Výroční kongres Neurochirurgické společnosti Indonésie ve spolupráci se Světovou federací neurochirurgických společností (WFNS).


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(2): 221-222
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 20. - 24. listopadu 2006 jsme se s doc. M. Smrčkou zúčastnili výročního kongresu Neurochirurgické společnosti Indonésie, konaného ve spolupráci se Světovou federací neurochirurgických společností (WFNS).
Akce se konala v atraktivním prostředí Westin Resort na jižním cípu ostrova Bali. Organizátoři využili záštity WFNS a pozvali jednak funkcionáře federace a dále řadu zahraničních přednášejících. Z celkového počtu přednášek tak domácí neurochirurgové měli pouze třetinu příspěvků. Vzhledem k úrovni jednotlivých sdělení to byl krok, který významně přispěl ke zvýšení kvality kongresu. V předvečer kongresu proběhla slavnostní večeře prezidenta indonéské neurochirurgické společnosti E. Basuki s projevy funkcionářů WFNS (R. Perrin, J. Brotchi). WFNS předala jako dar doktoru Pieterovi, jedinému neurochirurgovi na Papui, soupravu nástrojů k trepanaci.
Vlastní kongres probíhal v luxusním komplexu hotelu a jediný rozdíl proti podobným akcím, konaným v USA nebo v Evropě, byl ve výrazně nižším počtu vystavovatelů. Všechno ostatní mělo vysoký organizační standard. Přednášky byly členěny do tematických bloků: tumory, cévní léze, trauma, kongenitální, spinální problematika a varia.

Nejvíce zahraničních přednášejících bylo z Japonska, zejména z Fujita univerzity v Aichi. H. Sano, T. Kanno a Y. Kato měli brilantní sdělení na téma chirurgického řešení mozkových aneuryzmat. Technická úroveň videoprezentací byla vynikající. V tomto kontextu bylo však překvapující, že ve všech těchto přednáškách prakticky chybělo zhodnocení výsledků a rozbor komplikací. Proto pro mě byla nejcennější přednáška M. Hayakawy ze stejného pracoviště o nové generaci CT s 256 řadami detektorů (256-row ADCT). Přístroj je nyní ve fázi klinického testování. Dokáže provést kompletní vyšetření mozku během jedné rotace s řezy tloušťky 0,5 mm. To přináší výhodu zkrácení času vyšetření u urgentních stavů, malých dětí a neklidných pacientů. ADCT umí dále 3D-CT angiografii a dynamickou 3D-CT Ag. Dokáže zhodnotit mozkovou perfuzi (CTP) v celém objemu mozku a provést rekonstrukci nejen v axiálních řezech, ale i v koronárních a sagitálních. Fúze CTP a 3D-CT Ag poskytuje precizní informaci o oblasti ischemie s identifikací „odpovědné“ tepny. Lze předpokládat, že tyto informace budou přínosem při selekci kandidátů revaskularizačních výkonů. Nové ADCT dokáže přesně rekonstruovat zvlášť arteriální a venózní fázi CT Ag včetně subtrakce.
Chirurgickou léčbu mozkových AVM zhodnotil R. Spetzler z Phoenixu, Arizona, USA. Prospektivní analýza chirurgických výsledků 120 pacientů prokázala nízkou pooperační morbiditu I. - III. stupně dle Spetzlera-Martina: 0, 0, 3 %. AVM IV. a V. stupně měly morbiditu 22 a 17 %. V přednášce byly podtrženy dva cíle léčby AVM. Za prvé maximální snaha o zachování předoperačního neurologického stavu. Za druhé kompletní resekce AVM. Ponechání rezidua je spojeno se zvýšeným rizikem krvácení v důsledku vyššího perfuzního tlaku. Zajímavé srovnání přinesly přednášky na téma mozkových meningiomů O. Al-Mefty z Little Rocku a P. Blacka z Bostonu. První zdůraznil radikalitu chirurgického přístupu jako jediné cesty k dosažení dobrých dlouhodobých výsledků. P. Black se zaměřil na biologické chování meningiomů. V jeho sérii byla přítomna recidiva u meningiomu I. stupně (dle WHO histologické klasifikace) ve 3,5 % , u II. stupně v 10,5 % a u III.stupně v 50 %. U meningiomů baze lební se nesnaží o radikální resekci, spoléhá pooperačně na gama nůž. Sdělení na téma chirurgická léčby komplexních bazilárních aneuryzmat  měl A. Krisht z Little Rocku, Arkansas, USA. Prezentoval 51 bazilárních výdutí, které buď nebyly pro svou komplexnost vhodné k endovaskulární léčbě, nebo předchozí neurointervence selhala. Vyřazení aneuryzmatu z cirkulace bylo dosaženo v 100 % případů, příznivý klinický stav v 90 % případů. Měl jsem příležitost vidět tyto operace v podání A. Krishta na jeho pracovišti. Podkladem excelentních výsledků je dokonalá anatomická znalost, která je založena na možnosti zdokonalování chirurgických přístupů v laboratoři na kadaverech. Velmi pěknou přednášku na téma intramedulární tumory měl J. Brotchi z Bruselu. Prezentoval chirurgické výsledky 362 míšních tumorů. Předoperační neurologický stav je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výsledek. Pokud je pacient před operací paraplegický, je šance na úpravu prakticky nulová. Proto je třeba, aby byli pacienti operování před tím, než dojde k těžkému deficitu. Peroperační monitorace motorických evokovaných potenciálů napomáhá snížit riziko motorického deficitu. Pokud je možné najít hranici tumoru a míchy, pak by radikální exstirpace měla být vždy cílem. S výjimkou maligního astrocytomu přináší chirurgická radikalita lepší dlouhodobé výsledky.

Naše účast byla aktivní. M. Smrčka přednesl dvě sdělení: The immune system changes and extracranial complications after severe head injury a The correlation between pTiO2 and apoptosis in a rat model of a reversible cerebral ischemia- the neuroprotective role of hypertension. Já jsem měl přednášku na téma Carotid endarterectomy versus carotid stenting.

Kongres byl zakončen slavnostní večeří. Její součástí byl „rituální tanec“ ke kterému byli zahraniční účastníci jednotlivě vyvoláváni. Indonésané zásadně zaměňují křestní jméno za příjmení. Oslovení Mr. Martin a Mr. Vladimir nás provázela celou dobu pobytu. Navíc pokud jsem se představil, tak prakticky každý bez výjimky na mé křestní jméno okamžitě reagoval: „Putin“. Nevím, jestli byl ruský prezident krátce před námi v Indonésii na návštěvě, ale spojení Vladimír a Putin vyslovili okamžitě všichni. Po výzvě k tanci: Mr. Martin from Czecho, následovalo vyzvání na parket: Mr. Vladimir from Russia. Tato věta vyvolala pobavení okolí, které trvá dosud.

MUDr. Vladimír Přibáň

Neurochirurgické oddělení nemocnice České Budějovice


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se