorů z vyspělých zemí. Řada z nás je pod značným tlakem ať už jako řešitelé grantů a výzkumných záměrů nebo jako jedinci usilující o akademickou kariéru, což nesporně vystavuje náš charakter zkouškám a pokušením. Chci se zmínit o dvou prohřešcích, které jsou méně závažné, než je často diskutované, ale těžko dokazatelné zkreslování dat. Je to především duplicita prací, kdy náš časopis slouží jako „pojistka“ v případě, že nevyjde publikace v renomovaném časopise, a dále formální připisování širokého okruhu spolupracovníků do autorského kolektivu. Dojde tak někdy k paradoxní situaci, kdy, jak se vtipně vyjádřil jeden z recenzentů, počet autorů přesáhne počet pacientů publikovaného souboru. Redakce se rozhodla s těmito neduhy bojovat tím, že důsledně vyžaduje písemné vyjádření autorů, ale stále to bude především záležitost určité vědecké cti každého z nás. Setkávám se však i s přístupem, který je hodný obdivu. Autor po kritice recenzenta sám odstoupí od revize článku, i když je k ní vyzván, protože by výsledný produkt nesplňoval jeho vlastní nároky. Takováto autocenzura je obdivuhodná a hodná následování.

Přeji všem čtenářům i autorům, aby byli vždy spokojeni s příspěvky v našem časopise.

Josef Bednařík

Recenzenti ČSNN, kteří v letech 2005-2006 vypracovali 4 a více recenzí, v abecedním pořadí.

prof. MUDr. Zdeněk Ambler,CSc.

MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš,DrSc.

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.

MUDr. Jan Hadač

doc. MUDr. Roman Herzig, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

doc. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.

MUDr. Petr Kozler, Ph.D.

MUDr. Robert Mikulík

MUDr. Milan Mohapl

MUDr. Miroslav Moráň

MUDr. Jiří Piťha, CSc.

MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

doc. MUDr. Martin Smrčka, CSc.

doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

MUDr. Ondřej Škoda

prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA

doc. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se